Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

31. januar 2023 11:10

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 31. januar 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 30. januar 2023 kl. 07.00 til 31. januar 2023 kl. 07.00.

Afspærringsstrimmel

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Elise Sørensens Vej, Kalundborg

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Knøsen, Greve
Klinteparksvej, Karlslunde
Maglekæret, Solrød Strand

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Rådmandshaven, Roskilde

Tyveri fra køretøjer:

Nylandsvej, Køge
Klemmenstrupvej, Køge
Skovbo Alle, Greve
Bastebjerg, Karlslunde
Møllehusvej, Roskilde


Narkokørsel i frakendelsestiden – Øde Hastrup Vej, Vor Frue, Roskilde

Kl. 12.51 kontrollerede en patrulje en bilist, som i en personbil var kørt ad Øde Hastrup Vej i østlig retning.

Føreren var en 33-årig mand fra Greve, som ikke kunne fremvise noget kørekort, da han i forvejen var frakendt førerretten.

Efterfølgende deltog han i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af cannabis under kørslen, så den 33-årige blev sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven.

I forbindelse med en kortvarig anholdelse fik den 33-årige udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han nu kan afvente analyseerklæringen heraf, før han hører nærmere fra politiet.

Mand tæt på togskinnerne – Stationsager, Karlslunde – Greve

Kl. 13.16 kørte politiet med baggrund i en henvendelse fra lokomotivførere på S-togene til området ved Karlslunde S-station, idet en mand iført en reklamenissehue gik tæt på skinnerne, men fjernede sig behørigt, når et S-tog passerede.

Politiet fik i området kontakt til en 35-årig mand fra Polen, som formentlig havde samlet flasker på og ved jernbanesporene. Han blev kraftigt formanet og til sidst væk fra området.

Lov om euforiserende stoffer – Tølløse – Holbæk

Kl. 14.45 blev en 16-årig ung mand fra Tølløse anholdt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Politiet havde forinden henvendt sig på hans adresse med baggrund i en mistanke om, at han måske kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Ved ransagningen af hans bopæl fandt politiet en hashplade med en vægt på godt 87 gram samt en post med godt otte gram kokain. Endvidere beslaglagde politiet et mindre kontantbeløb og en mobiltelefon ud fra en mistanke om, at pengene stammede fra handel med narkotika, og mobiltelefonen måske kunne være brugt i forbindelse med handlerne.

Den 16-årige blev afhørt til sagen og efterfølgende løsladt, men kan dog forvente at høre nærmere fra politiet, når efterforskningen med hensyn til både undersøgelse af mobiltelefonen og pengenes oprindelse er afsluttet. Politiet har allerede på nuværende tidspunkt udfærdiget en rapport til de sociale myndigheder med baggrund i bekymring for den 16-årige efter sigtelserne mod ham.

Bilist slap ikke for en kontrol – Nr. Jernløse, Regstrup – Holbæk

Kl. 16.30 undrede en patrulje i Nr. Jernløse sig over ægtheden af nogle nummerplader, der sad på en ældre bil kørende i området.

Politiet gav tegn til føreren af bilen om at standse, men den mandlige fører af bilen satte i stedet hastigheden op i et forsøg på at køre fra politiet.

Efter ca. et minuts kørsel med høj hastighed ad bl.a. Skovvejen frem til Jyderup brød bilistens bil sammen, så der kom røg og damp fra den.

Politiet kunne derfor henvende sig til føreren, der blev identificeret som en 46-årig mand fra Fårevejle St. Herefter blev den 46-årige sigtet for adskillige overtrædelser af lovgivningen, idet han undlod at standse trods tegn herom, kørsel frem for ubetinget vigepligt til fare for andre bilister, men dog uden sammenstød til følge, kørsel uden førerret, narko- og spirituskørsel, dokumentfalsk med hensyn til falske nummerplader påsat en bil, hvis rigtige nummerplader var afmeldte hos Motorstyrelsen, og som i øvrigt hverken var registreret eller lovpligtigt ansvarsforsikret.

Den 46-årige fandtes på et par adresser også i besiddelse af ca. 17 gram hash samt syv joints, ligesom han havde et firecifret kontantbeløb på sig. De fleste af disse penge blev beslaglagt som afdrag på en større gæld til det offentlige.

Til sidst blev den 46-årige i forbindelse med sin anholdelse kørt til et sygehus med henblik på udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for hhv. alkohol og euforiserende stoffer.

Den 46-årige blev løsladt efter afhøring til de mange sigtelser efter overtrædelserne af lovgivningen. Politiet fandt på nuværende tidspunkt og efter en konkret vurdering af omstændighederne ved hans kørsel ikke grundlag for beslaglæggelse af hans bil efter reglerne om vanvidskørsel.

Frygt for ildebrand – Tjærebyvej, Tjæreby, Roskilde

Kl. 17.10 havde en forbipasserende slået alarm til brandvæsnet, da anmelderen mente at kunne se flammer fra en bygning på Tjærebyvej.

Brandvæsnet og politiet kørte til området, hvor der på en landejendom var noget røg, men ingen flammer.

Det viste sig blot at være en kontrolleret afbrænding i et halmfyr, så der var ikke ildebrand i noget utilsigtet. Politiet foretog sig derfor ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Færdselsuheld – Ravnsborgvej, Køge

Kl. 18.23 fik politiet en anmeldelse om, at to knallerter kort forinden var stødt sammen på Ravnsborgvej ud for en ungdomsklub. Den ene knallertkører var kørt fra uheldsstedet uden at give sig til kende over for modparten.

Politiet fik på uheldsstedet kontakt til en 60-årig mand fra Køge, som var uskadt efter uheldet. Han var forinden kørt på sin lille 30-knallert ad Ravnsborgvej mod øst, da han så en anden knallertkører komme ud på vejen fra en udkørsel ved ungdomsklubben.

Knallertkøreren fortsatte tværs over Ravnsborgvej og ramte ind i venstre side på den 60-åriges knallert, så han væltede om på højre side. Knallerten fik mindre skader herved.

Modparten blev beskrevet som en spinkel mand, der var iført sort tøj og en styrthjelm. Uden at give sig til kende over for den 60-årige flygtede modparten på sin knallert, der ikke var forsynet med en nummerplade.

Politiet har nu optaget rapport om sammenstødet i et forsøg på at identificere modparten ud fra bl.a. vidneforklaringer fra andre tilstedeværende ved ungdomsklubben.

Færdselsuheld – Odsherredvej, Tuse, Holbæk

Kl. 19.07 rykkede redningsmandskab og politiet ud til et færdselsluheld, idet en lastbil var forulykket, og en personbil var kørt af vejen.

Det viste sig, at den forulykkede lastbil holdt i det nordgående spor på Odsherred lige nord for rundkørslen ved afkørsel 20 Holbæk V, hvor den var standset efter uheldet. En personbil holdt i græsarealet mellem selve vejen og tilkørselsrampen.

Hverken føreren af lastbilen eller personbil var kommet til skade ved uheldet, som medførte et større oprydningsarbejde især på grund af den forulykkede lastbil og op til ca. 500 meter autoværn, der var blevet ødelagt som følge af lastbilens påkørsel.

En 37-årig mand fra Store-Heddinge var som fører af lastbilen kørt i sydlig retning ad Odsherredvej, da venstre fordæk sprang. Han mistede derfor kontrollen over lastbilen, som påkørte autoværnet over en lang strækning, inden lastbilen standsede i det nordgående spor.

En 27-årig mand fra Asnæs måtte som fører af en personbil i nordlig foretage en undvigemanøvre til højre for at undgå sammenstød med lastbilen. Føreren af personbilen kørte derfor ind over den skrå græsrabat ved tilkørselsrampen og standsede her uden at være blevet ramt.

Rednings- og oprydningsarbejdet foregik frem til kl. ca. 23.30, og i de næste dage vil der ved uheldsstedet være nedsat hastighed, indtil det ødelagte autoværn mellem de modsatretttede vognbaner er blevet reetableret.

Politiet har optaget rapport om uheldet og afventer resultatet af færdselsafdelingens undersøgelser af lastbilen og dens takograf.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Oddenvej, Lumsås, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 19.46 slog en lokal beboer alarm, da en bilist var forulykket og havde påkørt en port, hvilket havde givet et højt brag, som beboeren reagerede på.

Politiet fik på uheldsstedet kontakt til en 35-årig mand fra Nykøbing Sj., som blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, da han havde deltaget i en alkometertest.

Den 35-årige var sluppet uskadt fra ulykken, hvori ingen andre trafikanter var involveret. Han havde forinden påkørslen af en port på en privat adresse over for Lumsås kirke kørt i en personbil ad Lumsåsvej mod vest. Han havde først påkørt flere skilte ud for kirken, inden han efterfølgende var kørt over i den nordlige side af vejen, hvor porten blev påkørt.

Den 35-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og afhøring til omstændighederne ved uheldet. Han vil derfor høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel – Kalundborgvej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 20.10 blev en 31-årig mand fra Maribo som fører af en personbil standset med henblik på en rutinemæssig kontrol af ham og køretøjet.

Den 31-årige var ædru, men deltagelsen i en narkometertest indikerede, at han var påvirket af cannabis under kørslen.

Han blev derfor sigtet for narkokørsel og fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Uorden mv. – Banegårdspladsen, Kalundborg / Skarridsøgade, Jyderup - Holbæk

Kl. 20.20 anmeldte en ung mand, der opholdt sig i venterummet på Kalundborg togstation, at en ældre og måske spirituspåvirket mand optrådte truende, da han havde fået afslag på ild til en cigaret. Anmelderen opfattede mandens adfærd som utryghedsskabende, så han var sammen med sine venner løbet fra stedet.

Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en 49-årig mand fra Snertinge, som ifølge andre med ophold i ventesalen havde været rolig og ikke givet anledning til utryghed. Politiet foretog sig derfor ikke yderligere over for manden.

Kl. 22.21 fik politiet en ny anmeldelse om, at en formentlig spirituspåvirket mand befandt sig på Jyderup togstation, hvor DSB-personalet havde samlet ham op fra jernbanesporet. Det viste sig igen at være den 49-årige mand fra Snertinge, som var påvirket af spiritus, men dog ikke mere, end at han var i stand til at kunne klare sig selv.

Politiet forblev i området og hjalp ham med at komme med næste tog, så han ikke var til fare for sig selv på togstationen. Den 49-årige blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adfærd hverken i Kalundborg eller senere i Jyderup.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
 

 

27. september 2023

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporterne den 27. september 2023.

Røver stoppet af personale - To unge anholdt for indbrud i forretninger - Borger så cykeltyve. Læs uddraget af de seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 26. september 2023 kl. 07.00 til 27. september 2023 kl. 07.00.

26. september 2023

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 26. september 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 25. september 2023 kl. 07.00 til 26. september 2023 kl. 07.00.

25. september 2023

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporterne den 25. september 2023.

Røver tog chokoladebar - Mand opdaget under forsøg på tyveri fra bil - Flere dødsfald i weekenden. Læs uddraget af weekendesn hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 22. september 2023 kl. 07.00 til 25. september 2023 kl. 07.00.