Spring til hovedindhold

Forslag

Tiltaler rejst for overfald på kvinde i Gladsaxe

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har tiltalt to personer for at have overfaldet en kvinde på en parkeringsplads i Gladsaxe, nedlagt påstand om fængselsstraf og påstand om, at straffen skærpes som hadforbrydelse.

Retten i Glostrup, Københavns Vestegns Politi

Ifølge anklageskriftet er en mand og en kvinde tiltalt for flere overtrædelser af straffeloven den 13. februar 2021 kl. 10.15 på en parkeringsplads på Gladsaxevej.
 
Begge er tiltalt for vold (§ 244) mod det kvindelige offer, og manden er desuden tiltalt for at have truet hende med vold (§ 266) og for hærværk mod hendes bil (§ 291, stk. 1).
 
Anklagemyndigheden påstår en fængselsstraf og lægger op til, at straffen skærpes i medfør af straffelovens § 81, nr. 6 (om hadforbrydelser), fordi forholdene efter anklagemyndighedens opfattelse har baggrund i offerets etniske oprindelse, tro eller lignende.
 
Straffesagen skal afgøres ved Retten i Glostrup onsdag den 12. maj 2021, og fordi sagen nu kører ved en domstol, kan anklagemyndigheden kun i begrænset omfang kommentere sagen.
 
I dagene efter overfaldet rejste Københavns Vestegns Politi sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 266 b om racistiske udtalelser. 
 
Det er anklagemyndigheden, som vurderer, om politiets sigtelse kan medføre tiltalerejsning for en domstol.
 
Det er Rigsadvokaten, der beslutter, om der kan rejses tiltale for overtrædelse af straffelovens § 266 b om racistiske udtalelser mv.
 
Den 25. marts 2021 besluttede Rigsadvokaten efter en samlet vurdering af sagen at opgive sigtelsen for at have overtrådt straffelovens § 266 b. Rigsadvokaten vurderede, at en domstol ikke ville finde den sigtede skyldig i at overtræde § 266 b, fordi udtalelser omfattet af § 266 b skal være fremsat ”offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds”. Det kunne efter Rigsadvokatens vurdering ikke bevises, at den pågældendes udtalelser – der var rettet mod det kvindelige offer – var fremsat offentligt i straffelovens § 266 b’s forstand, fordi der alene var bevis for, at udtalelserne var overhørt af offeret og af et enkelt tilfældigt, udenforstående vidne. Da det normalt kræves, at sådanne udtalelser skal overhøres af flere tilfældige udenforstående vidner, var den sigtedes udtalelser ikke fremsat offentligt i straffelovens § 266 b’s forstand. Der var heller ikke beviser for, at den sigtede på anden måde havde til hensigt at udbrede udtalelserne i en videre kreds.
 
 

Straffeloven

§ 81. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,
6) at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende,
 

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.


Pressekontakt

Telefon: 4026 3704
E-mail: kbhv-presse@politi.dk

24. maj 2024

Københavns Vestegns Politi

Praktisk info ifm. fodboldkamp på Brøndby Stadion søndag

Forvent trafikale udfordringer omkring Brøndby Stadion søndag eftermiddag.

23. maj 2024

Københavns Vestegns Politi

BIF-AGF: Udefans tilbageholdes efter fodboldkamp på Brøndby Stadion søndag

Tilbageholdelse i maks. 1 time sker for at sikre ro og orden efter søndagens kamp.

23. maj 2024

Københavns Vestegns Politi

Tre mænd dømt for omfattende indbrudskriminalitet

Tre østeuropæiske mænd er dømt for at have begået indbrud til en værdi af ca. 1,8 mio. kr. Indbruddene blev blandt andet begået i Hvidovre.