Spring til hovedindhold

Forslag

Risikovirksomheder

En risikovirksomhed er en virksomhed, hvor der anvendes eller opbevares farlige stoffer over en vis mængde.

Om der er tale om en risikovirksomhed er bestemt ud fra Risikobekendtgørelsen.

Risikovirksomhederne opdeles i to typer: kolonne 2 og kolonne 3. Hvilken type stof det er og hvor meget der er af det, afgør hvilken type virksomhed, der er tale om.

Miljøstyrelsen fører sammen med politiet, beredskabsstyrelsen, redningsberedskabet og arbejdstilsynet tilsyn med kolonne 3 virksomheder.

Midt- og Vestjyllands Politi er forpligtet til at lave en ekstern beredskabsplan for virksomheder i kolonne 3 og informere borgerne om, hvordan de skal forholde sig, hvis der sker en ulykke.

Liste over kolonne 3 virksomheder i Midt- og Vestjyllands politikreds med link til beredskabsplanerne

Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre
Energinet.dk Naturgaslager, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup

Afvis cookies