Spring til hovedindhold

Forslag

Kredsrådets samarbejdsplaner

Samarbejdsplaner for Kredsrådet i Midt- og Vestjyllands Politi.

Kredsrådet danner rammen om et samarbejde mellem de midt- og vestjyske kommuner og Midt- og Vestjyllands Politi. Politikredsens ledelse og kommunernes borgmestre drøfter politiets arbejde, udvikling i kriminaliteten og samarbejdet mellem politiet og kommunerne.

Kredsrådet skal skabe sammenhæng i samarbejdet om de forhold, der er i politikredsen. Det er også kredsrådets opgave at sørge for, at borgerne bliver oplyst om politiets arbejde. Det sker blandt andet i den årlige samarbejdsplan.

Efter retsplejelovens § 113 skal der årligt af politidirektøren – efter forudgående drøftelse i kredsrådet – offentliggøres en samarbejdsplan, der blandt andet beskriver de overordnede rammer for politiets samarbejde med- og inddragelse af relevante samarbejdsparter i kommunerne og lokalsamfundet.

Der tages hensyn til de lokale forhold, så det gensidigt forpligtende samarbejde tager udgangspunkt i lokale behov, muligheder og omstændigheder. Det er i den forbindelse kredsrådets opgave at sikre sammenhæng mellem den vedtagne samarbejdsplan og kommunernes politik vedrørende blandt andet sundhedsforebyggelse, misbrugspolitik, ungdomspolitik, undervisning, sociale indsatser over for børn og unge og fritidspolitik.

 

Kredsrådets samarbejdsplan 2024

Kredsrådets samarbejdsplan 2023

Kredsrådets samarbejdsplan 2022

Kredsrådets samarbejdsplan 2021

Kredsrådets samarbejdsplan 2020