Spring til hovedindhold

Forslag

Tiltaler rejst for overfald på kvinde i Gladsaxe

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har tiltalt to personer for at have overfaldet en kvinde på en parkeringsplads i Gladsaxe, nedlagt påstand om fængselsstraf og påstand om, at straffen skærpes som hadforbrydelse.

Retten i Glostrup, Københavns Vestegns Politi

Ifølge anklageskriftet er en mand og en kvinde tiltalt for flere overtrædelser af straffeloven den 13. februar 2021 kl. 10.15 på en parkeringsplads på Gladsaxevej.
 
Begge er tiltalt for vold (§ 244) mod det kvindelige offer, og manden er desuden tiltalt for at have truet hende med vold (§ 266) og for hærværk mod hendes bil (§ 291, stk. 1).
 
Anklagemyndigheden påstår en fængselsstraf og lægger op til, at straffen skærpes i medfør af straffelovens § 81, nr. 6 (om hadforbrydelser), fordi forholdene efter anklagemyndighedens opfattelse har baggrund i offerets etniske oprindelse, tro eller lignende.
 
Straffesagen skal afgøres ved Retten i Glostrup onsdag den 12. maj 2021, og fordi sagen nu kører ved en domstol, kan anklagemyndigheden kun i begrænset omfang kommentere sagen.
 
I dagene efter overfaldet rejste Københavns Vestegns Politi sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 266 b om racistiske udtalelser. 
 
Det er anklagemyndigheden, som vurderer, om politiets sigtelse kan medføre tiltalerejsning for en domstol.
 
Det er Rigsadvokaten, der beslutter, om der kan rejses tiltale for overtrædelse af straffelovens § 266 b om racistiske udtalelser mv.
 
Den 25. marts 2021 besluttede Rigsadvokaten efter en samlet vurdering af sagen at opgive sigtelsen for at have overtrådt straffelovens § 266 b. Rigsadvokaten vurderede, at en domstol ikke ville finde den sigtede skyldig i at overtræde § 266 b, fordi udtalelser omfattet af § 266 b skal være fremsat ”offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds”. Det kunne efter Rigsadvokatens vurdering ikke bevises, at den pågældendes udtalelser – der var rettet mod det kvindelige offer – var fremsat offentligt i straffelovens § 266 b’s forstand, fordi der alene var bevis for, at udtalelserne var overhørt af offeret og af et enkelt tilfældigt, udenforstående vidne. Da det normalt kræves, at sådanne udtalelser skal overhøres af flere tilfældige udenforstående vidner, var den sigtedes udtalelser ikke fremsat offentligt i straffelovens § 266 b’s forstand. Der var heller ikke beviser for, at den sigtede på anden måde havde til hensigt at udbrede udtalelserne i en videre kreds.
 
 

Straffeloven

§ 81. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,
6) at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende,
 

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.


Pressekontakt

Telefon: 4026 3704
E-mail: kbhv-presse@politi.dk

Flere nyheder

31. marts 2023

Københavns Vestegns Politi

Bentley beslaglagt efter vanvidsfart

Efter reglerne for vanvidskørsel blev strammet for to år siden i dag, har Københavns Vestegns Politi beslaglagt 128 køretøjer og senest en leaset Bentley.

29. marts 2023

Københavns Vestegns Politi

Ung mand dømt for voldtægt

23-årig mand idømt 2 år og 6 måneders fængsel for voldtægt af en ung kvinde i Vallensbæk.

29. marts 2023

Københavns Vestegns Politi

Politi, brand og ambulance: Hjælp vores udrykning på motorvejen

Politi-, brand- og ambulancetjenesterne på Vestegnen og i København opfordrer trafikanter på motorvejene i Storkøbenhavn til at hjælpe med placere sig på en særlig måde, når trafikken går i stå, og der kommer udrykningskøretøjer.

Forslag