Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

28. april 2023 13:09

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 28. april 2023

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 27. april 2023 kl. 07.00 til 28. april 2023 kl. 07.00.

Døgnets anmeldelser vedrørende:

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Egøjevej, Køge
Nørremarken, Gevninge, Roskilde
Vibevej, Roskilde

Indbrud i fritids-/sommerhus:

H/F Virkelyst, Ringsted

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Kildevældet, Ringsted
Hovedgaden, Lille-Skensved (2 anmeldelser)
Bulveledet, Lille-Skensved
Hasselvej, Lille-Skensved
Ved Banen, Lille-Skensved
Rævens Kvarter, Ejby, Lille-Skensved

Indbrud i seks varebiler – Lille-Skensved - Køge

Seks anmeldelser om indbrud eller forsøg herpå i varebiler i Lille-Skensved-området modtog politiet i løbet af torsdagen. Varebilerne havde holdt på gaden eller i private indkørsler på vejene Hovedgade, Bulveledet, Hasselvej, Ved Banen eller Rævens Kvarter.

Et fællestræk i alle seks anmeldelser var, at der var tale om håndværkerbiler, at enten side- eller bagdør var blevet opbrudt, at forskelligartet håndværktøj var blevet stjålet, at tyverierne var sket i et snævert geografisk område, og at indbruddene i varebilerne alle var sket i tidsrummet fra onsdag aften til tidligt torsdag morgen.

Politiet har nu optaget rapport om de seks indbrud i et forsøg på at finde frem til nogen, der kan drages til ansvar herfor. 

Ingen af ejerne eller brugerne af de opbrudte køretøjer har set eller bemærket noget usædvanligt i løbet af natten til torsdag, hvorfor politiet gerne vil i kontakt med personer, der måtte have set eller hørt noget usædvanligt i løbet af natten til torsdag. 

Politiet vil også gerne opfordre indehavere af privat videoovervågning til at kontrollere, hvorvidt nogen uvedkommende kan ses på privat grund i nærheden af f.eks. varebiler, som personerne måske kan have udvist interesse for uden at begå tyveri fra dem.

Hvis nogen har oplysninger eller relevant overvågningsmateriale i sagerne, kan politiet kontaktes på tlf. 114.

Gode råd fra politiet om at forhindre tyveri fra varebiler
Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din varebil:

Parker – om muligt – varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.
Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre (findes ikke i alle køretøjer).
Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen
Mærk værktøj med f.eks. en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren
Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning – og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.

Lov om euforiserende stoffer - Kalundborg

Kl. 12.00 fik en 29-årig mand fra Kalundborg formentlig uventet besøg af politiet med narkohunde, idet politiet mistænkte ham for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Ved ransagningens start fremtog den 29-årige selv en halv plade hash, der vejede knap 40 gram, men politiet efterfølgende også noget kokain samt et mindre kontantbeløb, som formodes at stamme fra salg af euforiserende stoffer.

Den 29-årige blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer samt beslaglæggelse af stofferne samt pengene.

Efter afsluttet efterforskning og afhøring til sagen løslod politiet den 29-årige, der dog kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal strafferetligt afgøres.

Færdselsuheld / narko-/medicinpåvirket bilist – Ringstedvej / Æblehaven, Roskilde

Kl. 13.27 slog tililende bilister alarm til politiet, efter at en varebil med en tilsyneladende ukontaktbar mand bag rattet var forulykket i krydset Æblehaven – Ringstedvej.

Politiet rykkede hastigt ud til stedet og fik via vidner klarlagt, at føreren af varebilen var kørt med lav hastighed og formentlig uden stop fra Æblehaven mod øst og tværs over Ringstedvej uden at støde sammen med andre trafikanter på Ringstedvej.

Varebilen var først standset ved påkørsel af vejskilt på den østlige side af Ringstedvej, hvorefter tililende havde fået manden bag rattet hevet ud for at hjælpe ham.

Efter politiets ankomst kom manden til sig selv og blev udadreagerende, men dog anholdt, da politiet mistænkte ham for mindst at være påvirket af euforiserende stoffer under kørslen.

Føreren blev identificeret som en 23-årig mand fra Helsinge, som ved visitationen fandtes i besiddelse af nogle sløvende og receptpligtige piller, som han ikke lovligt kunne være i besiddelse af. Endvidere kunne politiet konstatere, at den 23-årige i forvejen var frakendt kørekortet og derfor ikke måtte være fører af varebilen.

Den 23-årige, der ikke var kommet til skade, blev derfor sigtet for både narkokørsel og overtrædelse af lægemiddelloven, inden han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for de medikamenter og stoffer, som politiet kunne mistænke ham for at være påvirket af.

Politiet løslod den 23-årige efter afhøring til sagerne, som han vil høre nærmere om, når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger.

Færdselsuheld – Ejbyvej / Dalbyvej, Lille-Skensved – Køge

Kl. 13.48 var en 63-årig mand fra Køge som fører af en personbil blevet impliceret i et sammenstød med en lastbil i krydset Ejbyvej – Dalbyvej i Lille-Skensved.

Den 63-årige var kørt ad Ejbyvej i nordlig retning frem til krydset ved Dalbyvej, hvor han efter et stop kørte frem over vigelinjen i forbindelse med svingning til højre ad Dalbyvej mod øst.

Samtidig kørte en 54-årig mand fra Herfølge i en lastbil ad Dalbyvej mod øst og gennem krydset, så den 63-årige ramte ind i højre forhjul på lastbilen i forbindelse med svingningen.

Ingen af parterne kom til skade, og politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsregler kan være blevet overtrådt.

Kørsel uden førerret mv. – Køge Bugt Motorvejen, Solrød

Kl. 14.00 fik en færdselspatrulje øje på en personbil, der var forsynet med en nummerplade, der ikke umiddelbart passede til et køretøj af samme mærke og model, så bilen blev standset med henblik på en nærmere kontrol.

Bag rattet i personbilen sad en 35-årig mand fra Greve, som ikke havde noget kørekort og derfor ikke måtte sidde bag rattet. Endvidere kunne han mistænkes for at være påvirket af narkotika (kokain) under kørslen, hvorfor han blev anholdt i forbindelse med de to sigtelser for overtrædelse af færdselsloven.

Ved en nærmere kontrol af personbilen viste det sig, at bilen var forsynet med to forskellige nummerplader, som blev inddraget, idet bilen således hverken var registreret eller lovpligtigt ansvarsforsikret i forbindelse med kørsel på offentlig vej.

Politiet kunne ved nærmere kontrol af den 35-årige konstatere, at han nu for tredje gang inden for tre år var blevet afsløret i at køre bil uden førerret. Grundlaget for at beslaglægge bilen med henblik på senere konfiskation på grund af gentagne overtrædelser af denne bestemmelse i færdselsloven fandtes at være til stede.

Den 35-årige fik sluttelig udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer inden sin løsladelse.

Brandundersøgelse – Nørre Alle, Kalundborg 

Kl. 14.32 rykkede brandvæsnet ud for at slukke en mindre brand, der opstået i trækonstruktionen ved en port ind til en garage ved undervisningslokaler på Nørre Alle.

Branden blev hurtigt slukket, så brandskaderne var trods alt meget begrænsede.

Ingen havde været til stede ved brandens opståen, så politiet skal nu undersøge brandstedet nærmere i et forsøg på at finde årsagen til brandens opståen.

Narkokørsel i frakendelsestiden – Gl. Sorøvej, Rørby, Kalundborg

Kl. 15.40 sigtede politiet en 34-årig mand fra Svebølle for to overtrædelser af færdselsloven, da han som fører af en varebil var blevet standset på Gl. Sorøvej.

Den 34-årige var i forvejen frakendt kørekortet og måtte derfor ikke være fører af varebilen, som han i øvrigt kunne mistænkes for at føre i narkotikapåvirket tilstand.

Politiet anholdt den 34-årige kortvarigt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere, når analyseerklæringen foreligger.

Uorden var hensynsløs kørsel på motocrosser – Stationsholmen, Greve

Kl. 15.57 fik politiet en anmeldelse om uro og uorden på Stationsholmen, idet føreren af et tohjulet køretøj tilsyneladende var i slagsmål med en anden person.

Politiet kørte til stedet og traf en større flok tilskuere omkring de to personer, der havde givet anledning til uroen på stedet.

Det blev klarlagt, at en 15-årig dreng fra Greve havde kørt rundt som fører af et off road-lignende køretøj i området og på en sådan måde, som en 40-årig mand fra Greve anså for hensynsløst for andre.

Den 40-årige havde derfor tilbageholdt den 15-årige, hvilket havde givet anledning til den uro, som blev anmeldt til politiet.

Politiet kunne ikke umiddelbart få ejerforholdet på køretøjet klarlagt, hvorfor det blev beslaglagt af politiet til nærmere undersøgelse heraf og til afklaring af køretøjets type med hjælp fra en bilinspektør.

Ingen blev umiddelbart sigtet for noget, men den 15-årige kan forvente at høre nærmere fra politiet, når det indbragte køretøj er blevet undersøgt nærmere. Politiet har dog allerede underrettet de sociale myndigheder i Greve kommune om mistankegrundlaget mod ham i forbindelse med kørslen ved Greve S-station.

Knivloven – Ahlgade, Holbæk

Kl. 16.06 fandt politiet anledning til at kontrollere en 22-årig mand fra Holbæk nærmere, da han kom gående ad Ahlgade.

Politiet fandt herved manden i en besiddelse af en kniv med en bladlængde på 10 cm, og da han ikke umiddelbart havde noget anerkendelsesværdigt formål til at gå med kniven, blev han sigtet for overtrædelse af knivloven i forbindelse med en beslaglæggelse af kniven som bevis.

To færdselsuheld af samme årsag – Holbæk

Kl. 17.20 var to mænd på 19 og 22 år fra Holbæk som fører af hver sin personbil blevet impliceret i et sammenstød på Valdemar Sejrsvej, Holbæk.

De var begge kørt i sydlig retning med den 22-årige som den bageste af de to bilister. Han opdagede for sent den forankørendes nedsættelse af hastigheden, så den 22-årige påkørte bagende af den 19-åriges bil. Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet.

Kl. 17.34 var to personbiler stødt sammen på Ringstedvej i Igelsø, men uden at nogen havde pådraget sig behandlingskrævende skader.

Det viste sig ved dette uheld, at en 43-årig kvinde fra Ruds-Vedby under kørsel i sydlig retning ikke i tide opdagede, at føreren af den forankørende personbil bremsede. Hun påkørte derfor bagenden af bilen, som en 54-årig kvinde fra Nakskov var fører af.

I begge tilfælde registrerede politiet blot omstændighederne og parterne i sammenstødene.

Kørsel uden førerret mv. – Tranevej, Høng – Kalundborg

Kl. 17.30 fik politiet øje på en personbil, der larmede uforholdsmæssigt meget, ligesom bilen udsendte ekstraordinært megen røg fra udstødningen.

En 34-årig mand fra Gørlev sad bag rattet i bilen, hvis nummerplader var afmeldte hos Motorstyrelsen og derfor ikke måtte sidde på bilen. Den var således hverken registreret eller lovpligtigt ansvarsforsikret, ligesom den 34-årige ikke skulle have sat sig i førersædet af en anden årsag.

Den 34-årige blev yderligere sigtet for kørsel uden førerret, fordi politiet i forbindelse med en verserende sag om overtrædelse af færdselsloven tidligere havde inddraget hans førerret.

Senere kan den 34-årige forvente at høre nærmere fra politiet efter sigtelserne i forbindelse med eftermiddagens kørsel.

Færdselsuheld – Sorøvej, Ringsted

Kl. 18.30 slog en opmærksom, 19-årig mandlig bilist fra Næstved alarm, fordi han havde bemærket en anden bilists usikre kørsel ad Sorøvej i vestlig retning i udkanten af Ringsted by.

Den usikre bilist havde under kørslen ramt flere vejskilte, ikke respekteret et lyssignal samt kørt med uensartet hastighed og usikkert ad Sorøvej, indtil bilisten standsede på Sorøvej lidt uden for Ringsted.

Bag rattet i bilen sad en mandlig fører, der ifølge anmelderen så ud til at have fået et ildebefindende.

Politiet fik kontakt til en 79-årig mand fra Køge, der blev indbragt til et sygehus til kontrol og rutinemæssig udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse af, hvorvidt han kunne være påvirket af noget i forbindelse med den usikre kørsel.

Den 79-årige var selv sluppet uden fysiske skader, men hans bil havde mindre skader på den ene side som følge af den kørsel, som anmelderen havde set.

Politiet har optaget rapport om den 79-åriges kørsel og afventer nu analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve, før politiet kan afgøre, hvad der videre skal ske i sagen.

Ingen øvrige trafikanter blev involveret i et sammenstød som følge af den 79-åriges kørsel.

Færdselsuheld – Ordrupvej, Fårevejle St. - Odsherred

Kl. 19.30 anmeldte en 51-årig kvinde fra Frederiksberg, at hun kl. ca. 19.20 som fører af en personbil var blevet impliceret i et sammenstød med en anden bilist på Ordrupvej i Fårevejle. Modparten var imidlertid ikke standset, men havde blot fortsat sin kørsel væk fra uheldsstedet.

Politiet fik klarlagt, at den 51-årige anmelder kørte i en personbil ad Ordrupvej i nordlig retning, da hun mødte en modkørende personbil.

Den modkørende var ifølge anmelderen noget ovre i modsatte kørebanehalvdel, så den 51-årige foretog en kraftig opbremsning og trak ud mod rabatten.

De to parter stødte trods den 51-åriges undvigemanøvre sammen, idet anmelderens bil blev ramt på venstre bagskærm.

Modparten fortsatte sin kørsel ad Ordrupvej i sydlige retning uden at standse for at deltage i de foranstaltninger, som sammenstødet gav anledning til.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet i et forsøg på at finde frem til en mørkeblå personbil, der på uheldstidspunktet blev ført af en ældre kvinde. Oplysninger i sagen fra enten den pågældende bilist selv eller andre kan gives til politiet på tlf. 114.

Lov om euforiserende stoffer – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 22.15 foretog en patrulje et rutinemæssig tilsyn på togstationen i Holbæk. Herunder bemærkede politiet en mand ryge en joint i ventesalen.

En 42-årig mand fra Lolland blev derfor kontrolleret nærmere og herunder tillige fundet i besiddelse af knap tre gram hash, som blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Narkokørsel – Hjortholmvej, Tølløse – Holbæk

Kl. 23.28 blev en 30-årig kvinde fra Mørkøv anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel i den personbil, hun førte ad Hjortholmvej i sydlig retning.

Hun blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så hun kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Varme bremser på lastbil – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde - Greve 

Kl. 00.43 slog en lastbilchauffør alarm til brandvæsnet, idet en af bremserne på en tankvogn med brændstof var blevet ekstremt varme, så der var opstået en mindre brand.

Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden og kølet bremserne ned, så der ikke var risiko for, at selve tankvognen med brændstoffet ville bryde i brand.

Tankvognen var standset på tilkørselsrampen til Køge Bugt Motorvejen fra rastepladsen i Karlslunde, så området ved tankvognen blev afspærret, mens den nødvendige reparation af bremserne blev foretaget på stedet inden tankvognens fortsatte kørsel.

Narkokørsel – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 01.40 sigtede politiet en 25-årig mand fra Brøndby Strand for narkokørsel i den personbil, som han førte i sydlig retning ad Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde.

Den 25-årige havde deltaget i en narkometertest, der havde indikeret påvirkning af cannabis under kørslen, hvorfor han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

OPFØLGNING

Flere vidner efterlyses efter overfald – Østersøvej, Rødvig - Stevns
Et ældre (ægte)par, en 30-40-årig mand samt to piger i 10-15 års alderen kunne politiet godt tænke sig at afhøre som vidner i forbindelse med et overfald på en 15-årig dreng fra lokalområdet.

Overfaldet skete tirsdag den 11. april 2023 i tidsrummet kl. 13.00 – 14.00 på bagsiden af stationsbygningen ved jernbanen og tæt på indgangen til badehotellet.

I området opholdt vidnerne sig, hvorfor de måske have gjort observationer, der kan have betydning for sagens opklaring.

Den 30-40 årige mand med kort fuldskæg og 160-170 cm høj opholdt sig i nærheden af eller måske sammen med de to piger på 10-15 år.

Den mistænkte i voldssagen er en 190-200 cm høj mand iført solbriller, mørkt tøj og maskering for underansigtet. Han overfaldt den 15-årige dreng med skub og knytnæveslag.

Overfaldet blev først anmeldt senere den pågældende tirsdag, hvorfor politiet er meget interesseret at få identificeret de vidner, der har været til stede i området på gerningstidspunktet. Kontakt politiet på tlf. 114, hvis du kan bidrage med oplysninger til sagens opklaring.


 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

22. juli 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 22. juli 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 19. juli 2024 kl. 07.00 til 22. juli 2024 kl. 07.00.

19. juli 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 19. juli 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 18. juli 2024 kl. 07.00 til 19. juli 2024 kl. 07.00.

18. juli 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 18. juli 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 17. juli 2024 kl. 07.00 til 18. juli 2024 kl. 07.00.