Spring til hovedindhold

Forslag

Risikovirksomheder

En risikovirksomhed er en virksomhed, hvor der anvendes eller opbevares farlige stoffer over en vis mængde.

Om der er tale om en risikovirksomhed, er bestemt ud fra Risikobekendtgørelsen.


Risikovirksomhederne opdeles i to typer: Kolonne 2 og kolonne 3. Hvilken type stof det er, og hvor meget der er af det, afgør hvilken type virksomhed, der er tale om.

Miljøstyrelsen fører sammen med politiet, Beredskabsstyrelsen, redningsberedskabet og Arbejdstilsynet tilsyn med kolonne 3-virksomheder.

Midt- og Vestjyllands Politi er forpligtet til at lave en ekstern beredskabsplan for virksomheder i kolonne 3 og informere borgerne om, hvordan de skal forholde sig, hvis der sker en ulykke.

Information til offentligheden vedrørende kolonne 3-virksomheder i Midt- og Vestjyllands politikreds

 

FMC Agricultural Solutions (det tidligere Cheminova), Thyborønvej 78, 7673 Harboøre

Information til offentligheden om FMC Agricultural Solutions

Ekstern beredskabsplan for FMC Agricultural Solutions

  

Gas Storage Denmark - Lille Torup Gaslager, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup

Information til offentligheden om Lille Torup Gaslager

Ekstern beredskabsplan for Lille Torup Gaslager