Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

26. oktober 2021 13:28

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 26. oktober 2021.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 25. oktober 2021 kl. 07.00 til 26. oktober 2021 kl. 07.00.

Døgnrapport narkohund

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Nykøbingvej, Holbæk
Kobbervej, Benløse, Ringsted

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Kystvejen, Strøby
Jyderupvej, Jyderup, Vig
Kærvang, Lille-Skensved
Chr. Hansensvej, Holbæk

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Nygade, Holbæk

Tyveri fra køretøjer:

Møllebjerg, Solrød Strand (forsøg)
Ølbycenter, Køge


Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Jersie, Solrød Strand

Kl. 06.46 mandag morgen fik politiet melding om det første færdselsuheld i morgenmyldretidstrafikken på motorvejen i nordgående retning.
Fire biler var stødt sammen, så kun et ud af fire spor på motorvejen var åben for trafik. Ambulancepersonale sørgede for transport af en person til skadestuen til rutinemæssig kontrol, men der var efter al sandsynlighed ikke sket nogen behandlingskrævende skader. Bugseringskøretøjer sørgede for at få flyttet de involverede køretøjer, så alle vognbaner var åbne igen kl. ca. 07.45, hvor politiet forlod uheldsstedet.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Ringsted

Kl. 06.49 fik politiet næste melding om et færdselsuheld i morgentrafikken, idet flere biler var stødt sammen i det østgående spor på Vestmotorvejen ved Ringsted.
I alt fire biler var impliceret i sammenstødet, der skete, da hastigheden blev nedsat på grund af kødannelse. En bilist opdagede dette for sent og påkørte bilisten foran. Dette sammenstød medførte, at yderligere to bilister blev impliceret. En 31-årig kvinde blev bragt på skadestuen til kontrol, men var sluppet uden behandlingskrævende skader. Kl. ca. 07.20 var uheldsstedet ryddet, så trafikken kunne normaliseres.

Spirituskørsel – Kåstrupvej, Kalundborg

Kl. 09.36 sigtede politiet en 61-årig mand fra Kalundborg for spirituskørsel på en lille 30-knallert, som han førte ad Kåstrupvej. Den 61-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Når analyseresultatet foreligger, hører han nærmere fra politiet.

Færdselsuheld – Køgevej / Søndre Ringvej, Roskilde

Kl. 09.38 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Køgevej – Søndre Ringvej. Ambulancepersonale var blevet sendt til uheldsstedet, hvorfra en 46-årig kvinde fra Borup blev bragt til skadestuen i Køge til kontrol. Hun slap dog uden behandlingskrævende skader.
Inden sammenstødet var den 46-årige kvinde kørt i en personbil ad Køgevej mod syd og ind i det lysregulerede vejkryds, hvor hun stødte sammen med en anden personbil, som en 54-årig mand fra Roskilde førte ad Østre Ringvej mod vest i den hensigt at fortsætte ligeud og videre ad Søndre Ringvej mod vest. De to biler fik større skader som følge af sammenstødet, så et bugseringskøretøj måtte tilkaldes til at fjerne dem. Herved blev dele af krydset spærret for trafik i ca. 15 minutter. Den 54-årige mandlige fører slap fra uheldet med diverse knubs. Politiet har optaget rapport om uheldet for at belyst omstændighederne ud fra parternes og vidners forklaringer.

Ransagningsaktion efter narkotip – Ringsted

Afdelingen for Operativ Efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politi foretog mandag formiddag ransagning af to adresser i Ringsted, som en 30-årig mand fra Ringsted har en tilknytning til.
Retten havde givet politiet lov til at foretage ransagningerne, efter politiet gennem den senere tid havde modtaget flere forskellige tip om, at den 30-årige kunne være i besiddelse af narkotika, som han solgte videre. Narkohunde fra Midt- og Vestsjællands Politi deltog også i ransagningerne.
Ved ransagningen af den ene adresse fandt politiet intet af politimæssig interesse, hvorfor politiet foretog ransagning af endnu en adresse i Ringsted, hvor den 30-årige færdedes.
I området ved den sidstnævnte adresse traf politiet en firmabil, som blev ført af en 26-årig uden fast bopæl, men med en relation til den 30-årige. Den 26-årige havde ikke nogen førerret, så han blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. I øvrigt var der ikke noget politimæssigt interessant i bilen eller hos den 26-årige, der kan forvente at høre nærmere fra politiet, når færdselslovsovertrædelsen skal afgøres.
Ved ransagningen af den anden adresse fandt politiet 163 gram hash samt samlet set et sekscifret kontantbeløb, som efter politiets opfattelse kunne knyttes til den 30-årige, som ransagningerne rettede sig imod.
SKATs Gældsstyrelse oplyste, at den 30-årige havde en betydelig gæld til det offentlige, hvorfor de fundne penge blev beslaglagt med henblik på at udgøre et afdrag på gælden. Den 30-årige ønskede den disposition forelagt for retten, hvor en dommer nu skal kigge nærmere på politiets grundlag for beslaglæggelsen af pengene.
Under ransagningen af den sidste adresse traf politiet en 22-årig mand fra Ringsted, som var ejer af et femcifret kontantbeløb, som politiet også fandt under ransagningen. Da også han havde gæld til det offentlige, beslaglagde politiet pengene med samtykke fra den 22-årige som et afdrag på gælden.
Den 30-årige blev sigtet for besiddelse af hashen med henblik på videresalg, hvilket politiet vurderede til at være en overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Den sigtede vil derfor senere høre nærmere fra politiet, når denne straffesag skal afgøres.

Fupopkald på telefonen – Hårlev – Stevns

Kl. 10.03 ønskede en 83-årig kvinde fra Hårlev at underrette politiet om, at hun kl. ca. 09.05 var blevet ringet op af en fremmed mand, der oplyste at ringe fra Midt- og Vestsjællands Politi.
Manden havde oplyst, at hun havde optaget et forbrugslån for en time siden, hvorfor han som påstået politiet ønskede at få nogle oplysninger i den anledning. Den 83-årige oplyste manden om, at hun nok skulle klare eventuelle uoverensstemmelser, hvorefter hun afbrød forbindelsen. Opkaldet havde i telefonens nummerviser vist et telefonnummer, der sluttede på de velkendte 1448 fra politiets hovedtelefonnumre.
Politiet vil gerne rose den 83-årige for at have gennemskuet, at der ikke var tale om en rigtig politimand, der kontaktede hende. Politiet har intet med lånoptagelser af gøre og vil som hovedregel kun rette henvendelse, såfremt en borger forinden har anmeldt en mulig overtrædelse af lovgivningen i den forbindelse. Som borger kan man også sikre sig politimandens navn og tjenestested, hvorefter et kontrolopkald via politikredsens ottecifrede hovedtelefonnummer (sluttende på netop 1448) kan foretages for at være sikker på, at det faktisk er politiet, som har henvendt sig.

Bortvisning af uønsket – Værkstedsvej, Køge

Kl. 10.03 måtte en underviser på manøvrebanen på et køreteknisk anlæg bede om hjælp fra politiet, fordi en bortvist elev ikke ønskede at forlade stedet. Det viste sig, at en 45-årig mand fra København var mødt op til undervisningen i spirituspåvirket tilstand. Derfor var han af underviseren blevet bedt om at forlade stedet, hvilket han modstræbende gjorde med politiets mellemkomst og uden at blive sigtet for noget.

Tyveri fra container – Byleddet, Lellinge, Køge

Kl. 10.54 var en fremmed mand blevet overrasket i at stjæle effekter fra en container. De stjålne genstande havde han anbragt i sin bil, som anmelderen spærrede inde med et køretøj, indtil politiet nåede frem.
Politiet fik på stedet kontakt til en 34-årig mand fra Sverige, som blev anholdt og sigtet for tyveri. Han havde fra en container taget et TV og andre småting uden at få lov fra de retsmæssige ejere. Politiet løslod den svenske mand efter afhøring til sagen, som han vil høre nærmere om, når sagen skal afgøres.

Spirituskørsel – Godsvej, Greve

Kl. 11.30 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 69-årig mand fra Ishøj for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve.

Narkokørsel uden førerret mv. – Motelvej, Karlslunde – Solrød

Kl. 14.20 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 30-årig mand fra Solrød Strand for narkokørsel i en personbil, som den 30-årige ikke måtte være fører af, fordi han ikke havde generhvervet sit kørekort. Politiet fandt også en peberspray i den 30-åriges besiddelse, hvilket medførte en sigtelse for overtrædelse af våbenlovgivningen.
Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer løslod politiet den 30-årige, der havde fået bilen overladt af bilens ejer. Der var tale om en 34-årig mand fra Kolding, som er blevet sigtet herfor. Begge sigtede vil nu høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres.

Målrettet færdselskontrol – Odsherred kommune

Færdselspolitiet hos Midt- og Vestsjællands Politi foretog i tidsrummet kl. 15.00 – 21.00 en målrettet kontrol primært mod de såkaldt ”bløde” trafikanter, men også andre trafikanter blev udsat for færdselspolitiets kontrol.
Kontrollen medførte i alt otte sigtelser, der omfattede følgende sagstyper:
1 sag vedr. spirituskørsel (bilist)
3 sager vedr. konstruktivt ændrede knallerter
3 cyklister blev sigtet for manglende lys på cyklen
1 sag vedr. overtrædelse af hastighedsbestemmelserne i bymæssig bebyggelse (klip).
De sigtede vil alle høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Mand overfaldet / narkobesiddelse / uro og uorden mv. – Holbæk

Kl. 16.12 fik politiet en anmeldelse om, at en mand få minutter tidligere var blevet overfaldet midt på gaden på Rosen, Holbæk.
Politiet fik på stedet kontakt til en 29-årig mand fra Holbæk, som var lettere forslået efter overfaldet, ligesom politiet også fik kontakt til nogle vidner. Herefter blev det klarlagt, at to mænd var sprunget ud af en sort personbil og havde overfaldet en 29-årig mand, mens en tredje mand også med relation til bilen observerede. Efter overfaldet flygtede de mistænkte i den sorte bil, hvis nummerplade vidner aflæste og videregav oplysningerne til politiet.
Senere fandt politiet bilen efterladt i Ladegårdsparken, men uden personer i. En større eftersøgning med flere patruljer, herunder hundepatruljer, blev iværksat i beboelsesområdet i et forsøg på at få identificeret en eller flere af overfaldsmændene. En hundepatrulje bemærkede herunder en mand hastigt løbe væk for at gemme sig i et buskads. Politihunden havde dog ikke besvær med at finde manden, som var en 19-årig mand fra Holbæk. Da han var i besiddelse af knap 76 gram hash, en digitalvægt og et mindre kontantbeløb, blev han anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Ved en ransagning på hans bopæl fandt politiet ikke yderligere effekter af politimæssig interesse, hvorefter han blev løsladt.
Under politiets arbejde i beboelsesområdet gav en mand anledning til uro ved at blande sig i diverse politiforretninger, som var uvedkommende for en 33-årig mand fra Holbæk. Til sidst måtte politiet frihedsberøve ham for at få arbejdsro i området, og hans adfærd medførte tillige en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han blev løsladt først på aftenen efter ca. tre timers ophold hos politiet.
Hele efterforskningen medførte en forøget politimæssig tilstedeværelse i beboelsesområdet i både efterforskningsøjemed, men også i præventiv og tryghedsskabende tilstedeværelse fra politiets side. Ingen er endnu blev sigtet for overfaldet på den 29-årige mand, men efterforskningen fortsætter i et forsøg på at få de mistænkte identificeret.
Politiet vil gerne i forbindelse med personer, der enten har bemærket overfaldet i Rosen, Holbæk, eller som har set den sorte personbil, der som flugtbil blev forladt og efterladt i Ladegårdsparken efter overfaldet. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Spirituskørsel – Langelandsvej, Køge

Kl. 01.30 anholdt og sigtede politiet en 56-årig kvinde fra Maribo for spirituskørsel i en personbil. Hun blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve.

Narkokørsel – Reersøvej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 01.51 blev en 19-årig mand fra Næstved anholdt og sigtet for narkokørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Indbrud på bibliotek – Nygade, Holbæk

Kl. 02.30 fik politiet en anmeldelse om, at der var blevet begået et indbrud på biblioteket. Politiet kunne efterfølgende konstatere, at en rude i en dør var blevet knust, så det var muligt at lukke døren op. En alarm var blevet aktiveret kl. 02.02, efter at tre ophængte malerier var blevet stjålet fra bibliotekets lokaler. Politiet undersøgte stedet for eventuelle spor, ligesom politiet senere vil kigge nærmere på eventuel overvågning i et forsøg på at identificere indbrudstyven.
Indbruddet skal måske ses i sammenhæng med et tyveri af endnu et maleri fra samme bibliotek. Politiet fik en anmeldelse herom fredag i sidste uge, hvor en tyv måske kan have stjålet maleriet i åbningstiden. Denne anmeldelse indgår også i efterforskningen af tyverier af nu i alt fire malerier fra biblioteket.
Politiet hører gerne fra personer, der har bemærket noget usædvanligt i området ved biblioteket omkring kl. 02.00 i nat. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
 

 

27. september 2023

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporterne den 27. september 2023.

Røver stoppet af personale - To unge anholdt for indbrud i forretninger - Borger så cykeltyve. Læs uddraget af de seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 26. september 2023 kl. 07.00 til 27. september 2023 kl. 07.00.

26. september 2023

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 26. september 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 25. september 2023 kl. 07.00 til 26. september 2023 kl. 07.00.

25. september 2023

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporterne den 25. september 2023.

Røver tog chokoladebar - Mand opdaget under forsøg på tyveri fra bil - Flere dødsfald i weekenden. Læs uddraget af weekendesn hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 22. september 2023 kl. 07.00 til 25. september 2023 kl. 07.00.