Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

17. maj 2023 11:29

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 17. maj 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 16. maj 2023 kl. 07.00 til 17. april 2023 kl. 07.00.

Døgnrapport

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Pilebækvej, Bjæverskov
Havnevej, Holbæk

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Parkvej, Borup
Stårupvej, Østre Højby, Højby Sj.
Kongemarksvej, Kattinge, Roskilde (forsøg)
Munkebakken, Kalundborg
Nørre Alle, Kalundborg
Sonnerupvej, Tureby
Kattingevej, Kattinge, Roskilde
Bjergmarken, Roskilde
Bøgevej, Vemmedrup, Bjæverskov

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Skansehagevej, Rørvig

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Holbækvej, Hvalsø
Herredsfogedvej, Vindinge, Roskilde


Ingen døgnrapport i Kr. Himmelfarts-ferien

Dagens døgnrapport er den sidste døgnrapport fra Midt- og Vestsjællands Politi i denne uge på grund af den forlængede weekend med helligdagen Kr. Himmelfartsdag i morgen torsdag. Næste udsendelse af den redigerede døgnrapport vil ske mandag.

-------

Knallertaktion ved skole – Kildebjergskolen, Mørkøv, Holbæk

Tirsdag morgen var lokalbetjente og færdselsbetjente ved Kildebjergskolen i Mørkøv, som havde anmeldt, at de oplevede utryghedsskabende kørsel på knallerter især omkring mødetid. Betjentene stod klar og holdt øje med trafikken til skolen, som denne morgen ikke gav anledning til nogen problemer.

De elever, der ankom på knallert, blev efter aftale med skolen, taget ud af klassen og bedt om at forevise deres knallert til kontrol. Betjentene målte i alt tre knallerter på rullefelt, hvoraf den ene knallert viste sig at kunne køre stærkere end tilladt. Knallerten blev målt til at køre 44 km/t, og den havde desuden et defekt blinklys, så den 15-årige dreng blev sigtet for at køre på en ulovlig knallert. En anden knallert havde lygter, der ikke virkede og føreren havde ikke medbragt forsikringspapirer på knallerten. En 15-årig dreng, der ankom på et el-skateboard blev sigtet for at køre uden styrthjelm. Forældrene til de sigtede blev orienteret om sagerne og om, at de kan forvente bøder i sagerne.

Gasudslip – Uffesvej, Ringsted

Kl. 08.48 blev det lokale redningsberedskab alarmeret, idet der var sket et brug på en gasledning, så gassen fossede ud.

Politiet kørte også til skadestedet, hvor der var styr på situationen, og enkelte beboere i nærheden af lækagen var blevet instrueret i at forlade boligen kortvarigt.

Lækagen på gasledningen var sket i forbindelse med anlægsarbejde til fjernvarme, og da der ikke var mistanke om noget strafbart, og ingen var kommet til skade, foretog politiet sig ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Færdselsuheld – Søndre Viaduktvej / Egøjevej, Køge

Kl. 09.21 var en varebil og en personbil stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Søndre Viaduktvej – Egøjevej i Køge.

Ingen af parterne var kommet til skade ved uheldet, efter at en 60-årig mand fra Nakskov i en varebil var kørt ad Søndre Viaduktvej i østlig retning. Han havde til hensigt at fortsætte videre i østlig retning, da han i krydset stødte sammen med en personbil, som en 22-årig kvinde fra Hårlev havde ført ad Egøjevej mod nord og ind i krydset, hvor hun ville svinge til venstre.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder, herunder lyssignalernes farve i de to parters færdselsretninger inden sammenstødet.

Et bugseringskøretøj blev tilkaldt til at fjerne kvindens bil, der ikke kunne køre fra stedet ved egen kraft, så krydset var ryddet kl. ca. 10.00.

Knallertkørsel til ulempe – Bjæverskov – Køge

Kl. 13.10 fik politiet en henvendelse fra en lokal borger, som oplyste, at der dagligt bliver kørt på knallert til ulempe for de omkringboende bl.a. på Duehusvej, ligesom knallerterne også kunne køre væsentligt hurtigere end tilladt. Kørslen foregik som oftest i eftermiddagstimerne.

En patrulje og færdselspolitiet kørte til området kort efter anmeldelsen, men fandt ikke nogen knallerter, der kunne være årsagen til generende kørsel i området. Det samme var tilfældet på eftermiddagen, hvor en patrulje kørte til området, men altså heller ikke fandt anledning til at gribe ind.

Forsøg på svindel på mobiltelefonen – Roskilde

Kl. 14.07 ønskede en 58-årig mand fra Roskilde at underrette politiet om, at nogen en time tidligere havde skrevet en SMS på hans mobiltelefon og udgivet sig at være et familiemedlem i økonomisk nød.

Det påstående familiemedlem havde fremsat ønske om at låne 29.000 kr., men den 58-årige havde ikke troet på den uventede henvendelse fra et mobiltelefonnummer, som han ikke kendte, og som ikke tilhørte familiemedlemmet. Han havde derfor ikke lidt noget økonomisk tab og ville blot underrette politiet om, at nogen forsøgte at svindle sig til penge på denne måde.

Færdselsuheld – Elverdamsvej, Biltris, Kirke-Hyllinge - Lejre

Kl. 14.29 var to bilister stødt sammen på Elverdamsvej ved Biltris Gade, så politiet rykkede ud for at undersøge årsagen nærmere. En ambulance var også blevet sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 42-årig mand fra Regstrup som fører af en personbil havde bremset op ud for Biltris Gade under kørsel ad Elverdamsvej i nordøstlig retning.

Opbremsningen havde en 61-årig kvinde fra Frederikssund opdaget for sent, så hun med sin personbil påkørte bagenden af den 42-åriges bil.

Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, så politiet registrerede blot omstændighederne herved.

Vold i nære relationer endte med bortvisning fra hjemmet – Jyderup – Holbæk

Kl. 15.38 rykkede politiet ud til en privat adresse i Jyderup efter en anmeldelse om, at der var uorden og måske slagsmål mellem personer boende på adressen.

Politiet fik ikke langt fra adressen kontakt til en 11-årig pige og kort efter på adressen kontakt til en uadreagerende og opfarende, 40-årig mand fra Jyderup. Han blev straks frihedsberøvet for at få skabt ro på stedet, mens politiet skulle have klarlagt, hvad der var foregået.

På stedet var også en 39-årig kvinde fra Jyderup, som oplyste at være blevet overfaldet af sin samlever, så hun havde pådraget sig rødmen og hævelser i ansigtet efter slag.

Ved nærmere undersøgelse af omstændighederne ved uroen i personkredsen med nære relationer til hinanden viste det sig, at den anholdte også kunne mistænktes for at have taget fat i og skubbet til den 11-årige pige på en måde, som kunne anses for vold.

Den 40-årige blev på stedet sigtet for de to tilfælde af vold mod personer med nære relationer til ham, hvorefter politiet ville transportere ham væk fra stedet med henblik på afhøring til sagerne.

Herunder satte den 40-årige sig modværge og lagde hindringer i vejen for at gennemføre anholdelsen fuldt ud og lade sig transportere væk fra adressen.

Den anholdte blev derfor ud over vold også sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om lægge hindringer i vejen for politiet i forbindelse med anholdelsen.

Efter afhøring til sagerne løslod politiet den 40-årige, efter at politiet og anklagemyndigheden nøje havde vurderet sagens omstændigheder. Grundlaget for fremstilling i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling var ikke umiddelbart til stede, men politiet valgte i stedet at bortvise den 40-årige fra adresse i de næste 30 dage i medfør af lov om bortvisning fra hjemmet.

Den 40-årige må derfor ikke indfinde på sin adresse og kan blive straffet herfor, såfremt han overtræder forbuddet. Han var dog ikke indforstået med afgørelsen, hvorfor en dommer nu skal se nærmere på politiets grundlag for at bortvise ham fra hjemmet.

Politiet har efterfølgende også underrettet de sociale myndigheder om voldssagerne mellem personer med nære relationer, herunder et 11-årigt barn som en af parterne.

Færdselsuheld – Greve Centervej, Greve

Kl. 16.28 var to bilister stødt sammen ved et lyskryds på Greve Centervej, så en ambulance var sendt til stedet.

Det viste sig, at to bilister kørende i nordvestlig retning begge var standset for rødt lys og afventede grønt i deres færdselsretning.

Da lyssignalet skiftede til grønt, startede en 26-årig kvinde fra Tyskland i sin personbil som den bageste af de to hurtigere op end den 45-årige mand fra Greve, der var fører af bilen foran hende.

Den tyske kvinde påkørte derfor bagenden af hans personbil med lav hastighed, men ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, så politiet registrerede blot omstændighederne herved.

Narkokørsel og lov om euforiserende stoffer – Lillevangsvej, Greve

Kl. 18.00 blev en 24-årig mand fra Ølstykke anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel i den personbil, som han førte ad Lillevangsvej i sydlig retning.

En narkometertest havde forinden indikeret, at han var påvirket af cannabis under kørslen, og efterfølgende fandt politiet ham i besiddelse af knap fire gram hash i en medbragt taske.

En 24-årig mand fra Valby var passager i bilen, hvor politiet i dørlommen ved hans plads i bilen fandt en lille hashklump på 0,4 gram.

Begge fik beslaglagt hashklumper i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, og den 24-årige fører blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer i blodet.

Utryghedsskabende adfærd – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 19.10 rykkede politiet ud til området ved en tankstation og en fastfoodrestaurant, idet en gruppe af personer bl.a. havde været på tankstationen og skabt utryghed, fordi en af personerne havde haft en elefanthue på.

Politiet fik i området kun kontakt til tre unge mænd på 13, 16 og 16 år fra Holbæk kommune, men ingen af dem kunne mistænkes for at have begået noget ulovligt. De blev derfor blot bortvist fra området, så der ikke var risiko for yderligere utryghedsskabende adfærd.

Narkokørsel – Hovedgaden, Undløse, Tølløse – Holbæk

Kl. 00.19 sigtede politiet en 41-årig mand fra Ringsted for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Hovedgaden i østlig retning.

Han fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Den 41-årige var tillige i besiddelse af et midlertidigt kørekort, hvis gyldighed var udløbet, så han blev også sigtet for at køre til trods herfor. Baggrunden for det midlertidige kørekort var en anden verserende sag om narkokørsel fra marts 2023. Han vil derfor høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra den seneste blodprøve foreligger.

Narkokørsel – Landevejen, Svinninge – Holbæk

Kl. 02.28 sigtede politiet endnu en fører af en personbil for kørsel i narkotikapåvirket tilstand ad Landvejen mod øst i Svinninge.

Der var tale om en 18-årig mand fra Hørve, som blev sigtet for narkokørsel og i forbindelse med en kortvarig anholdelse fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Når analyseerklæringen foreligger, vil han høre nærmere fra politiet.

Medbragt økse uden noget formål – Skovvejen, Nr. Jernløse, Regstrup – Holbæk

Kl. 05.05 standsede politiet en personbil med henblik på en rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet, da bilen kom kørende ad Skovvejen i Nr. Jernløse.

Bag rattet sad en 49-årig mand fra Kalundborg, som i midterkonsollen i bilen medbragte en økse uden noget anerkendelsesværdigt formål.

Den 49-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen og fik beslaglagt øksen som bevis i straffesagen. En 34-årig mandlig passager i bilen blev ikke sigtet for noget.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Lellinge, Køge

Kl. 06.24 fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld på Sydmotorvejen i det nordgående spor ved afkørsel <33> Lellinge.

Der var kun to bilister involveret, og personale fra et bugseringskøretøj var i færd med at fjerne den ene bilist, som holdt havareret i overhalingssporet på motorvejen. Bilen blev dog hurtigt flyttet ind til siden, så den allerede opståede trafikkø kunne afvikles.

Politiet registrerede blot omstændighederne ved sammenstødet, der var forårsaget af en påkørsel bagfra på en bremsende bil i den tætte morgentrafik. Ingen var kommet til skade.OPFØLGNING

 

Vidner søges til sag om voldtægtsforsøg – Anlægsvej, Ringsted

Politiet efterlyser vidner til et overfald på en 21-årig kvinde, som tirsdag aften under en gåtur på en sti i den nordlige del af Anlægget i Ringsted blev udsat for et overgreb.

Kvinden gik alene i Anlægget vest for tennisbanerne mellem kl. 22.00-22.30, da en ukendt mand overfaldt hende bagfra og slog hende, så hun faldt om på stien. Kvinden satte sig til modværge, mens manden forsøgte at tage kvindens bukser af. Hun gjorde så kraftig modstand, at manden opgav og stak af fra stedet.

Overfaldsmanden beskrives som: 175-180 cm høj, almindelig af kropsbygning, hvid hudfarve og dansktalende uden nogen accent/dialekt. Han lugtede af cigaretter og alkohol.

Kvinden pådrog sig mindre skader som følge af overfaldet, men var stærkt chokeret. Politiet blev først torsdag aften bekendt med sagen, og kvinden blev herefter afhørt.

Siden har politiet efterforsket det grove overfald, men har brug for at høre fra vidner, som har bemærket noget i forbindelse overfaldet, eller som har oplysninger om den beskrevne gerningsmand.

Han kan være blevet set under flugten fra Anlægget, hvor han løb ad en sti i vestlig retning. Under overfaldet lykkedes det kvinden at bide manden kraftigt i enten arm eller hænder, så han kan have fået tydelige skader.

Personer, som har oplysninger i sagen, bedes ringe til politiet på tlf. 114.

Mand sigtet for blufærdighedskrænkelse – Nykøbing Sj. – Odsherred

En 32-årig mand fra Litauen blev tirsdag aften anholdt som mistænkt for at have krænket to piger i bussen i Nykøbing Sj. mandag eftermiddag.

Politiet traf i anden anledning den 32-årige ved Holbæk sygehus, hvorefter han blev anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse over for to piger på 15 og 16 år i Nykøbing Sj., da de opholdt sig i en bus og blev befamlet forskellige steder på deres kroppe.

Den anholdte litauer blev afhørt til sagerne og efterfølgende løsladt. Sigtelserne er opretholdt, så han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne strafferetlig skal afgøres.

Varetægtsfængsling – Vold og trusler mv. – Kalundborg

En 34-årig mand uden fast bopæl i Kalundborg-området blev tirsdag i et grundlovsforhør kl. 11.00 i Retten i Holbæk varetægtsfængslet foreløbigt til den 13. juni 2023.

Anklagemyndigheden sigtede ham i retsmødet for vold, to tilfælde af grov vold, trusler på livet og for vidnetrusler.

Den 34-årige havde torsdag og fredag i sidste uge overfaldet og truet flere personer ved forskellige episoder, der var foregået i området bag et lukket supermarked på Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg. Begge dage var han forsvundet fra gerningsstedet inden politiets ankomst og blev ikke umiddelbart fundet ved eftersøgningen i byen.

Politiets efterforskning i sagerne fik den 34-årige identificeret som den mistænkte, og han blev derfor anholdt mandag aften, da politiet mødte ham på gaden i Kalundborg by.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

14. juni 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 14. juni 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 13. juni 2024 kl. 07.00 til 14. juni 2024 kl. 07.00.

13. juni 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 13. juni 2024

Ældre ægtepar snydt af frække svindlere - Kvinde tæt på at miste ny Tesla - Ukrudtbrænder startede brand. Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 12. juni 2024 kl. 07.00 til 13. juni 2024 kl. 07.00.

12. juni 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 12. juni 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 11. juni 2024 kl. 07.00 til 12. juni 2024 kl. 07.00.