Spring til hovedindhold

Forslag

Kredsrådets medlemmer

Oversigt over medlemmerne af Kredsrådet i Københavns Politi.

Københavns Politi

Foto: Københavns Politi

Kredsrådet fungerer som det øverste strategiske forum, hvor der er mulighed for at drøfte spørgsmål af almindelig karakter vedrørende blandt andet politiets virksomhed og organisation i politikredsen. 

 

I kredsrådet drøftes endvidere spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Det er herunder navnlig vigtigt at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre den bedst mulige sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse.

 

Kredsrådet i København har følgende medlemmer:

(gældende fra den 1. januar 2022)

  • Politidirektør Anne Tønnes
  • Chefpolitiinspektør Søren Thomassen
  • Chefanklager Flemming Petersen
  • Stabschef Ida Sørensen
  • Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, København kommune
  • Borgmester Michael Vindfeldt, Frederiksberg kommune
  • Borgmester Allan S. Andersen, Tårnby kommune
  • Borgmester Kenneth Gøtterup, Dragør kommune