Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

28. september 2021 10:40

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 28. september 2021.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 27. september 2021 kl. 07.00 til 28. september 2021 kl. 07.00.

Afspærringsstrimmel

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:


Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Saltbæk Ringvej, Kalundborg
Skovvej, Jyllinge
Hårlev Mark, Hårlev
Niels Pedersensvej, Greve
Røsnæsvej, Kalundborg
Skovvænget, Nykøbing Sj.

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Hedevang, Overby Lyng, Sjællands Odde

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Lerskovvej, Vråby, Hårlev
Tåstrupvej, Hellested, Hårlev

Færdselsuheld – Svogerslev Hovedgade / Nordgaardsvej, Svogerslev, Roskilde

Kl. 08.13 var en bilist og en cyklist stødt sammen i krydset Svogerslev Hovedgade – Nordgaardsvej, så både ambulancepersonale og politiet blev sendt til uheldsstedet. Cyklisten var kommet lettere til skade og blev i ambulancen bragt til skadestuen i Køge til undersøgelse og fornøden behandling.
En 70-årig kvinde fra Roskilde var i en personbil kørt ad Svogerslev Hovedgade mod vest, inden hun i krydset ved Nordgaardsvej ville svinge til højre i nordlig retning. Samtidig kørte en 13-årig dreng fra Roskilde på cykel ad Svogerslev Hovedgade i samme retning som bilisten, men i den hensigt at fortsætte ligeud i krydset ved Nordgårdsvej. I forbindelse med svingningen til højre stødte bilisten sammen med den ligeudkørende cyklist, der ikke kunne undgå påkørsel af bilens højre side. Politiet optog rapport om uheldet på grund af cyklistens personskade og en mistanke om overtrædelse af vigepligtsreglerne i forbindelse med højresvingningen.

Mistænkelige mænd – Klitrosevej, Kalundborg

Kl. 08.26 fik politiet en henvendelse fra en beboer på Klitrosevej om en mistænkelig mand, der søndag eftermiddag kl. ca. 13.30 havde indfundet sig på adressen. Manden havde på tysk spurgt, om den private bolig var en restaurant, hvilket familien havde benægtet og efterfølgende bortvist manden. Bag en bil på gaden havde en anden, fremmed mand stået skjult, hvilket beboeren fandt mistænkeligt. Efterfølgende cyklede begge mænd væk fra området. En anden beboer på vejen havde også haft besøg af disse to mistænkelige mænd, som blev beskrevet som: A: mand, østeuropæisk af udseende, ca. 50 år, 175-180 cm høj, kraftig af bygning, brunt kort hår med lidt krøller, iført rødlig og falmet trøje, og B: mand, lyst hår, iført hvid trøje med blålige striber.
Politiet er ikke rykket ud til denne efteranmeldelse af beboernes oplevelser, men er glade for oplysningerne. Hvorvidt der er tale om rekognoscering forud for berigelses- og/eller indbrudskriminalitet, kan politiet ikke umiddelbart afgøre, men oplysningerne er vigtige i denne sammenhæng.

Spirituskørsel – Storegade, Asnæs – Odsherred

Kl. 10.47 anholdt og sigtede politiet en 62-årig mand fra Asnæs for spirituskørsel i en varebil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Spirituskørsel uden førerret mv. – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 11.36 målte færdselspolitiet en personbil til at køre med en hastighed på mindst 145 km/t ad motorvejen i sydgående retning, selv om højst tilladte hastighed er 110 km/t ifølge skiltningen. Personbilen blev ført af en 47-årig mand fra Rødovre, som ikke kunne fremvise noget kørekort, idet politiet i forbindelse med andre verserende sager om overtrædelse af færdselsloven havde inddraget hans førerret. Endvidere afslørede en alkometertest, at han var påvirket af spiritus i en sådan grad, at han ud over sigtelserne for hastighedsovertrædelsen og den manglende førerret også kunne sigtes for spirituskørsel. Bilens nummerplader inddrog færdselspolitiet, fordi den lovpligtige ansvarsforsikring var ophørt for mere end en måned siden, hvilket medførte endnu en sigtelse til føreren. Den 47-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Brandundersøgelse – Søndre Parkvej, Ringsted

Kl. 14.53 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i en lejlighed i en beboelsesejendom. På stedet var den 54-årige mandlige beboer blevet reddet ud af to andre mænd, der havde opdaget røg fra mandens lejlighed. Da beboeren ikke reagerede ved banken på hans dør, valgte de to mænd at sparke døren ind, hvorefter de kunne redde den 54-årige ud, så brandvæsnet kunne overtage den videre behandling af ham, indtil han i en tilkaldt ambulance kunne køres til skadestuen til undersøgelse og behandling for mulig røgforgiftning. I lejlighedens køkken var der en brand, som blev hurtigt slukket, så skaderne blev begrænset til området ved komfuret. Branden formodes opstået i forbindelse med madlavning, men den 54-årige er ikke afhørt til sagen om de nærmere omstændigheder herved. Ingen øvrige beboere i beboelsesejendom blev berørt af branden.

Butikstyveri – Gymnasievej, Køge

Kl. 15.20 anmeldte personalet i supermarkedet Meny, at to udenlandske personer var tilbageholdt efter tyveri af 12 pakker tyggegummi. Politiet foretog i supermarkedet anholdelse af en 38-årig kvinde og en 46-årig mand, der begge var fra Rumænien. De blev begge sigtet for butikstyveri af tyggegummi til en samlet værdi af 270 kr., som blev skjult i en taske, da de passerede kasselinjen uden at betale. Sagen blev afgjort straks med en bøde, som de betalte, inden politiet løslod dem.

Mand til fare for sig selv i trafikken – Hovedgaden, Mørkøv – Holbæk

Kl. 17.25 måtte politiet en tur til Mørkøv, idet en formentlig kraftig spirituspåvirket mand gik rundt på gaden og var til fare for sig selv i trafikken. Inden politiets ankomst til Hovedgaden havde manden sat sig op ad en lygtepæl og nærmest halvsov, da politiet ankom. Politiet vurderede, at manden på grund af sit forudgående alkoholindtag ikke ville være i stand til at klare sig selv, hvorfor han blev frihedsberøvet til afrusning. Efter et lægetilsyn blev en 50-årig mand uden fast bopæl anbragt i detentionen frem til omkring midnat, hvor han blev løsladt og i øvrigt skønnet i stand til at kunne klare sig selv.

Færdselsuheld / narkokørsel mv. – Hundige Centervej / Lillevangsvej, Greve

Kl. 19.04 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, efter at to bilister var stødt sammen i krydset Hundige Centervej – Lillevangsvej. Efterfølgende var en af parterne flygtet fra stedet og havde i den forbindelse påkørt et vejskilt og kørt mod færdselsretningen.
På uheldsstedet fik politiet kontakt til en 28-årig kvinde fra Greve, som forinden uheldet var kørt ad Hundige Centervej i østlig retning. I samme retning var modparten også kørt, men påkørte den 28-årige kvindes bil bagfra, da hun bremsede ned. Modparten gav sig ikke til kende i forbindelse med uheldet og flygtede efterfølgende fra uheldsstedet ved at påkøre et vejskilt og køre mod færdselsretningen.
Flere patruljer ledte i området efter det skadevoldende køretøj, som blev fundet parkeret på parkeringspladsen ved Waves. Bilen havde skader svarende til omstændighederne ved uheldet. Ved bilen traf politiet et par kvinder, hvoraf den ene – en 22-årig kvinde fra København SV – kunne mistænkes for at have været fører af bilen på uheldstidspunktet. Hun blev anholdt og sigtet for narkokørsel i forbindelse med færdselsuheldet, idet hun blev mistænkt for at være påvirket af kokain under kørslen. Efter afhøring til sagen og udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer løslod politiet den 22-årige, som vil høre nærmere, når analyseresultatet af blodprøven foreligger. Ingen kom til skade ved uheldet.

Færdselsuheld – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 19.55 anmeldte en 47-årig kvinde fra Kalundborg, at hun var impliceret i et færdselsuheld med en knallertkører. Der var ikke sket nogen personskade, men patruljen, der blev sendt til uheldsstedet på Holbækvej lidt øst for rundkørslen ved Nørre Alle, fik klarlagt, at begge parter var kørt ad Holbækvej i vestlig retning inden sammenstødet.
Den 47-årige kvinde kørte i en personbil ad Holbækvej mod vest, og på hendes højre side kørte en lille knallert ført af en 51-årig mand fra Kalundborg. Han kørte i rabatten ved siden af kørebanen, men var formentlig trukket ud på selve kørebanen, hvor han ramte ind i højre side på den 47-åriges personbil. Der skete kun ringe materiel skade som følge af uheldet, så parternes køretøjer kunne selv køre fra stedet. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne ved uheldet, men inddrog dog efterfølgende af præventive årsager nøglerne fra den 51-åriges knallert. Han havde efter uheldet indtaget alkohol i et sådant omfang, at han ikke lovligt ville kunne fortsætte sin kørsel på knallerten. Han vil dog senere i ædru tilstand kunne få udleveret nøglerne til sin knallert, idet der ikke er mistanke om noget strafbart for den 51-åriges vedkommende.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Dragsmøllevej / Hovvej, Hørve – Odsherred

Kl. 22.15 rykkede politiet ud til et færdselsuheld i krydset Dragsmøllevej – Hovvej, idet to bilister var stødt sammen. Ingen var kommet til skade ved uheldet, der skete, efter at en 28-årig mand fra Holbæk i en personbil var kørt ad Hovvej mod nord. I T-krydset ved Dragsmøllevej var han kørt frem over vigelinjen, men var efterfølgende stødt sammen med en anden personbil ført af en 54-årig mand fra Hørve. Han kørte ad Dragsmøllevej mod øst, da sammenstødet for begge parters vedkommende skete med meget lav hastighed, så skaderne på de to biler var også af mindre omfang.
Den 28-årige bilist blev skønnet påvirket af spiritus under kørslen, så han blev sigtet for spirituskørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve på et sygehus til nærmere undersøgelse for alkohol. Han vil høre nærmere fra politiet om sagns afgørelse, når analyseresultatet af blodprøven foreligger.

Råbte mod politiet – Ladegårdsparken Øst, Holbæk

Kl. 22.39 syntes en 22-årig mand fra Holbæk åbenbart ikke så godt om politiets tilstedeværende af tryghedsskabende og præventive årsager i boligområdet. Han gav sin mening højlydt til kende ved at råbe nedsættende ord flere gange mod en patruljevogns personale, således at politiet vurderede, at den offentlige orden blev forstyrret. Politiet foretog en kortvarigt anholdelse af manden, der blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han kan nu forvente at modtage en bøde i sin e-boks på grund af adfærden over for politiet.

Spirituspåvirket mand gik forkert – Storegade, Asnæs – Odsherred

Kl. 23.00 fik politiet en henvendelse fra en beboer i Storegade, som undrede sig over formentlig en lokal mands mistænkelige adfærd. Beboeren havde opholdt sig i sin stue, da en fremmed mand pludselig var gået ind og videre op på boligens første sal. Manden havde formentlig ikke bemærket beboeren, der fik slået alarm, samtidig med at manden forlod stedet. Beboeren mente at kende manden fra bybilledet i Asnæs.
Politiet fik i området kontakt til en spirituspåvirket, 34-årig mand fra Grevinge, som ikke var i besiddelse af effekter eller andet tilhørende andre personer. Han erkendte at have været på anmelderens adresse, som han troede tilhørte en tidligere kvindelig bekendt. Politiet vurderede, at den 34-årige kunne være gået forkert i sin spirituspåvirkede tilstand og ikke havde haft til hensigt at begå berigelseskriminalitet, hvorfor hans adfærd blev påtalt, inden han blev bortvist. Efterfølgende fik politiet beroliget anmelderen og dennes nabo, som var blevet tilkaldt.

Færdselsuheld – Hovedvejen, Osted, Lejre – Lejre

Kl. 06.27 rykkede politiet ud til et mindre alvorligt færdselsuheld med en del parter involveret. Politiet kunne konstatere, at ingen var kommet til skade ved uheldet, som havde involveret fire bilister i den tætte morgentrafik ad Hovedvejen i nordlig retning.
En 39-årig mand fra Fjenneslev kørte i en varebil, men opdagede for sent, at trafikanterne foran ham bremsede op. Det medførte påkørsel af den forankørende bil, og dette sammenstød bevirkede, at to andre bilister også blev impliceret. Kort efter kl. 07.00 kunne trafikken igen køre uhindret forbi uheldsstedet. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne ved uheldet.


OPFØLGNING

Udenlandsk spiritusbilist med høj promille fremstilles i grundlovsforhør – Stevns

I går skrev vi på søndagens døgnrapport om en 23-årige mand fra Slovakiet, som blev anholdt for spirituskørsel. To handlekraftige kvinder så en bilist slingre kraftigt og fik standset ham på Klippingevej i Strøby, hvorefter de tilkaldte politiet. Den 23-årige havde desuden ikke fået lov at låne den bil, som han var kørende i.

Den 23-årige fik udtaget en blodprøve, som blev hasteanalyseret og viste et resultat på 2,69 promille. Mandag mødte den 23-årige selv op på politistationen, hvor han igen blev anholdt i sagen. Han bliver tirsdag kl. 09.30 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde som sigtet for spirituskørsel (”vanvidskørsel”) og brugstyveri. Vi følger op på sagens resultat senere.

 

Kvinde i kritisk tilstand efter uheld – vidner søges fortsat – Roskilde

En 75-årig kvindelig cyklist fra Roskilde er fortsat indlagt, efter hun søndag ca. kl. 13.19 var involveret i et uheld, hvor hun stødte sammen med en knallert på Køgevej ved Gartnervang i Roskilde. Hun væltede på cyklen og slog hovedet alvorligt, selv om hun havde cykelhjelm på. Hendes tilstand er kritisk, og det har derfor ikke været muligt for politiet at afhøre kvinden.

Den 60-årige knallertfører blev efter uheldet anholdt og fik udtaget blodprøver, da der er mistanke om, at han var påvirket under kørslen. Han er afhørt til sagen.

På gårsdagens døgnrapport efterlyste politiet vidner, som så uheldet mellem knallerten og cyklisten på Køgevej ud for Gartnervang, men det har desværre ikke ført til, at nogen borgere har henvendt sig.

Det er vigtigt for at få belyst det alvorlige uheld, at politiet får alle mulige vidners forklaringer. Kontakt politiet på tlf. 114, hvis du har oplysninger i sagen.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Camilla Schouw Broholm
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

6. december 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 6. december 2021.

Læs uddraget af de seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 3. december 2021 kl. 07.00 til 6. december 2021 kl. 07.00.

3. december 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 3. december 2021.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 2. december 2021 kl. 07.00 til 3. december 2021 kl. 07.00.

2. december 2021

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 2. december 2021.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 1. december 2021 kl. 07.00 til 2. december 2021 kl. 07.00.