Spring til hovedindhold

Forslag

Københavns Vestegns Politi

Nyhed

2. oktober 2020 13:07

Tættere samarbejde om corona på Vestegnen

Myndighederne arbejder endnu tættere sammen i kampen mod coronavirus i de 11 vestegnske kommuner.

Politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi

Beredskabsmyndighederne på Vestegnen har udvidet sit samarbejde med flere repræsentanter fra alle 11 kommuner på Vestegnen og nationale sundhedseksperter, og torsdag mødtes alle igen - denne gang på ITV-møde.

”Smittetallene på Vestegnen gør, at vi har udvidet og styrket det samarbejde, vi i forvejen har. Formålet med vores styrkede samarbejde er, at vi er på højde – og helst på forkant – med udviklingen, og får sat rigtigt og hurtigt ind, der hvor det er nødvendigt,” siger politidirektør Kim Christiansen.  

Den lokale beredskabsstab (LBS) under Københavns Vestegns Politi koordinerer større indsatser, hvor flere myndigheder bidrager til opgavens løsning – fx ulykker, farligt vejr og forurening. 

Men coronavirus giver en anden og ny udfordring, blandt andet fordi ’indsatsområdet’ er mobilt, hurtigt kan sprede sig i kommunerne og ramme institutioner og andre steder skiftevis.

”Vi har et ekstraordinært behov for et stærkere understøttende myndighedssamarbejde, der rækker længere ud – og derfor har vi udvidet kredsen af repræsentanter i den lokale beredskabsstab til et særligt Covid-19 møde hver uge,” siger politidirektøren.

Den udvidede stab får her en gennemgang af smittespredningen, drøfter handlemuligheder og tiltag og skal afklare, om der er behov for koordinering myndighederne imellem.

”I foråret koordinerede den faste stab komplekse udfordringer om smitte, værnemidler, testcentre, restriktioner og andet – men nu handler det mere om at håndtere balancen mellem at begrænse smitten og holde samfundet kørende. Nu er vi rykket tættere sammen for at løse opgaven i fællesskab, og det er mit klare indtryk, at kommunernes coronastabe følger udviklingen meget nøje,” siger Kim Christiansen.

 

Sådan arbejder den lokale beredskab (LBS)

Den lokale beredskabsstabs faste medlemmer er ledere fra politiet, sundhedsmyndigheder, redningsberedskaber, forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Staben har været i corona-beredskab og samarbejdet tæt siden foråret og mødes aktuelt hver uge. 

Dertil kommer et ekstra møde for den nye udvidede stab med flere repræsentanter fra de 11 kommuners egne coronastabe, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut og Testcenter Danmark.

Hver myndighed har ansvaret inden for egen sektor – det er fx sundhedsmyndighederne, som råder over den faglige ekspertise inden for sundhedsområdet og dermed har en hovedrolle i at begrænse coronavirus. Men andre sektorer bidrager også til myndighedernes samlede indsats inden for hver deres ansvarsområde. 

Politiet skal sørge for, at alle med en andel i opgaveløsningen har et fælles overblik over situationen, er i stand til at varetage deres sektoransvar, kan træffe de bedste beslutninger, arbejder i samme retning og understøtter hinanden – så myndighedernes samlede ressourcer bliver anvendt bedst muligt.
 

Flere nyheder

26. oktober 2020

Københavns Vestegns Politi

Nye restriktioner for at begrænse coronavirus

Fra i dag gælder forbud mod at sælge alkohol efter kl. 22 og mod at forsamle sig over 10 personer.

21. oktober 2020

Københavns Vestegns Politi

Fængsling i sag om fangeflugt skal sikre mod kommunikation med mulige medgerningsmænd

De 14 dages varetægtsfængsling i sagen om gårdsdagens fangeflugt, sikrer mulighed for at politiet kan udføre brev- og besøgskontrol på Peter Madsen

20. oktober 2020

Københavns Vestegns Politi

Peter Madsen arrested after attempted prison escape

Charged with attempted prison escape on Tuesday morning