Spring til hovedindhold

Forslag

Kredsrådets mødereferater

Referater fra møder i Kredsrådet i Københavns Politi.

Københavns Politi

Foto: Københavns Politi

Kredsrådet fungerer som det øverste strategiske forum, hvor der er mulighed for at drøfte spørgsmål af almindelig karakter vedrørende blandt andet politiets virksomhed og organisation i politikredsen. 

 

I kredsrådet drøftes endvidere spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Det er herunder navnlig vigtigt at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre den bedst mulige sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse.   

 

Herunder kan du hente de seneste referater fra Kredsrådsmøderne: