Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

23. juli 2021 11:35

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 23. juli 2021

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 22. juli 2021 kl. 07.00 til 23. juli 2021 kl. 07.00.

Døgnrapport

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Drejergangen, Karlslunde

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Lopholmen, Karlslunde
Hovedgaden, Svinninge
Granskovvej, Karlslunde
Borgergade, Magleby, Klippinge

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Ingen


Utryghedsskabende mand – Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 07.54 gik en mand råbende og skrigende ad Bygaden, Nakke, hvilket var meget utryghedsskabende, fordi manden råbte efter og ad de personer, han passerede. En patrulje fik kontakt til en 35-årig mand uden fast bopæl, som fik en formaning om passende adfærd i det offentlige rum, så andre ikke fandt hans adfærd utryghedsskabende. Manden blev ikke sigtet for noget.
Kl. 11.27 fik politiet en ny henvendelse om en utryghedsskabende og truende mand på togstationen i Nykøbing Sj. Ved politiets ankomst var toget kørt, og den truende mand var ifølge vidner taget med toget. Politiet skyndte sig til Nr. Asmindrup station, hvor toget ankom kort efter. Her fik politiet kontakt til den utryghedsskabende mand, der var samme mand, som politiet havde haft kontakt til tidligere på morgenen. Manden var påvirket af spiritus og blev noget udadreagerende i forbindelse med politiets tilstedeværelse. Politiet så sig nødsaget til at frihedsberøve ham for at få stoppet hans utryghedsskabende adfærd, så han efter et lægetilsyn også kunne blive afruset i detentionen på politistationen.
I mellemtiden var den 35-årige mand blevet efterlyst af Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi, som gerne ville tale med ham om et par hærværkssager og en tyverisag. Inden løsladelsen blev han afhørt til disse sager, som også strafferetligt behandles af Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Den 35-årige blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adfærd i formiddagens løb. Tidligere har politiet underrettet mandens hjemkommune om hans personlige situation, så de sociale myndigheder måske kan tilbyde ham fornøden hjælp.

Løs hund afslørede mindre hashbesiddelse – Højby – Odsherred

Kl. 08.52 bemærkede politiet, at en større hund stod alene uden en ejer/besidder på fortovet på en større vej i selve Højby. For at undgå, at hunden måske enten skræmte nogen eller kunne blive årsag til trafikale uheld, tog politiet sig af hunden og henvendte sig på en nærliggende adresse, hvor hundeejeren boede. Der var tale om en 19-årig kvinde fra Højby Sj., som erkendte at være ejer af hunden. I forbindelse med snakken om forpligtelser ifølge hundeloven bemærkede politiet en kraftig lugt af hash fra hendes bopæl, så politiet foretog med hendes tilladelse ransagning af boligen for at lede efter euforiserende stoffer. Ved ransagningen fandt politiet knap et gram hash samt øvrige effekter, der tydede på indtagelse af andre euforiserende stoffer i pulverform. Den 19-årige blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Lov om euforiserende stoffer / våbenloven – Nørre Asmindrup – Odsherred

Kl. 09.50 henvendte en narkohundepatrulje sig på en adresse i Nørre Asmindrup på grund af mistanke om salg af euforiserende stoffer. På stedet traf politiet en 43-årig mand fra Grevinge, som blev gjort bekendt med, at politiet ville foretage en ransagning efter euforiserende stoffer. Narkohunden indikerede, at ulovlige kunne befinde sig på stedet, og ved ransagningen fandt politiet den 43-årige i besiddelse knap to gram amfetamin. Politiet fandt også et ulovligt slagvåben, 2,6 gram marihuana og godt to gram hash, som viste sig at tilhøre en 42-årig mand fra Nørre Asmindrup. Han var ikke tilstede og blev senere sigtet for den ulovlige besiddelse af disse fundne effekter, som politiet beslaglagde som bevis og med henblik på senere destruktion. Begge sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres.

Urolig patient – Smedegade, Roskilde

Kl. 12.28 var en 22-årig mandlig patient på et psykiatrisk sygehus blevet så urolig, at personalet måtte bede politiet om assistance. Patienten kastede ting ud ad vinduet og ønskede i øvrigt ikke at tale med sygeplejepersonalet. Det lykkedes for både politiet og plejepersonalet i fællesskab at få bragt ro over situationen, så den 22-årige kunne få den behandling, som han ifølge plejepersonalet havde brug for. Han blev ikke sigtet for noget af politiet i anledning af sin adfærd på sygehuset.

Hærværk mod kommunal bil – Fasanvej, Køge

Kl. 16.29 fik politiet flere anmeldelser om en mand, der var i færd med at knuse ruder på et køretøj på en parkeringsplads bag et supermarked på Fasanvej. Manden anvendte en gren til at ødelægge bilens ruder, ligesom han ifølge anmeldere og vidner hoppede på taget af bilen. En patrulje kørte hastigt frem til stedet og fik kontakt med en 32-årig mand fra Køge, som politiet i den senere tid har haft kontakt med flere gange i anledning af mindre hærværkssager. Køretøjet med nu flere knuste ruder og buler i taget tilhørte kommunens hjemmepleje og var ifølge den 32-årige selv udvalgt, fordi han var sur på kommunens behandling af ham. Politiet anholdt den ædru, 32-årige mand og sigtede ham for hærværket mod hjemmeplejebilen. Efter afhøring til sagen løslod politiet den 32-årige, men politiet er i dialog med mandens hjemkommune for at se, om der kan findes en løsning, så yderligere strafbare forhold undgås.

Målrettet færdselsindsats – Roskilde / Greve / Solrød / Køge

Færdselspolitiet foretog i tidsrummet fra kl. ca. 16.30 – 22.30 en målrettet færdselskontrol af trafikanterne flere steder i politikredsen. Fokus på kontrollen var primært hastighedsovertrædelser, men politiet skred også ind over for andre overtrædelser, der blev konstateret.
I Roskilde-området medførte kontrollen fem sager om overtrædelse af hastighedsbestemmelserne. Fire af sagerne vil medføre et klip i kørekortet, og i den femte sag vil der blive påstand om betinget frakendelse af kørekortet. Endvidere sigtede politiet en bilist for fejl og mangler på sit køretøj.
I Greve-området sigtede politiet også fem bilister for at overtrædelse hastighedsbestemmelserne, så de u over en bøde også vil få et klip i kørekortet.
På Køge Bugt Motorvejen ved Solrød kørte en bilist så hurtigt, at føreren ud over en bøde vil blive mødt af en påstand om betinget frakendelse af kørekortet.
I Køge traf politiet en bilist, der kørte bil, selv om kørekortet var frakendt føreren.
Alle sigtede kan således forvente at høre nærmere fra politiet, når overtrædelserne af færdselsloven skal afgøres.

Utryghedsskabende mand – Stationsholmen, Greve

Kl. 16.47 fik politiet en henvendelse om en mand, der virkede uligevægtig og i øvrigt opførte sig meget udadreagerende over for andre personer og genstande i området ved busholdepladsen. Politiet fik kontakt til en 28-årig mand fra Greve, som efter en lægelig vurdering blev skønnet at have behov for yderligere behandling som følge af hans mentale uligevægt. Den 28-årige blev ved politiets foranstaltning indlagt på et sygehus til fornøden behandling.

Tyveri fra genbrugsplads – Tangmosevej, Køge

Kl. 17.32 anmeldte personalet på en genbrugsplads, at føreren af en varebil forsynede sig med skrottede varer, selv om klunsning på pladsen ifølge skiltningen var forbudt. En patrulje kørte til området og fik ved udkørslen fra genbrugspladsen kontakt til en dansk registreret varebilen, men med en 33-årig mand fra Sverige bag rattet. I varebilen fandt politiet bl.a. flere frysere, et TV, et komfur, bilbatterier og et par højttalere, som den 33-årige mistænktes for at have tilegnet sig på genbrugspladsen. Alle effekter blev leveret retur til genbrugspladsen, og den 33-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med sigtelse og afhøring til en sag om tyveri. Sigtelsen kom også til at omfatte overtrædelse af færdselsloven, idet han anvendte håndholdt mobiltelefon under kørslen, da politiet standsede ham. Den 33-årige svensker vil senere høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.

Narkokørsel i frakendelsestiden – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 18.04 anholdt og sigtede politiet en 35-årig mand fra Vipperød for kørsel i narkotikapåvirket tilstand og kørsel i frakendelsestiden i en personbil. Han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev herefter løsladt. Bilejeren – en 60-årig mand fra Holbæk – blev efterfølgende sigtet af politiet for at have overladt føringen af personbilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører af køretøjet.

Løs hund anledning til vold – Parkvej, Roskilde

Kl. 22.39 anmeldte en 48-årig kvinde fra Roskilde, at hun kort forinden var blevet udsat for vold, da hendes hund fra hendes terrasse var løbet ud i et grønt område, hvor en hund befandt sig. Kvindens hund var hoppet over et hegn og løbet hen til ejeren af mindre hund. Den 48-årige hundeejer havde skyndt sig efter sin hund og fik kontakt til både en mand og en kvinde, som luftede den mindre hund. Manden blev sur over, at kvinden havde en hund i bebyggelse og havde uden varsel taget fat om den 48-årige, der blev kastet ned i jorden. En kvinde, som fulgtes med den mandlige ejer af den mindre hund, bad manden om at stoppe overfaldet, hvorefter den 48-årige kunne få fat i sin hund og returnere til sin bopæl. Overfaldsmanden og kvinden med den mindre hund forsvandt i ukendt retning i området. Politiet har nu optaget rapport om overfaldet, der behandles som en sag om vold, hvor kvinden ikke pådrog sig væsentlige skader. Som mistænkt i sagen leder politiet nu efter en mand, lys i huden, 45-55 år, 190-200 cm høj, kraftig af bygning, kort lyst hår, dansktalende og medbringende en mindre hund.

Politiet i Roskilde hører gerne fra personer, der måtte have set hændelsen i området, eller som kan give oplysninger om identiteten på manden. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Hensynsløs kørsel mv. – Kalundborg

Kl. 02.53 fik politiet en anmeldelse om, at en bil skulle rundt i selve Kalundborg by med høje hastigheder, ligesom føreren også kørte usikkert og formentlig også havde kørt mod færdselsretningen. Dele af bilens nummerplade var blevet aflæst, så en patrulje havde noget at lede efter. Kl. ca. 04.25 fandt politiet bilen henstillet ved Jydegårdsvej, Svebølle, og i bilen befandt sig en sovende mand. Han blev vækket og identificeret som en 26-årig mand uden fast bopæl. Manden skønnedes påvirket af stoffer og var ikke tilfreds med at blive vækket af politiet. Det medførte en udadreagerende adfærd efterfulgt af mindre pæne udtalelser om og til politipersonalet, som måtte anholde manden med den fornødne magt og brug af peberspray. Efter at han var anbragt i politibilen med henblik på transport til politistationen i Roskilde, fortsatte han sin udadreagerende adfærd, så det lykkedes ham at sparke en af ruderne i patruljebilen i stykker. På politistationen undersøgte en læge ham, inden han blev anbragt i detentionen til afrusning. Fredag formiddag vil den 26-årige blive afhørt til sager om fornærmelig tiltale af politiet og hærværk, inden han bliver løsladt. Politiet vil senere se, om der måtte grundlag for at mistænke den 26-årige for den anmeldte kørsel i Kalundborg, ligesom politiet vil undersøge omstændigheder ved bilen, han blev fundet i, idet bilen var forsynet med en nummerplade, der hørte til et andet køretøj. Den 26-årige kan således forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne mod ham.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Camilla Schouw Broholm
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

18. oktober 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 18. oktober 2021.

Læs uddraget af de seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 15. oktober 2021 kl. 07.00 til 18. oktober 2021 kl. 07.00.

15. oktober 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 15. oktober 2021.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 14. oktober 2021 kl. 07.00 til 15. oktober 2021 kl. 07.00.

14. oktober 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt og Vestsjællands Politi uddrag af døgnrapporten 14 oktober 2021

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 13. oktober 2021 kl. 07.00 til 14. oktober 2021 kl. 07.00.