Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestjyllands Politi

Nyhed

10. november 2020 18:05

Minkindsatsen fortsætter i Midt-, Vest- og Østjylland

Arbejdet med optælling og aflivning af mink fortsatte i dag på landsdelens farme. Indsatsen i Thy nærmer sig sin afslutning.

Den regionale beredskabsstab har de seneste dage fået talt hundredetusindvis af mink op, og løbende tikker der flere tal ind. Minkene skal tælles, så avlerne er sikre på at få den rette erstatning efter aflivning af dyrene. Når minkene er aflivet, får avleren et kontrolbesøg, hvor myndighederne sikrer sig, at der ikke er levende mink tilbage på den pågældende farm.

Sidste mink i Thisted Kommune aflivet i dag

Aflivningen af alle mink i Danmark er en stor og kompleks opgave. Store dele af Nordjylland, herunder Thisted kommune, lever under ekstra skrappe restriktioner. Derfor har den regionale beredskabsstab og Fødevarestyrelsen prioriteret at få løst opgaven der først, og store dele af den samlede kapacitet – mandskab og materiel – har derfor været allokeret til opgaven dér.
Fødevarestyrelsen har i dag aflivet en smittet besætning ved Snedsted. Det skulle være de sidste mink i Thisted Kommune, og myndighederne går nu i gang med kontrolbesøg hos de minkavlere, der selv har stået for aflivningen. Thisted Kommune havde kun en enkelt farm med raske mink uden for risikozonerne. Dyrene på denne farm, der ligger mellem Thisted og Sennels, er altså nu også aflivet, og myndighederne har allerede været på afsluttende kontrolbesøg der.

Optællingsbesøg tirsdag på en række zone 3-farme

Sideløbende med indsatsen i Thy har den regionale beredskabsstab arbejdet på højtryk for at skaffe yderligere kapacitet til at intensivere opgaveløsningen på de resterende ikke-smittede farme i Midt-, Vest- og Østjylland.
Tirsdag eftermiddag er der lavet aftale om optællingsbesøg med omkring halvdelen af de ikke-smittede farme i Midt- og Vestjylland og med langt de fleste i Østjylland. En række besøg er allerede gennemført.
Politidirektør Helle Kyndesen udtrykker stor respekt for den imødekommenhed, som myndighederne møder, når de i de her dage er i kontakt med landsdelens minkavlere:
”Beslutningen om at aflive minkene er taget af hensyn til folkesundheden, men den rammer et helt erhverv hårdt. Der er tale om en omfattende indsats med mange myndigheder involveret, og vi er meget taknemlige for, at minkavlerne hjælper til, selv om de står i en yderst vanskelig situation. Minkavlernes hjælp er et utroligt stort bidrag til, at vi alle kommer så godt gennem pandemien som overhovedet muligt”, siger Helle Kyndesen, politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi.

Optællere, der kender de lokale avlere

På de østjyske farme har den lokale beredskabsstab givet optællingsopgaven til forsvaret, men i de fleste andre tilfælde er det kommunale medarbejdere – typisk folk, der kender minkavlerne i forvejen – som besøger farmene og tæller minkene op. Det kan for eksempel være fra kommunens landbrugsteam, der har indgående kendskab til de lokale minkavlere.

Lugten er generende, men ufarlig

Da hastighed spiller en afgørende rolle, og minkavlerne har brug for at komme af med deres dyr, når de er aflivet, har myndighederne valgt at grave en stor del af minkene ned, da de sædvanlige destruktionskanaler ikke slår til. Naturstyrelsen har - i samråd med miljøstyrelsen - udpeget to steder på militære områder, et ved Holstebro og et ved Karup, hvor de aflivede mink kan graves ned. En del lastbillæs ér allerede ankommet til de to nedgravningssteder.
Der kan være lugtgener i området, mens nedgravningsarbejdet foregår. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender, at lugten kan være ubehagelig, men slår fast, at den er ufarlig. Kondiløbere, hundeluftere og andre kan altså uden risiko færdes på nærliggende stier og lignende. Lugten vil i øvrigt forsvinde, når de døde mink er dækket til.
Lokale borgere og vandværker har udtrykt bekymring for, at nedgravningen af mink vil påvirke grundvandet. Miljøstyrelsen har tirsdag igen bekræftet, at der ikke er risiko for forurening af grundvandet i forbindelse med nedgravningen af de aflivede mink.
Der er lige nu ikke planer om at grave mink ned flere steder end ved Holstebro og Karup, men myndighederne afsøger muligheder for at være på forkant, hvis det skulle blive nødvendigt.

En udstrakt hånd i den svære tid

Både Region Nordjylland og Region Midtjylland har aktiveret deres psykosociale beredskab og tilbyder krisehjælp til minkavlerne, deres familier og deres ansatte. På den måde støtter regionerne op om kommunernes indsats over for de berørte borgere i den ulykkelige og fortvivlende situation, de lige nu befinder sig i.
En stor del af de myndighedspersoner, der er involveret i indsatsen bliver også berørt af situationen. De er naturligvis opmærksomme på, om de minkavlere, de er i kontakt med, har brug for krisehjælp, men der er også etableret en mulighed for, at myndighedspersonerne selv kan deltage i en psykologisk debriefing.

OVERORDNEDE FAKTA OM DEN REGIONALE INDSATS

Midt- og Vestjyllands Politi har det overordnede ansvar for indsatsen omkring aflivning af mink i Midt- og Vestjyllands politikreds og i Østjyllands politikreds. Det sker gennem den regionale beredskabsstab, der er samlet på politistationen i Holstebro. Her koordinerer myndighederne indsatsen og hjælpes ad med at løse de udfordringer, der måtte opstå.
Fødevarestyrelsen håndterer de smittede minkbesætninger og de besætninger, der ligger inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm. De øvrige ikke-smittede farme håndterer beredskabsstaben selv.
I den regionale beredskabsstab deltager ud over politiet: Fødevarestyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Region Nordjylland, Region Midtjylland og de kommunale beredskaber, der repræsenterer kommunerne.

Pressekontakt

Telefon: 51731906
 

Flere nyheder

28. november 2022

Midt- og Vestjyllands Politi

Mand dømt for uautoriseret sæddonation

En 54-årig mand er ved retten i Herning dømt for at have distribueret sæd uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

24. november 2022

Midt- og Vestjyllands Politi

40-årig mand dømt for drabsforsøg

En 40-årig mand skal anbringes på en psykiatrisk afdeling uden tidsbegrænsning. Det slog Retten i Viborg i dag fast, da manden blev dømt for vold og forsøg på manddrab.

16. november 2022

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiet retter opmærksomheden på de trafikanter, der har glemt den

I denne uge har Midt- og Vestjyllands Politi ekstra opmærksomhed rettet mod dem, der ikke er så opmærksomme i trafikken. Det sker i forbindelse med en landsdækkende kontrol af brugen af blandt andet håndholdt mobil. Og allerede i løbet af ugens første to dage, måtte politiet have bødeblokken frem 22 gange.

Forslag