Spring til hovedindhold

Forslag

Færdsel på is

Særlige regler for færdsel på is i Midt- og Vestjyllands Politis område.

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 (ordensbekendtgørelsen) § 15, stk. 1, står der: "Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder".

 

Midt- og Vestjyllands Politi har i april 2010 bemyndiget politikredsens 11 kommuner til ved opslag eller offentlig bekendtgørelse at forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.

 

Har du spørgsmål om, hvorvidt der er forbud mod at færdes på isen, skal du derfor rette henvendelse til den aktuelle kommune.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

Morsø Kommune

Ikast-Brande Kommune

Thisted Kommune

Skive Kommune

Struer Kommune

Lemvig Kommune

Herning Kommune

Holstebro Kommune

Silkeborg Kommune

Viborg Kommune