Spring til hovedindhold

Forslag

Københavns Politi

Nyhed

25. august 2022 11:02

Københavns Politi: Hjælp os med at opklare forbrydelser – registrer dit overvågningskamera

Tid er en væsentlig faktor, når politiet skal opklare forbrydelser eller etablere handlingsforløb, hvis folk f.eks. forsvinder. Her kan hurtig adgang til overvågningskameraer være altafgørende, og derfor er det vigtigt, at alle med et kamera, der vender mod offentlig gade, registrerer dem i Politiets kameraregister – POLCAM.

Københavns Politi

En ung mand forsvinder sporløst en lørdag nat. Han er sidst set ved et værtshus på Istedgade. Politiet modtager opkaldet fra hans bekymrede forældre næste morgen. Den unge mand er aldrig før blevet væk uden besked, så politiet iværksætter straks en eftersøgning for at finde ud af, om der er sket en forbrydelse. 

Noget af det første efterforskerne gør i sådan en situation, er at åbne politiets kameraregister – i daglig tale POLCAM – og taste adressen ind på det sted, den unge mand sidst er set. Så kommer en oversigt frem med de kameraer, som erhvervsdrivende, boligselskaber og andre har registreret. Derefter begynder efterforskerne at ringe rundt og lave aftaler med kameraernes kontaktpersoner, så man hurtigst muligt kan komme ud og hente optagelser og forhåbentlig finde ud af, hvad der er sket med den forsvundne, unge mand. 

”Kameraovervågning kan være altafgørende for os, når vi skal opklare kriminalitet. POLCAM er vores overblik over, hvor der er opsat kameraer, derfor er en søgning her ofte et af de første efterforskningsskridt, vi tager. Det sparer værdifuld tid, at vi ikke først fysisk skal ud og se efter kameraer. Vi kan på den måde efterforske sager langt hurtigere, og f.eks. i forsvindingssager på kort tid få belyst, om det drejer sig om en ulykke eller en forbrydelse. Derfor er det afgørende, at alle registrerer sine kameraer via politi.dk/kamera,” siger politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes. 

Københavns Politi
Koordineret kampagne 
For at ramme flest muligt, har Københavns Politi iværksat en koordineret indsats for at få flest mulige kameraer, der vender mod offentlig vej, registreret. Indsatsen kombinerer bl.a. en oplysningskampagne med en opsøgende indsats på gaden. Der er nemlig mange, som ikke kender til POLCAM, og ikke er klar over, at det faktisk er lovpligtigt for virksomheder, myndigheder, foreninger etc. at registrere sine kameraer. 

Det er frivilligt for private, men Københavns Politi opfordrer alle til at gøre det. 

For nylig lavede Din betjent stikprøver fem forskellige steder i politikredsen. Her viste det sig, at kun lidt over halvdelen af de observerede kameraer var registreret. 

”I langt de fleste tilfælde drejede det sig ikke om ond vilje, men om manglende kendskab til POLCAM. Så snart vi forklarede formålet, var der stor opbakning. Langt de fleste kan godt se hvor afgørende en hjælp, det kan være for os, når vi hurtigt skal finde ud af, hvad der er sket i en sag,” siger Anne Tønnes.  

Det kræver ikke mere end et par klik via politi.dk/kamera at registrere sig, og man vil altid blive kontaktet direkte, hvis politiet får behov for ens overvågning. 

Man kan læse meget mere samt få svar på en række ofte stillede spørgsmål via politi.dk/kamera


Fakta om POLCAM
• Politiets kameraregister, POLCAM, er et fælles register, som alle landets politikredse benytter. 
• Politiet får ikke direkte adgang til video fra de registrerede kameraer, men kan let og hurtigt se, hvem de skal kontakte for at få udleveret optagelser. 
• Virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger, trossamfund mv. har pligt til at registrere deres overvågningskameraer i henhold til tv-overvågningsloven. 
• Registreringspligten gælder de kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel. 
• Man skal kun registrere kameraer, man selv har etableret eller har brugsret til. 
• Man skal registrere sin kameraovervågning senest 14 dage efter, at det er opsat. 
• Private borgere har ikke pligt til at registrere deres kameraer. Københavns Politi opfordrer dog alligevel alle private til at registrere deres kameraer, fordi ethvert kamera kan være værdifuldt for en efterforskning. 

 
 

Pressekontakt

Telefon: 35219260

2. oktober 2023

Københavns Politi

21-årig svært tilskadekommen efter overfald

Københavns Politi oplyste tidligt mandag, at en 21-årig mand var omkommet af sine kvæstelser. Dette er ikke korrekt. Den 21-årige er stadig i live, men er svært tilskadekommen.

25. september 2023

Københavns Politi

Københavns Politi forlænger visitationszoner og lukning af rocker-/bandetilholdssteder

Københavns Politi har besluttet at forlænge de to visitationszoner, der blev oprettet den 28. august. Samtidig fortsætter lukningen af tre rocker-/bandetilholdssteder.

19. september 2023

Københavns Politi

Tre personer sigtet for at købe fiktive fakturaer af hvidvasknetværk

Tre mænd er sigtet for moms- og skattesvig ved at have betalt fiktive fakturaer for ydelser, deres virksomheder aldrig har modtaget. På den måde har de unddraget staten store beløb i moms og skat.