Spring til hovedindhold

Forslag

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram for Københavns Politi.

Øverste ledelse

Politidirektør Anne Tønnes 
Stabschef Ida Kirstine Sørensen 

Chefanklager Flemming Petersen
Chefpolitiinspektør Søren Thomassen

Den øverste ledelse er placeret på Politigården i København.

Hent samlet organisationsdiagram over Københavns Politi

Hent samlet organisationsdiagram over Københavns Politi (engelsk)

 

Beskrivelse af organisationen

 

POLITISØJLEN

 • Lokalpolitienheden 
  Lokalpolitienheden varetager den tryghedsskabende- og kriminalitetspræventive indsats og sagsbehandler samt efterforsker store dele af kredsens straffesager. Enheden varetager desuden kontakten til eksterne samarbejdspartnere som foreninger, virksomheder og organisationer.
   
 • Beredskabsenheden
  Beredskabsenheden varetager de beredskabsmæssige opgaver i kredsen, herunder disponering af det daglige beredskab og den operative planlægning af politioperationer.
   
 • Specialenheden
  Specialenheden varetager specialpolitifaglige opgaver såsom færdsel, grænsekontrol i Københavns Lufthavn, udlændingekontrol samt eftersøgnings- og flexopgaver.
   
 • Efterforskningsenheden
  Efterforskningsenheden varetager både efterforskning af komplicerede sager som alvorlig og/eller organiserede kriminalitet samt bekæmpelse af borgernær kriminalitet samt berigelseskriminalitet.
   

ANKLAGEMYNDIGHEDEN

Anklagemyndigheden har til opgave at behandle og retsforfølge straffesager begået i Københavns politikreds. 

 

ADMINISTRATIONSSØJLEN

Administrationssøjlen har til opgave at understøtte kredsen gennem en professionel administrativ understøttelse og virksomhedsstyring.