Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

17. august 2021 11:48

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 17. august 2021.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 16. august 2021 kl. 07.00 til 17. august 2021 kl. 07.00.

Døgnrapport

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Ejbovej, Bjæverskov
Skibsvej, Jyllinge
Knoldager, Greve
Marsvej, Jyllinge
Bogfinkevej, Jyllinge

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Ingen


Maritim kontrol – Kalundborg Fjord

Fredag eftermiddag og aften var Midt- og Vestsjællands Politi på patrulje på Kalundborg fjord i forbindelse med en maritim kontrol af fartøjer til søs. Hos de sejlende kontrollerede politiet brugen af redningsudstyr, om den ansvarlige havde de fornødne certifikater eller var påvirket af spiritus, og om fartøjet var forsikret eller blev ført med for høj hastighed ifølge reglerne til søs. Det sidste var dog ikke tilfældet på fjorden, hvor der var en frisk vind og halvstore bølger. Derfor var der kun få både på vandet, så kun i alt otte fartøjer blev kontrolleret. Alle fartøjer havde orden i tingene, og politiet erfarede, at flere sejlere var bekendt med, at politiet af og til også foretog maritime kontroller.
En planlagt maritim kontrol lørdag blev aflyst, da vejrudsigten lød på kraftigere vind end om fredagen. Politiet havde på den baggrund en forventning om endnu færre fritidsfartøjer på vandet og valgte derfor at aflyse kontrollen.

Hjælpsom mand efterlyses efter røverisk overfald – Industrivej, Tølløse – Holbæk

En hjælpsom mand kom torsdag aften kl. ca. 19.45 en 80-årig mand fra Tølløse til undsætning på Industrivej, Tølløse, i nærheden af den gamle silo, efter at den 80-årige var blevet overfaldet flere unge mennesker. Den 80-årige mand havde været på indkøb og gik med sin rollator ad Industrivej, da fire unge mennesker af anden etnisk oprindelse end skandinavisk sparkede til og fjernede rollatoren fra forurettede. Han faldt omkuld, og liggende på vejen blev han sparket af de unge, som efterfølgende fik udleveret et mindre kontantbeløb, inden de flygtede bl.a. på en knallert. Den 80-årige råbte på hjælp, hvorefter den hjælpsomme mand kom ham til undsætning. Mandens identitet er ukendt for både offeret og politiet, hvorfor politiet nu efterlyser ham som vidne i sagen. Den 80-årige er efterfølgende blevet undersøgt på skadestuen og havde pådraget sig p.t. mindre alvorlige skader som følge af efter overfaldet.
Politiet vil gerne i kontakt med den hjælpsomme mand, som offeret ikke har kunnet beskrive nærmere i forbindelse med en afhøring til sagen. Oplysninger, der kan være med til at identificere manden, bedes givet til Lokal efterforskning på Holbæk politistation via tlf. 114. Endvidere vil politiet også gerne have oplysninger om de unge mistænkte, så de kan blive identificeret og afhørt til sagen.

--------

Lov om euforiserende stoffer – Roskilde

Kl. 10.58 foretog en patrulje med narkohunde en ransagning af boligen hos 52-årig kvinde i den centrale del af Roskilde by, fordi hun var mistænkt for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Til stede i hendes bolig var også en 40-årig mand fra Roskilde, der også blev involveret i den politiforretning, som politiet foretog.
Ved ransagningen af kvindens bolig fandt politiet godt et gram amfetamin, som kvinden blev sigtet for at være i ulovlig besiddelse af. Den 40-årige mand blev efterfølgende sigtet for besiddelse af godt 11 gram hash, som politiet også fandt i boligen. Han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med politiets efterforskning af de to sigtelser mod dem. En 53-årig mand, der kom på besøg, mens politiet var til stede, blev også undersøgt, men han havde ikke noget ulovligt på sig.
De fundne ulovlige stoffer blev beslaglagt, og de to sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres.

Mystiske mænd – Rørvigvej, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 14.23 anmeldte en opmærksom kvinde, at hun undrede sig over fire mænds adfærd i området. Mændene var østeuropæiske af udseende og fik rundt på vejen, hvor de optog fotos af bl.a. anmelderens hus samt andre huse på vejen. Hun syntes, at deres adfærd var mistænkelig, men politiet kan desværre ikke bidrage til opklaring af, hvad mændene lavede i området, idet mændene ikke blev fundet. Trods dette er politiet glade for den slags henvendelser, som viser, at borgerne med udgangspunkt i konceptet omkring Nabohjælp har interesse i, hvem der færdes i lokalområdet.

Mindre brand i tagpap – Jerismosevej, Greve

Kl. 15.35 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en mindre brand i en garage. Det viste sig, at en brand var opstået oven på en garage, hvor et firma var i færd med at lægge tagpap. Branden var opstået i selve tagpappet, men blev hurtigt slukket af, så der ikke skete nogen egentlig skade på garagen. Brandvæsnet kom således ikke i aktion, da de nåede frem, og politiet foretog sig heller ikke yderligere i anledning af branden.

Udenlandsk mand uønsket i Schengen – Ringsted

Kl. 15.42 anmodede DSB om assistance til at identificere en udenlandsk mand, der rejste i toget uden billet. Ved togets ankomst til Ringsted station kl. 15.54 fik politiet kontakt til den udenlandske mand, som ikke ønskede at oplyse noget om sin identitet. Han blev derfor frihedsberøvet med henblik på fastlæggelse af identiteten, hvilket lykkedes senere på eftermiddagen. Der var tale om en 23-årig mand fra Marokko, som ikke havde tilladelse til at opholde sig i Schengen-området, herunder Danmark, frem til december 2021. Han blev derfor sigtet for ulovligt ophold i Danmark og anbragt i et arresthus, indtil politiet fik klarlagt, hvad der ville skulle ske med manden. Hans sag blev afgjort med en advarsel, som blev forkyndt for ham i arresten. Herefter meddelte den 23-årige, at han søgte asyl i Danmark, så politiet vil overgive ham til udlændingemyndighederne, der skal undersøge baggrunden for hans anmodning om asyl i Danmark.

Narkokørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Elmegade, Kalundborg

Kl. 16.38 anholdt og sigtede politiet en 25-årig mand fra Næstved for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han i øvrigt ikke måtte være fører af, fordi han i forvejen var frakendt førerretten. En narkometertest indikerede, at han var påvirket af hash under kørslen, så han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Den 25-årige måtte også give afkald på sin personbil, idet politiet beslaglagde den med henblik på senere konfiskation. Baggrunden herfor var, at den 25-årige gentagne gange var blevet afsløret i at køre bil uden førerret, så betingelserne for beslaglæggelse af køretøjet var opfyldt. Når analyseresultatet fra blodprøven foreligger, kan den 25-årige forvente at få sagen afgjort i et retsmøde, hvor også spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen bliver afgjort.

Brand i knallert – Æblehaven, Roskilde

Kl. 20.52 var brandvæsnet blevet tilkaldt til Æblehaven, hvor der var brand i et køretøj. Politiet kørte også til området og kunne ved brug af en pulverslukke slukke en mindre brand i en knallert. Brandvæsnet kom således ikke i aktion, og politiet afmærkede blot knallerten, som ikke var meldt stjålet. Da politiet ikke havde mistanke om, at der var foregået noget strafbart, foretog politiet sig ikke yderligere i sagen, således at ejeren må sørge for at fjerne knallerten på et senere tidspunkt.

Uhensigtsmæssig adfærd – Nyvej, Højby Sj. – Odsherred

Kl. 21.07 fik politiet en henvendelse om, at to drenge satte ild til nogle papirspose, mens de opholdt på en kunststofbane ved en skole. En vagt- og opsynsmand havde inden politiets ankom fået kontakt til to lokale drenge på 13 år, som politiet også fik en snak med. Deres forældre var også kommet til området, og da der ikke var sket nogen skade på kunststofbanen, besluttede politiet at skrive en socialrapport om drengenes uhensigtsmæssige adfærd på skolens område, så de sociale myndigheder om nødvendigt kan tilbyde familierne hjælp.

Patruljebil punkteret – Ladegårdsparken Vest, Holbæk

Kl. 22.07 anmeldte en opmærksom borger, at en mand netop havde stukket en kniv i et dæk på en efterladt, uniformeret patruljebil i boligområdet. Hærværksmanden var iført en hvid jakke og hvide bukser, da han punkterede det ene baghjul på patruljebilen. Politiet var i området for at løse en politiopgave, hvor det var nødvendigt at efterlade patruljebilen. Et par ekstra patruljer, herunder en hundepatrulje, kørte rundt i området for at lede efter den mistænkte, men hverken han eller hans kniv fandt politiet. Et tilkaldt bugseringskøretøj transporterede patruljebilen væk efterfølgende.

Forsøg på indbrud i container – Gersager Alle, Greve

Kl. 22.07 rettede flere anmeldere henvendelse til politiet, idet fire personer var i færd med at bryde ind i en container ved Greve ungdomsskole. Ifølge anmelderen blev en vinkelsliber anvendt til indbrudsforsøget. Flere patruljer kørte til området for at lede efter fire yngre mænd, der på to knallerter var flygtet i retning mod Gersagerparken. Det var ikke lykkedes at skaffe adgang til containeren, som politiet undersøgte for spor med henblik på mulig identifikation af de fire mistænkte. Eftersøgningen i området gav ikke noget resultat, så politiet håber nu også på borgernes hjælp til at få identificeret de fire yngre mænd. Ejeren af containeren blev underrettet om indbrudsforsøget.

Narkobilist havde knojern i bilen – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 02.06 blev en 30-årig mand fra Jyderup anholdt og sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Samtidig blev han sigtet for at være fører af bilen, selv om han i forvejen var frakendt kørekortet. Den 30-årige var i besiddelse af nøglerne til bilen, men bilejeren havde ikke givet ham lov til at bruge bilen, så sigtelserne mod den 30-årige kom også til at omfatte overtrædelse af straffelovens bestemmelser om uberettiget brug af et køretøj. Ved ransagning af bilen fandt politiet et knovjern, som den 30-årige ikke lovligt kunne besidde og derfor blev sigtet for overtrædelse af våbenloven. Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer løslod politiet den 30-årige, der vil høre nærmere fra politiet, når analyseresultatet fra blodprøven foreligger.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

12. april 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt og Vestsjællands Politi uddrag af døgnrapporten den 12 april 2024

Ældre kvinder blev franarret dankort - Unge taget i sliksnyd - Truende mand med gaspistol på station. Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 11. april 2024 kl. 07.00 til 12. april 2024 kl. 07.00.

11. april 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 11. april 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 10. april 2024 kl. 07.00 til 11. april 2024 kl. 07.00.

10. april 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 10. april 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 9. april 2024 kl. 07.00 til 10. april 2024 kl. 07.00.