Spring til hovedindhold

Forslag

Praktik i politiet

Primært for studerende på videregående uddannelser og ungdomsuddannelser. Få politikredse tilbyder erhvervspraktik.

Sådan kommer du i praktik

Hvem kan komme i uddannelsespraktik?

Hvis du er studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse, har du mulighed for at ansøge om praktikplads i politiet. På nogle studieretninger giver praktikopholdet ECTS-point svarende til et fag eller semester på uddannelsen. Kontakt din studievejledning for nærmere information herom.

 

Formål med praktikophold

Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes udvikling og uddannelse. Forløbet planlægges derfor med praktikantens faglige såvel som personlige udvikling for øje. I de tilfælde, hvor praktikopholdet indgår som en fast del af studiet, planlægges det i samarbejde med uddannelsesinstitutionen. Undersøg evt. om din uddannelsesinstitution allerede har en praktikaftale med politiet.

 

Praktikaftale

En praktikplads i politiet er ulønnet, da praktikforløbet er en del af dit studie. Kontakt din studievejledning for nærmere information om, hvorvidt du er berettiget til SU under praktikopholdet. Den ugentlige arbejdstid udgør ca. 37 timer.

 

Varighed

Et praktikophold varer typisk 4-6 måneder, men aftales individuelt mellem den studerende, politiet og den specifikke uddannelsesinstitution.

 

Sikkerhed

Du skal som praktikant - på lige fod med øvrige ansatte i politiet - sikkerhedsgodkendes, førend praktikforløbet kan påbegyndes. Det er desuden et krav, at denne sikkerhedsgodkendelse kan opretholdes under hele praktikforløbet.
Det kan tage op til 6 uger at blive sikkerhedsgodkendt, hvorfor du skal ansøge om praktikophold i god tid.

 

Send en uopfordret ansøgning eller søg en af vores ledige praktikpladser

Som studerende på en mellemlang eller videregående uddannelse kan du enten søge en af vores ledige praktikpladser eller sende en uopfordret ansøgning.

 

Se og søg en af de ledige praktikpladser under siden med ledige stillinger

Du finder vores aktuelle, ledige praktikpladser og sender din ansøgning under Ledige stillinger, Ulønnet praktik.

 

Ledige praktikpladser i poliitet

 

Hvis du vil sende en uopfordret ansøgning

Skriv i ansøgningen:

 

  • Din studieretning
  • Hvilket område, du ønsker at prøve kræfter med
  • Hvor i politiets organisation, du ønsker at komme i praktik

Send ansøgningen til Rigspolitiet på khr-rekruttering@politi.dk eller til en af politikredsene, afhængig af hvor du ønsker praktikophold. 

Du kan søge om at komme i studiepraktik i politiet, hvis du er i gang med sidste år af en ungdomsuddannelse (fx stx, hhx, htx eller hf) eller har en erhvervsfaglig baggrund. 

 

Praktikken varer typisk tre dage, hvor du stifter bekendtskab med både politiets uddannelser og arbejde. Studiepraktikken er altid i uge 43, og der er et begrænset antal pladser. 

 

Jobbet som politikadet og politibetjent er et af de mest uforudsigelige job, du overhovedet kan drømme om. Det er derfor, vi har krævende uddannelser med hårde optagelseskrav.

 

Hvis du har lyst til at snuse til jobbet som politikadet og politibetjent, skulle du se nærmere på dine muligheder for at komme i studiepraktik hos os.

 

Ansøg på Studiepraktik.dk

Som udgangspunkt tilbyder vi ikke erhvervspraktik for folkeskoleelever. Der er dog få undtagelser.

 

Følgende tilbud er kun for elever, der bor i politikredsen:

 

Erhvervspraktik i Bornholms Politi

Erhvervspraktik i Midt- og Vestsjællands Politi