Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

28. september 2023 12:45

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 28. september 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 27. september 2023 kl. 07.00 til 28. september 2023 kl. 07.00.

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Ingen

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Damhaven, Greve
Tejstgården, Greve
Møllehusvej, Roskilde
Tjørnelyparken, Greve


Tre anmeldelser om tyveri fra varebiler – Greve

Onsdag morgen fik politiet tre anmeldelser om tyveri fra varebiler, hvoraf der fra de to var blevet stjålet diverse værktøj. Der var imidlertid ikke stjålet noget fra den tredje varebil, selv om der var værktøj til stede i bilens varerum.

Tyverierne og forsøget herpå var sket i tidsrummet fra tirsdag eftermiddag til onsdag morgen, hvor brugerne af håndværkervarebilerne havde opdaget skader på sidedøren, som i alle tre tilfælde var blevet opbrudt for at få adgang til værktøjet i varerummene.

Varebilerne havde holdt frit tilgængeligt på Damhaven, i Tejstgården og i Tjørnelyparken i Greve.

Politiet har registreret de tre anmeldelser og håber på at høre fra personer, der i de pågældende områder kan have set eller hørt noget usædvanligt i løbet af natten. Hvis der er privat videoovervågning, opfordres indehaveren til at kontrollere, hvorvidt uvedkommende måtte optræde på overvågningsmaterialet. Oplysninger i sagerne kan gives til politiet på tlf. 114.

Gasudslip – Munkeageren, Ølby, Køge

Kl. 08.00 fik politiet via alarm 112 melding om, at et brud på en gasledning medførte udslip af naturgas på Ølsemaglevej tæt på et supermarked, som efterfølgende fik besked på at holde kunder og personale indenfor i forretningen.

Da både brandvæsen og politiet kort efter kunne konstatere, at der intet var galt på Ølsemaglevej ved supermarkedet, kunne driften af supermarkedet fortsætte som normalt.

Myndighederne fik ved en nærmere undersøgelse klarlagt, at udslippet af naturgas foregik på Munkeageren, hvor en bolig blev evakueret af sikkerhedsmæssige årsager.

Kl. ca. 08.55 havde gasselskabet fået lukket for den udsivende gas. Ingen personer var kommet til skade som følge heraf, så evakueringen kunne ophæves.

Hvad der måtte være årsag til den indledningsvist forkerte adresse på gasudslippet, har politiet ingen oplysninger om.

Færdselsuheld – Lyngvej / Københavnsvej, Køge

Kl. 08.12 var en personbil og lastbil stødt sammen på Lyngvej ved lyskrydset ved Københavnsvej, så politiet rykkede ud for at undersøge omstændighederne nærmere.

Det viste sig, at en 43-årig mandlig lastbilchauffør fra Slovakiet i sin lastbil med tilkoblet påhængsvogn var standset for rødt lys i lyskrydset i det østgående spor på Lyngvej.

En 35-årig kvinde fra Køge var under kørslen i en personbil blevet blændet af sollyset, så hun påkørte bagenden af lastbilens påhængsvogn. Hun slap uskadt fra sammenstødet, som medførte kortvarig spærring af Lyngvej i forbindelse med borttransport af kvindens beskadigede bil.

Tricktyverier – Fårevejle St., Odsherred / Elmegade, Kalundborg

To tricktyverier i hhv. Fårevejle St. og i Kalundborg med kort tidsinterval kan måske hænge sammen, idet der i begge tilfælde er mistanke til udenlandske mænd.

En 79-årig kvinde fra Asnæs var kl. ca. 10.10 på parkeringspladsen ved et supermarked, Høvevej, Kirkebyen, Fårevejle St., indledningsvist blevet kontaktet af en udenlandsk mand, da hun efter indkøb havde anbragt varer og sin taske i sin bil.

Kort efter var endnu en mand kommet hen til kvindens bil, hvor de to mænd havde afledt hendes opmærksomhed, så hendes pung kunne blive stjålet fra hendes taske. Den 79-årige opdagede først tyveriet, da de to mænd var forsvundet, og hun skulle finde bilnøglen i tasken, hvor pungen manglede.

Hændelsesforløbet fremgik af supermarkedets overvågning og indgår nu i politiets efterforskningsmateriale mod de to mistænkte, udenlandske mænd, hvor den ene var iført en hvid T-shirt og den anden noget sort/mørkt tøj.

Om den ene af de to mistænkte udlændinge også kan mistænkes for et tricktyveri i Kalundborg by kort tid efter, må efterforskningen og gennemsyn af overvågningsmaterialet afklare.

En 93-årig mand fra Kalundborg anmeldte nemlig, at han kl. ca. 10.30 var på en tankstation i Elmegade, Kalundborg, for at fylde lidt benzin på en reservedunk. Da han havde problemer med sit betalingskort, kom en udenlandsk mand ham til undsætning.

Den udenlandske mand hjalp med at lægge betalingskortet retur i pungen, som den 93-årige fik retur. Da han kort efter opdagede, at betalingskortet alligevel ikke befandt i pungen, kontaktede den 93-årige straks sin bank, som kunne oplyse, at der allerede var foretaget to uberettigede kontanthævninger for i alt 8.000 kr.

Politiet har optaget rapporter om tricktyverier, som nu efterforskes nærmere i et forsøg på at få identificeret de to mistænkte samt for at få klarlagt, om der måtte være en sammenhæng i de to anmeldelser.

Mistænkelig mand var omsorgsfuld nabo – Øster Lyng, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 12.23 slog en sommerhusejer alarm til politiet, fordi sommerhusejeren på sin overvågning kunne se en fremmed mand kigge ind ad vinduerne ved sommerhus i Øster Lyng-området.

En patrulje fra nærpolitistationen i Nykøbing Sj. blev straks sendt til området, hvor politiet fik kontakt til en 76-årig mandlig sommerhusejer i området. Han var nabo til anmelderens sommerhus og oplyste at være gået ind på naboens grund for at kontrollere, om alt skulle være normalt, og at der ikke var begået indbrud i et tomt sommerhus.

Politiet fandt ikke grundlag for at mistænke den 76-årige for andet end at være en omsorgsfuld sommerhusnabo, så politiet foretog sig ikke yderligere i sagen.

Kørsel uden førerret – to gange – bil beslaglagt – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 13.18 blev en færdselspatrulje i en civil patruljebil med videoudstyr under kørsel ad Køge Bugt Motorvej i det sydgående spor ved Greve overhalet af en personbil, der kørte væsentligere hurtigere end de tilladte 110 km/t jf. skiltningen på motorvejsstrækningen.

Den hurtigtkørende bilist blev standset i nødsporet lidt før motorvejsrastepladsen i Karlsunde, hvor politiet fik kontakt til en upåvirket, 35-årig mand fra Slagelse bag rattet i bilen.

Den 35-årige havde ikke noget kørekort, idet politiet havde inddraget hans førerret i februar 2021 i forbindelse med en verserende sag om narkokørsel. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hvilket var anden gang inden for de seneste tre år, at han blev afsløret heri.

Færdselspolitiet vejledte naturligt den 35-årige om konsekvenserne med hensyn til bl.a. beslaglæggelse af hans bil, hvis han på et senere tidspunkt for tredje gang blev afsløret for kørsel uden førerret. Herefter kørte færdselspolitiet fra stedet efter at have oplyst den 35-årige om, at videooptagelserne af den hurtige kørsel ville blive gennemset for at få afklaret, hvorvidt der var grundlag for yderligere en sigtelse for overtrædelse af hastighedsbestemmelserne.

Da færdselspatruljen knap 20 minutter senere under patruljekørsel på rastepladsen i Karlslunde opdagede, at formentlig den samme bil igen blev ført ad motorvejen, blev bilen igen standset med henblik på kontrol af, hvorvidt den 35-årige eller en anden var fører af bilen.

Det viste sig, at den 35-årige igen havde sat sig bag rattet i bilen, selv om han ikke havde nogen førerret. Det medførte igen en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven samt en beslaglæggelse af personbilen, fordi han nu for tredje gang inden for tre år var blevet afsløret i at køre bil uden førerret.

Den 35-årige protesterede ikke mod beslaglæggelsen og kan også forvente at få sin bil undersøgt nærmere for konstruktive ændringer.

Når efterforskningen mod den 35-årige er afsluttet, kan han forvente at blive indkaldt til et retsmøde, når de verserende sager mod ham samt spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres af en dommer.

Færdselsuheld – Sankt Clara Vej / Strandengen, Roskilde

Kl. 13.51 fik politiet via alarm 112 melding om, at en cyklist og en bus var stødt sammen på Sankt Clara Vej ud for Strandengen i Roskilde, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.

En ung pige, der som cyklist var impliceret, blev tilset af ambulancepersonalet, inden hun med politieskorte i en ambulance blev kørt til Rigshospitalet til undersøgelse for kvæstelser i anledning af uheldet. Den tilkaldte lægehelikopter blev således ikke anvendt.

Pigen, der havde anvendt cykel, blev identificeret som en 10-årige pige fra Roskilde, hvis pårørende blev underrettet og efterfølgende af politiet transporteret hastigt til Rigshospitalet.

En 33-årig mand fra Lynge var som chauffør på den implicerede bus uden fysiske skader efter uheldet.

Sankt Clara Vej blev på strækningen mellem de to rundkørsler ved hhv. Frederiksborgvej og Sankt Ibs Vej spærret under rednings- og undersøgelsesarbejdet, idet en bilinspektør blev tilkaldt til at foretage undersøgelse af de implicerede køretøjer og uheldsstedet.

Den foreløbige konklusion af undersøgelserne på uheldsstedet og vidneforklaringer var, at både bussen og cyklisten var kørt ad Sankt Clara Vej i vestlig retning. Ud for Strandengen ramte bussen trods kraftig nedbremsning cyklisten, da cyklisten pludselig befandt sig på kørebanen lige foran bussen. Bussens frontrude og højre forlygte fik skader, ligesom pigens cykel fik skader på forhjulet, stel og styr som følge af sammenstødet.

Pigen blev indlagt på Rigshospitalet til behandling for sin tilskadekomst som følge af påkørslen, men hun meldes i stabil tilstand og uden for livsfare.

Kl. ca. 16.00 blev afspærringen af Sankt Clara Vej i begge retninger ophævet.

Politiet afventer nu bilinspektørens erklæring om undersøgelserne og muligheden for at afhøre pigen, inden politiet kan tage stilling til, hvad der videre skal ske i sagen.

Færdselsuheld – Strandvejen, Strøby – Stevns

Kl. 16.28 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til en cyklist, der var væltet under kørsel ad Strandvejen, så cyklisten havde fået et kraftigt blødende sår.

Politiet fik kontakt til en 79-årig kvinde fra Strøby, der som cyklist var væltet så uheldigt, at hun fik et kraftigt blødende sår på det ene ben. Politiet ydede den fornødne førstehjælp indtil ambulancens ankomst, hvorefter den 79-årige blev bragt til skadestuen til behandling.

Ingen øvrige trafikanter havde været involveret i kvindens uheld, og det lokale redningsberedskab blev tilkaldt til at rengøre vejen efter cyklistens kraftigt blødende sår.

Færdselsuheld – Bobjergvej, Asnæs – Odsherred

Kl. 16.33 var en cyklist og en bilist med en tilkoblet trailer blevet impliceret i et færdselsuheld, så en ambulance var blevet tilkaldt.

Det viste sig, at en 54-årig mand fra Holbæk som fører af en bil med tilkoblet var kørt ad Bobjergvej mod syd. I samme retning kørte en 70-årig mand fra Sjælands Odde på cykel.

Da bilisten med traileren kørte forbi cyklisten, strejfede cyklisten traileren og mistede herved kontrollen over cyklen, så den 70-årige væltede.

Cyklisten blev kørt til kontrol på skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Spirituskørsel på knallert – Nykøbingvej, Mørkøv – Holbæk

Kl. 17.42 standsede politiet en 60-årig mand fra Mørkøv, da han på en lille 30-knallert kørte ad Nykøbingvej i sydøstlig retning.

Da knallertføreren var mere påvirket af alkohol end tilladt, blev han anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel på knallerten.

Den 60-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, analyseerklæringen foreligger.

Larm og høj musik ved skole – Faxevej, Hårlev – Stevns

Kl. 20.44 fik politiet den første af et par anmeldelse om generende larm og høj musik fra biler, der befandt sig på parkeringspladsen ved Hotherskolen i Hårlev. Nogle af bilerne kørte ifølge anmeldelserne også race i området.

En patrulje kørte til området og kunne kl. ca. 21.20 konstatere, at der ikke længere var larm, personer eller biler i området ved skolen. Politiet foretog derfor ikke videre i anledning af anmeldelserne.

Spirituskørsel / knivloven mv. – Holbækvej, Jyderup - Holbæk

Kl. 23.50 kontrollerede politiet en personbil, som netop var kørt ind på en tankstation på Holbækvej i Jyderup.

Føreren var en 49-årig mand fra Snertinge, som ikke havde noget gyldigt kørekort og i øvrigt var mere påvirket af alkohol end tilladt. Han blev derfor sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven og yderligere sigtet for overtrædelse af knivloven, da han på bagsædet i bilen medbragte en kniv uden noget anerkendelsesværdigt formål.

I bilen var en 37-årig mand fra Regstrup med som passager, og han blev også sigtet for overtrædelse af knivloven, idet han havde en foldekniv på sig uden noget anerkendelsesværdigt formål.

Den 49-årige fører af bilen blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

To anholdt som mistænkte for cykeltyveri – Ringsted

Kl. 00.31 standsede politiet i Benløse-området i Ringsted en rumænsk registreret personbil, hvori der befandt sig fire rumænske mænd.

To af disse fire kunne ud fra deres signalement og beklædning mistænkes for at stå bag et cykeltyveri på Ringstedvej i Bjæverskov dagen før.

De to mistænkte rumænske mænd på 19 og 22 år blev anholdt, hvorefter politiet ved undersøgelse af bilen fandt værktøj, der kunne bruges til tyveri af cykler. De var dog ikke i besiddelse af den stjålne cykel, som politiet fortsat leder efter og umiddelbart ikke fandt nogen af de steder, hvor de fire kunne mistænkes for at have været i mellemtiden.

De to anholdte blev bragt til politistationen i Roskilde med henblik på afhøring til sagen, som forventes afgjort herefter og inden deres løsladelse.

Uro og uorden – Høng – Kalundborg

Kl. 00.54 fik politiet en anmeldelse om, at flere personers private sammenkomst, hvor alkohol var blevet indtaget, var endt i et slagsmål mellem nogle af de tilstedeværende mænd.

Politiet rykkede med flere patruljer ud til Høng, hvor en 44-årig mand fra Høng var kommet til skade efter et slagsmål med en 20-årig mand også fra Høng. Den 20-årige var dog flygtet fra stedet, men blev senere fundet, hvorefter politiet kunne konstatere, at han også bar præg af at have været i slagsmål med nogen.

Begge mænd var noget påvirkede af alkohol og ønskede umiddelbart ikke politiets indblanding i sagen, hvori politiet trods dette foretog diverse undersøgelser forskellige steder i byen, hvor de to mænd havde været.

Politiet vil dog senere kontakte de to parter i et forsøg på at få klarlagt, hvorvidt der er foregået noget, som nogen skal stilles strafferetligt til ansvar for.


OPFØLGNING

 

Bilist flygtet efter færdselsuheld – Valentin Jensensvej, Kalundborg

Lørdag aften kl. 22.58 anmeldte en beboer på Valentin Jensensvej, at en parkeret bil var blevet påkørt, og at den skadevoldende bilist var flygtet fra stedet ad Valentin Jensensvej i vestlig retning.

Politiet fik efterfølgende klarlagt, at en mindre personbil havde fået store skader som følge af påkørslen, da bilen holdt parkeret i den sydlige side af Valentin Jensensvej. Den parkerede bil havde skader i fronten, og ud fra spor kunne der være tale om en modpart, hvis bil kunne være grålig, og som var kørt i vestlig retning på uheldstidspunktet, hvor den var kommet for langt over i modsatte side af vejen.

Ud fra skadernes placering og omfang var påkørslen formentlig sket med høj hastighed, og den flygtede bilist formodes at have skader på venstre side af bilens front.

Under efterforskningen for at finde frem til den skadevoldende bilist har politiet besøgt en bilejer, som ifølge et tip kunne være den flygtede bilist. Det var dog ikke tilfældet, idet den mistænktes bil var uden skader.

Politiet vil derfor gerne høre fra personer, der lørdag aften enten har bemærket uheldet eller den flygtende bilist på Valentin Jensensvej, eller som har kendskab til en person, hvis bil måtte have friske skader på fronten efter påkørsel af en parkeret bil. Oplysninger i sagen kan gives til politiet på tlf. 114.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

22. februar 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 22. februar 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 21. februar 2024 kl. 07.00 til 22. februar 2024 kl. 07.00.

21. februar 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 21. februar 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 20. februar 2024 kl. 07.00 til 21. februar 2024 kl. 07.00.

20. februar 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 20. februar 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 19. februar 2024 kl. 07.00 til 20. februar 2024 kl. 07.00.