Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

3. oktober 2023 11:40

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 3. oktober 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 2. oktober 2023 kl. 07.00 til 3. oktober 2023 kl. 07.00.

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Vordingborgvej, Herfølge
Ventrupparken, Greve
Greve Landevej, Greve

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Ingen

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Thorsvej, Vester Lyng, Nykøbing Sj.

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Lindegården, Holbæk
Eriksvej, Roskilde


Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 06.37 mandag morgen var flere biler involveret i et sammenstød på Køge Bugt Motorvejen i det nordgående spor ved til-/afkørsel 27 Greve N.

Ingen af parterne var kommet til skade ved sammenstødene mellem i alt fem biler, der dog havde fået mindre skader.

Årsagen til uheldet var en ukendt bilists vognbaneskift, hvilket havde fået bilister bag denne til at bremse op. Det opdagede en 32-årig mand fra Næstved for sent, så han med sin varebil påkørte bilen foran. Den påkørte bil blev skubbet fremad, så i alt tre øvrige bilister blev involveret i sammenstødet.

Kl. ca. 07.20 var motorvejen ryddet, så trafikken kunne normaliseres, og politiet foretog blot en registrering af de implicerede parter.

Færdselsuheld – Kirkeskovvej / Seinhuusvej, Tåstrup, Klippinge – Stevns

Kl. 07.03 var to bilister stødt sammen i det uregulerede, firbenede vejkryds mellem Kirkeskovvej – Seinhuusvej ved Klippinge, så den ene bil var havnet ud på en mark.

Det viste sig, at en 18-årig mand fra Store-Heddinge som fører af en personbil var kørt ad Kirkeskovvej mod vest og langsomt frem over vigelinjen i krydset ved Seinhuusvej. Efter fremkørslen i krydset stødte han sammen med en anden personbil, som en 42-årig kvinde fra Store-Heddinge førte ad Seinhuusvej i nordlig retning. Hendes bil snurrede rundt og endte ude på marken.

Ingen af parterne pådrog sig behandlingskrævende skader, og politiet optog rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 07.12 fik politiet en anmeldelse om det tredje færdselsuheld denne morgen, idet flere biler var stødt sammen i det nordgående spor på Sydmotorvejen ved Køge.

Det viste sig, at bilisterne i den tætte morgentrafik havde bremset hårdt op, hvilket en 66-årig mand fra Lundby som fører af en personbil opdagede for sent. Han påkørte derfor bagenden af bilen foran, hvilket medførte, at den påkørte bil blev skubbet fremad og påkørte bagenden af den tredje part i sammenstødet.

Ingen af parterne kom til skade, og kl. ca. 07.45 var de implicerede biler fjernet fra kørebanen, så trafikken kunne normaliseres. Politiet registrerede blot de implicerede parter i sammenstødet.

Oliefilm på vandet – Sankt Clara Vej, Roskilde

Kl. 09.26 rykkede politiet sammen med brandvæsnet, Roskilde Kommunes miljøafdeling og forsyningsselskabet ud til området omkring Vikingeskibsmuseet i anledning af en miljøforurening.

Forureningen i vandkanten strakte sig over ca. 100 meter og blev ved brandvæsnets foranstaltning inddæmmet med flydespærringer.

Der var med stor sandsynlighed tale om et udslip af dieselolie, som forårsagede en slags oliefilm på vandet. Dieselolien uden for flydeafspærringer forventes at ville fordampe af sig selv, mens miljømyndighederne sammen med brandvæsnet forsøgte at inddæmme udslippet.

Politiet foretog sig ikke yderligere og afventer en eventuel anmeldelse fra miljømyndighederne, såfremt udslippet af dieselolien kan spores til nogen, der måske kan drages til ansvar herfor.

Arbejdsulykke – Sandvadsvej, Køge

Kl. 10.29 var en person kommet til skade i forbindelse med sit arbejde på Sandvadsvej, så en ambulance var blevet tilkaldt.

En 43-årig mand fra Køge blev i ambulancen kørt på sygehuset til undersøgelse og behandling for diverse knoglebrud.

Politiet fik klarlagt, at den tilskadekomne var faldet ca. tre meter ned, da han var i færd med at gøre rent omkring en melblandingsmaskine på sin arbejdsplads.

Arbejdstilsynet blev underrettet om ulykken, således at Arbejdstilsynet og politiet på et senere tidspunkt kan afgøre, hvorvidt nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Færdselsuheld – Over Bølgen, Greve

Kl. 11.32 rykkede politiet ud til et sammenstød mellem to bilister på parkeringspladsen ved indkøbscentret Waves. Den ene part var dog kørt fra stedet uden at give sig til kende over for modparten.

Ingen af parterne var kommet til skade ved uheldet, der skete, da en 74-årig mand fra Frederiksberg kørte på parkeringspladsen i vestlig retning i en personbil.

Under kørslen blev han ramt på sin højre side af en anden personbil, der var blevet ført i sydlig retning og frem over vigelinjen ud på den centrale vej gennem parkeringspladsen.

Efterfølgende var den skadevoldende bilist flygtet fra stedet i høj fart ad Anders Plougs Alle mod vest. Flugtbilisten blev ifølge modparten og vidner beskrevet som kørende i en mindre personbil af mærket Mercedes-Benz i en lys, muligt sølvgrå, farve. Føreren var formentlig en ældre mand.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet i et forsøg på at få identificeret den flygtede modpart, der tillige kan mistænkes for at have overtrådt færdselslovens vigepligtsbestemmelser.

Humanitær eftersøgning – Lumsås, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 12.21 fik politiet en anmodning fra pårørende til en 89-årig kvinde fra Lumsås, som var forsvundet fra sin bopæl og ikke var set af plejepersonale siden aftenen før.

Pårørende og hjemmeplejen havde selv ledt forgæves efter den 89-årige, der har svært ved at finde rundt og i øvrigt er dårligt gående med en rollator.

Politiet iværksatte en humanitær efterlysning af den 89-årige, som også blev efterlyst offentligt med foto via det sociale medie X.

En helikopter blev rekvireret til at deltage i eftersøgningen, da politiets søgen med flere patruljer ikke umiddelbart havde givet noget resultat.

Helikopteren ankom kl. ca. 15.45 til området og deltog kortvarigt i eftersøgningen, indtil en hundepatrulje fandt den 89-årige i live ved et sommerhus i sommerhusområdet syd for Lumsås. Hun blev dog tilset

Eftersøgningen blev herefter indstillet, og politiet fjernede efterlysningen fra det sociale medie X.

Færdselsuheld – Klosterparks Alle / Kloster Center, Ringsted

Kl. 13.18 rykkede politiet ud til rundkørslen Klosterparks Alle – Kloster Center, hvor en fodgænger var blevet ramt af en varebil, hvis fører havde undladt at standse og deltage i de foranstaltninger, som sammenstødet gav anledning til. Ingen var kommet til skade.

Politiet fik afhørt fodgængeren, som var en 50-årig mand fra Ringsted. Han var gået ud i fodgængerfeltet ved rundkørslen, men blevet ramt på skulderen af en varebil, der med lav hastighed kørte hen over fodgængerfeltet på vej ind i rundkørslen. Varebilen forsvandt efterfølgende fra stedet.

Ud fra fodgængerens oplysninger om varebilen fik politiet efterfølgende kontakt til føreren, som var en 27-årig mand fra Jyllinge. Han bekræftede at have været fører af varebilen og afgav forklaring til politiet om hændelsesforløbet.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere detaljer, herunder hvorvidt der måtte foreligge en overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med de to parters adfærd ved fodgængerfeltet ved rundkørslen.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 16.35 var flere biler blevet impliceret i et uheld på Køge Bugt Motorvejen i det nordgående spor lige efter sammenfletningen fra både Vest- og Sydmotorvejen.

Det viste sig, at en 61-årig mand fra Rødovre under kørslen af ukendte årsager mistede kontrollen over sin personbil, så han påkørte autoværnet i højre side. Herved mistede bilen sit højre forhjul, som røg ud på motorvejen og blev ramt af en bilist. Også øvrige vragdele fra hans bil blev påkørt af endnu en bilist.

Ingen kom til skade ved uheldet, der medførte afspærring af de to vognbaner længst mod højre frem til kl. ca. 17.15, hvor oprydningen var afsluttet og den 61-åriges bil fjernet.

Målrettet indsats mod utryghedsskabende knallertkørsel – Solrød Center, Solrød Strand

Personale fra den præventive afdeling var sammen med en patrulje fra beredskabet til stede i Solrød Center-området i forbindelse med jævnlige anmeldelser om utryghedsskabende knallertkørsel i området.

Indsatsen for at finde personer i målgruppen for den uønskede knallertkørsel skete ved almindelig patruljering i bil og til fods i bl.a. centerområdet.

I løbet af en times særlig indsats fra kl. ca. 17.15 fik politiet kontakt til 8-10 unge i målgruppen, hvoraf nogle var brugere af løbehjul. Adfærd i den anledning blev også drøftet med de unge, men ingen blev afsløret i ulovlig og utryghedsskabende knallertkørsel i området.

Eneste sag var en overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, da tre unge påkaldte sig politiets opmærksomhed ved at løbe væk fra politiet ved jernbanetunnelen. Ved kontrollen af de tre lokale unge fandt politiet en 15-årig dreng fra Solrød Strand i besiddelse af ca. 0,5 gram hash, som blev beslaglagt som bevis i sagen mod ham. Hans værge blev underrettet og afhentede ham i centeret, ligesom politiet underrettede de sociale myndigheder om sigtelsen mod ham.

Politiets præventive medarbejder fortsætter indsatsen mod den ofte generende og også utryghedsskabende knallertkørsel i bl.a. Solrød. Oplysninger om disse knallertkørere modtager politiet gerne, så en kontrol og indsats også kan iværksættes snarest muligt.

Uro og uorden i boligkvarter – Gersagerparken, Greve

Kl. 18.01 og i minutterne derefter fik politiet adskillige anmeldelser om, at flere personer, der var ankommet til boligområdet i to biler, var ved at komme i slagsmål og i øvrigt optrådte højlydt over for hinanden. Endvidere jagtede nogen andre personer i området.

Flere patruljer blev sendt til området, hvor vidner kunne oplyse politiet om, at nogle af disse uroskabende personer muligt havde været i besiddelse af slagvåben.

I forbindelse med den tryghedsskabende patruljering fandt politiet ikke nogen personer, der havde lidt overlast. I nærheden af Krogårdsskolen fik politiet kontakt til et par personer, der havde medbragt maskering. Den ene havde endvidere en bilnøgle, som passede til den ene af de to biler, som anmelderne havde set ankomme til Gersagerparken.

Ved en undersøgelse af bilen fandt politiet intet ulovligt, ligesom en hundepatruljes søgen efter henkastede slagvåben heller ikke gav noget resultat.

Efter godt en times tilstedeværelse i området nedjusterede politiet indsatsen, da politiet hverken fandt slagvåben eller tilskadekomne personer efter den anmeldte uro i området. Samtidig havde politiet også fået oplysninger om, at uroen måske kunne skyldes en strid om et kvindeligt bekendtskab.

Politiet var i løbet af aftenen og natten tryghedsskabende i området, hvor politiet ikke fandt grundlag for at foretage yderligere med baggrund i anmeldelserne ved 18-tiden.

Færdselsuheld – Hundige Centervej / Godsvej, Greve

Kl. 18.49 var en rutebus og en personbil stødt sammen på Hundige Centervej i et lyskryds, men ingen var tilsyneladende kommet til skade.

Det viste sig, at en 21-årig mand fra Hvidovre var kørt i en personbil ad Hundige Centervej mod øst. I lyskrydset ved Godsvej ville han svinge til venstre ad Godsvej, men stødte herunder sammen med en rutebus, der kørte ad Hundige Centervej mod vest i den hensigt at fortsætte ligeud i lyskrydset.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder, så det senere kan afgøres, hvorvidt færdselsloven måtte være blevet overtrådt ved sammenstødet.

Spirituskørsel på knallert – Bredgade, Kalundborg

Kl. 19.18 kørte en 51-årig mand fra Kalundborg på en lille 30-knallert ad Bredgade mod vest efter at have indtaget alkohol i et sådant omfang, at politiet fandt grundlag for at sigte ham for spirituskørsel.

Den 51-årige fik derfor i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Færdselsuheld – Rådhusholmen, Greve

Kl. 20.56 anmeldte en 49-årig kvinde fra Greve, at hun kl. ca. 20.50 som cyklist var blevet påkørt bagfra en knallert på stien bag Greve Gymnasium.

Hun var sluppet uden behandlingskrævende skader, men hendes cykel havde fået skader på baghjulet, ligesom cykelkurvet var faldet af ved påkørslen.

Afhøringen af den 49-årige er grundlaget for politiets efterforskning i sagen i et forsøg på at få identificeret knallertkøreren. I efterforskningen indgår også oplysninger fra en lokal borger i området ved Lundehusene, hvorfra der kl. ca. 20.30 var kommet en anmeldelse om hensynsløs og hasarderet kørsel på tre knallerter uden lys.

Humanitær eftersøgning – Møllehusvej, Roskilde

Kl. 21.20 fik politiet en henvendelse fra personalet på et plejecenter om, at en 85-årig mand havde været savnet de sidste par timer. Personalet havde ledt forskellige steder, men kunne ikke finde den demente beboer.

Politiet iværksatte en humanitær efter søgning med flere patruljer, herunder en hundepatrulje, hvilket resulterede i, at den savnede kl. ca. 22.20 blev fundet i god behold på en nærliggende kirkegård. Han blev transporteret retur til plejecenteret til fornøden omsorg og pleje.

Humanitær eftersøgning – Frydenhøj Alle, Greve

Kl. 01.32 bad personalet på et plejecenter om assistance fra politiet til at lede efter en 91-årig mandlige beboer, hvis bopæl var fundet efterladt kort efter kl. 23.00.

Beboeren havde ifølge personalet svært ved at finde rundt, så politiet iværksatte en humanitær eftersøgning med flere patruljer, herunder hundepatruljer, til at gennemsøge både plejecenteret og nærområdet.

Eftersøgningsarbejdet blev indstillet kl. ca. 02.15, da personalet fandt den savnede inde i en andens bolig, hvor han havde låst sig inde. Han var i god beholdt og kom straks retur til egen bolig til fornøden omsorg.

Færdselsuheld – Gørlevvej, Sæby, Høng – Kalundborg

Kl. 05.50 fik politiet en anmeldelse om, at en cyklist var blevet påkørt af en bil, hvis fører havde fortsat kørslen og dermed ikke standset for at deltage i de foranstaltninger, som uheldet gav anledning til.

Politiet fik kort efter kontakt til en 50-årig kvinde fra Høng, som oplyste, at hun kort før anmeldelsen var kørt på cykel ad Gørlevvej i østlig retning lige før sidevejen Bagervænget. Hun cyklede i højre side af vejen, men blev overhalet af en personbil, hvis højre sidespejl ramte cykelstyret.

Cyklisten væltede og kunne konstatere, at cykelstyret var blevet beskadiget som følge af påkørslen. I en tilkaldt ambulance blev den kvindelige cyklist efterfølgende bragt til skadestuen til kontrol, men hun var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Det involverede køretøj beskrev cyklisten som en sort personbil, hvis nummerplade hun ikke nåede af aflæse på grund af påkørslen. Hun havde heller ikke nogen oplysninger om føreren af bilen, ligesom der formentlig heller ikke var nogen vidner i området.

Politiet har optaget rapport om uheldet i et forsøg på at få identificeret personbilen og dens fører, hvorfor politiet gerne hører fra enten bilisten selv eller andre, der måtte have oplysninger om bilen og dens fører.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

22. februar 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 22. februar 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 21. februar 2024 kl. 07.00 til 22. februar 2024 kl. 07.00.

21. februar 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 21. februar 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 20. februar 2024 kl. 07.00 til 21. februar 2024 kl. 07.00.

20. februar 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 20. februar 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 19. februar 2024 kl. 07.00 til 20. februar 2024 kl. 07.00.