Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

1. oktober 2021 11:33

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 1. oktober 2021.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 30. september 2021 kl. 07.00 til 1. oktober 2021 kl. 07.00.

Døgnrapport, dna

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Kirkevangen, Gørlev Sj.
Industrilyngen, Højby Sj.

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Hasselvænget, Solrød Strand

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ravnsbjergvej, Vig
Bispehøjen, Holbæk
Rådhusvej, Fårevejle St.
Fiskervejen, Veddelev, Roskilde

Tyveri fra køretøjer:

Lillevangsvej, Greve
Solrød Center, Solrød Strand
Strøhusvej, Greve
Nordgårdsvej, Tune


Brandundersøgelse – Mosede Engvej, Greve

Kl. 08.27 slog den kvindelige beboer alarm, efter at hun og en elektriker havde konstateret røg formentlig fra elinstallationen i huset. Brandvæsnet kom til stedet sammen med politiet og kunne konstatere, at formentlig en eller anden, akut opstået fejl elinstallationen var årsagen til røgudviklingen. Der var ingen egentlig ildebrand, så ingen var kommet til skade. Politiet vurderede, at der ikke var grundlag for yderligere undersøgelse end dem, som elektrikeren skulle udføre for at reetablere den beskadigede installation.

Ulovlig, udenlandsk arbejdskraft – Tølløsevej, Hvalsø

Kl. 09.30 foretog udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi en kontrolaktion på en byggeplads i samarbejde med Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet i anledning af myndighedernes indsats mod social dumping. På byggepladsen traf myndighederne to udenlandske mænd, der var i færd med noget murerarbejde. De to mænd blev identificeret som mænd på 32 og 35 år fra Ukraine, som ikke havde nogen identitetspapirer på sig. Begge blev derfor straks anholdt til konstatering af deres identitet og som mistænkte for både ulovligt ophold og arbejde. Politiet fik på deres opholdssted fat i deres identitetspapirer, som bekræftede deres identitet. Ingen af dem havde visum til ophold i Danmark eller i øvrigt tilladelse til at arbejde, hvorfor de blev sigtet disse overtrædelser af udlændingeloven. De to anholdte fik deres sager afgjort straks og er fortsat i politiets varetægt, idet deres sager er sendt til høring hos Udlændingestyrelsen, der senere vil afgøre, hvorvidt de skal udvises af Danmark med et eventuelt indrejseforbud.
Politiet undersøger i samme anledning, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sigtelse mod en arbejdsgiver for at have beskæftiget de to ukrainere uden de fornødne tilladelser.

Kørsel uden førerret – bil beslaglagt – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 10.30 sigtede færdselspolitiet for fjerde gang inden for blot en måned en 39-årig mand fra Asnæs for at være fører af en personbil, selv om han ikke havde nogen førerret. Færdselspolitiet standsede bilen på grund af oplysninger om, at bilejeren ikke havde noget kørekort. Den sigtede var ikke identisk med bilejeren, som er en 37-årig mand fra Holbæk. Bilejeren var i hver af de tre øvrige sager selv blevet sigtet for at have overladt føringen af bilen den 39-årige og blev også i denne sag igen sigtet for samme forseelse. Føreren af bilen blev gjort bekendt med, at bilen ville blive beslaglagt på grund af gentagen kørsel i samme bil i alle fire tilfælde. Føreren protesterede over beslaglæggelsen, men bilejeren ville ikke modsætte sig den disposition fra politiets side. Både fører og bilejeren vil senere høre fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres tillige med eventuel endelig konfiskation af bilen.

Mand med gevær og kniv – Algade, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 12.42 fik politiet via alarm 112 flere henvendelser om en mand, der udstyret med et gevær og en kniv gik ad Algade, samtidig med at han råbte noget. Manden gik i retning mod stationen, og politiet fik løbende meldinger om hans færden, der endte på en kro, hvor personalet holdt øje med ham, indtil en lokal politipatrulje var fremme. Manden viste sig at være en 55-årig mand fra Storkøbenhavn med midlertidigt ophold i et sommerhus i Odsherred. Han var i besiddelse af et luftgevær og en køkkenkniv, som medførte en sigtelse for overtrædelse af våbenlovgivningen. Ingen var blevet truet med våbnene under hans færden gennem byen. Politiet vurderede ud fra mandens uligevægtige sindstilstand, at han skulle undersøges af en læge, hvilket resulterede i, at han efterfølgende blev indlagt på et sygehus til fornøden behandling.

Butikstyverier – Hesteskoen, Ringsted

Kl. 13.05 blev en 54-årig mand fra Rumænien anholdt og sigtet for tyveri af øl, en elpære og nogle batterier til en værdi af 162 kr., efter at en butikskontrollant havde afsløret ham i at gå forbi sidste betalingsmulighed uden at betale for varerne i supermarkedet Fakta. Efter afhøring til sagen med assistance fra en tolk fik han straks sagen afgjort, så han efter betaling af bøde kunne løslades.
Kl. 17.00 havde butikskontrollanten igen afsløret nogen, der stjal varer fra supermarkedet. Denne var der tale om en 36-årig kvinde og hendes 17-årige søn fra Rumænien, der også blev anholdt og sigtet for tyveri af shampoo, chokolade og tøj til en værdi af 207 kr. Også disse to sigtede blev afhørt til sagen med assistance fra en tolk, inden de fik sagen afgjort med en bøde. Efter betaling af denne blev begge løsladt.

Narkokørsel – Bredgade, Kalundborg

Kl. 15.10 anholdt og sigtede politiet en 19-årig mand fra Herfølge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Narkometertesten indikerede, at han var påvirket af cannabis under kørslen. Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer løslod politiet den 19-årige.

Slingrende spirituskørsel på knallert – Have Borupvej, Kirke-Eskilstrup – Holbæk

Kl. 15.32 fik politiet en anmeldelse om en slingrende knallertkører, der ifølge en anmelderen var faretruende langt ovre mod modsatte kørebanehalvdel, hvor modkørende trafik kom. Anmelderen fulgte efter knallertkøreren, som politiet til sidst fik kontakt til, uden at der var sket nogen ulykke. Føreren af knallerten var en 69-årig mand fra Store-Merløse, som var påvirket af spiritus i en sådan grad, at han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel på knallerten. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Grundlovsforhør – Indbrud i klubhus – Fiskervejen, Veddelev, Roskilde

Kl. 17.05 undrede en lokal, opmærksom borger sig over, at en fremmed mand gik rundt inde i et klubhus, som kun medlemmer havde adgang til. Desuden var der blevet knust en rude. Politiet kørte til stedet og fik inde i klubhuset kontakt til en 51-årig mand fra Letland, som var i færd med at gennemrode et skab på stedet. Han kunne ikke redegøre for sin færden på stedet og blev efterfølgende anholdt for indbrud i klubhuset ved at knuse en rude. I forbindelse med anholdelsen fandt politiet den 51-årige i besiddelse af effekter, der stammede fra en andet indbrud i en spejderhytte på Havnevej, Roskilde, for to dage siden. Her var en fremmed mand kl. ca. 18.20 blevet overrasket inde i spejderhytten, men forsvundet inden politiets ankomst til stedet.
Den anholdte blev sigtet for begge indbrud og forblev i politiets varetægt, idet anklagemyndigheden vil fremstille ham i grundlovsforhør fredag kl. 11.30 i Retten i Roskilde med henblik på varetægtsfængsling.

Ordensbekendtgørelsen – Ivar Huitfeldtsvej, Køge

Kl. 20.02 optrådte en mand støjende ved stationen, idet han råbte og skreg, ligesom han slog ud i luften. Politiet fik på stedet kontakt til en spirituspåvirket, 47-årig mand fra Horsens, som blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af sin adfærd. Politiet vurderede tillige, at det var nødvendigt at frihedsberøve for at få skabt ro i området, så efter et lægetilsyn blev den 47-årige anbragt i detentionen til afrusning. Han vil senere modtage et bødeforelæg i sin e-boks.

Brandundersøgelse – Egemarksvej, Føllenslev – Kalundborg

Kl. 23.06 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i et skur ved et sommerhus. Skuret var ved brandvæsnets ankomst overtændt, så skuret udbrændte. Brandvæsnets indsats var derfor primært fokuseret på at forhindre branden i at brede sig til sommerhuset på grunden. Ingen kom til skade ved branden, hvor opmagasineret indbo var brændt. Ejeren af dette – en 47-årig mand – kom til stedet og blev underrettet om branden. Politiet skal nu kigge nærmere på brandstedet i et forsøg på at fastslå årsagen til brandens opståen.

Indbrud i skoler – Odsherred og Holbæk

Det senest døgn har tre skoler haft besøg af ubudne gæster i løbet af natten. Politiet har været på stederne og foretaget gerningsstedsundersøgelse i sagerne.

Kl. 00.49 Vig skole, Ravnsbjergvej, Vig. En rude blev knust på døren til fysiklokalet, der var under renovering. Alarmen gik i fællesrummet, men det var i nat ikke muligt at afklare, om der var blevet stjålet noget fra stedet.

Kl. 01.24 EUC Nordvestsjælland, Fårevejle St. Et klasselokale midt på bygningens sydlige side fik knust ruden, så der var adgang til lokalet. Politiet fandt en sten ved indgangsstedet, som formodes at være anvendt til rudeknusningen. Politiet følger nu op på, om der blev stjålet noget i forbindelse med indbruddet.

Kl. 02.00 Bjergmarkskolen, Holbæk. Ruden til skolen IT-rum knust, så vinduet kunne åbnes. Der var flyttet computere i rummet, og nu venter politiet på en opgørelse fra skolen over stjålne genstande.

Det er sjældent, at der er tre indbrud i skoler inden for samme døgn i kredsen. Alle indbruddene blev begået ved rudeknusning, men derudover er der ingen umiddelbar sammenhæng i sagerne. Politiet vil meget gerne høre fra vidner, som har set personer eller køretøjer omkring de tre skoler natten mellem torsdag og fredag. Kontakt politiet på tlf. 114.

Narkokørsel med unge passagerer – Ringvejen, Køge

Kl. 01.00 anholdt og sigtede politiet en 22-årig mand fra Køge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, hvor han i øvrigt medbragte to piger på 14 år som passagerer. Ved ransagning af bilen fandt politiet knap et gram hash, som den 22-årige blev sigtet for at være i besiddelse af. Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer løslod politiet den 22-årige, der vil høre nærmere fra politiet, når analyseresultatet foreligger.
I forhold til de to 14-årige piger underrettede politiet både de sociale myndigheder og pigernes værger om deres kørsel med en mistænkt, narkotikapåvirket fører.

Rambuktyveri igen i lampebutik – Kirkevangen, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 03.03 slog lokale borgere alarm til politiet, idet der var et indbrud i gang i en lampeforretning, hvor en sort, større bil holdt parkeret på stedet. Gennem en knust rude kom en person løbende ud, som sammen med en anden herefter flygtede i køretøjet i høj fart i retning mod Kirke-Helsinge.
Politiet kørte til området for dels at lede efter flugtkøretøjet, dels undersøge omstændighederne ved indbruddet, som ud fra videoovervågningsmaterialet viste sig at være et rambuktyveri. En sort, større bil var blevet brugt til at knuse en forretningsrude, hvorefter to personer var kommet ind i forretningen, indtil røgkanonen gik i gang.
Politiet har i øjeblikket ikke oplysninger om eventuelt stjålne effekter, og eftersøgningen efter flugtkøretøjet i området gav umiddelbart heller ikke politiet yderligere spor at forfølge.
Ved gennemgang af videoovervågningsmaterialet kunne politiet konstatere, at det var samme køretøj, som var anvendt også ved indbruddet i samme forretning natten til den 14. september 2021. Endvidere kunne politiet også konstatere, at køretøjet var meldt stjålet fra Fyn den 14. september 2021.
Kl. 07.04 fik politiet en henvendelse fra en lokal mand, der på Falkensøvej, Gørlev Sj., var kørt forbi en brændende bil, hvorfor brandvæsnet og politiet blev alarmeret. Branden havde så godt fat i køretøjet, at det trods brandvæsnets indsats udbrændte. Ud fra en foreløbig undersøgelse, herunder det brændte køretøjs nummerplade, arbejder politiet ud fra en formodning om, at det udbrændte køretøj er den stjålne bil fra Fyn, og som har været anvendt til de to indbrud i lampeforretningen.
Politiet vil derfor gerne i kontakt med personer, der har bemærket noget usædvanligt ved lampeforretningen i nat eller senere på Falkensøvej, hvor den brændende bil blev fundet kl. ca. 07.00. Oplysninger i sagen gives til politiet på tlf. 114.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
 

 

Flere døgnrapporter

19. august 2022

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 19.august 2022.

Vanvidsbilist fik taget bilen - Narkohunde med næse for psilocybinsvampe - Politiet og Færdselsstyrelsen holdt kontrol på Havnen i Roskilde - Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 18. august 2022 kl. 07.00 til 19. august 2022 kl. 07.00.

18. august 2022

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 18. august 2022

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 17. august 2022 kl. 07.00 til 18. august 2022 kl. 07.00.

17. august 2022

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 17. august 2022.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 16. august 2022 kl. 07.00 til 17. august 2022 kl. 07.00.

Forslag