Spring til hovedindhold

Forslag

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram for Midt- og Vestjyllands Politi.

Øverste ledelse for Midt- og Vestjyllands Politi

  • Politidirektør Helle Kyndesen
  • Chefpolitiinspektør Claus Hilborg
  • Stabschef Lars Kirkegaard
  • Chefanklager Kåre Skjæveland
  • Afdelingschef for Politiets Administrative Center Karin Jønler

Som politidirektør er Helle Kyndesen politikredsens øverst ansvarlige og varetager den overordnede ledelse sammen med chefpolitiinspektør Claus Hilborg, chefanklager Kåre Skjæveland, stabschef Lars Kirkegaard og afdelingschef for Politiets Administrative Center Karin Jønler.

Se samlet organisationsdiagram over Midt- og Vestjyllands Politi

Politikredsens organisation

Politikredsen er bygget op med fire søjler:

  • Politisøjlen dækker alle kredsens politifaglige opgaver inden for forebyggelse, beredskab og efterforskning.
  • Anklagemyndigheden retsforfølger strafbare forhold.
  • Staben varetager politikredsens administrative funktioner inden for HR, økonomi og ledelsesadministration.
  • Politiets Administrative Center (PAC) har det landsdækkende ansvar for politiets sagsbehandling inden for automatisk trafikkontrol, bøde, våben, tilladelser og kriminalregister.

Politidirektøren er direktør for alle fire søjler.