Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

31. maj 2023 11:40

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 31. maj 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 30. maj 2023 kl. 07.00 til 31. maj 2023 kl. 07.00.

døgnrapport, Kalundborg

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Jernbanegade, Køge

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Åstoftevej, Asnæs
Havfruens Kvarter, Solrød Strand

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Boserupvej, Roskilde
Degnebanken, Herfølge
Ringstedvej, Mørkøv
Bygmarken, Solrød Strand


Færdselsuheld – Silovej / Tåstrupvej, Karlstrup, Karlslunde – Solrød

Kl. 07.52 rykkede politiet ud for at undersøge omstændigheder ved et sammenstød mellem en bilist og en cyklist i rundkørslen ved Silovej – Tåstrupvej.

Det viste sig, at en 12-årig dreng fra Karlslunde som cyklist var kørt ad cykelstien ved Tåstrupvej i sydlig retning frem til rundkørslen, hvor han ville fortsætte videre på cykelstien ad Tåstrupvej i sydlig retning.

Cyklisten kørte ved passagen af Silovej frem over en vigelinje ved udmundingen på Silovej og ramte ind i siden på en bilist, der fra rundkørslen var kørt ad Silovej i vestlig retning. Bilisten var dog kortvarigt standset ved cykelstiens udmunding i Silovej på grund af trafiksituationen på Silovej, men satte i gang med lav hastighed kort efter.

Den situation blev mistolket af cyklisten, der væltede ved påkørslen af bilen, som en 58-årig mand fra Roskilde var fører af.

Politiet har optaget rapport om færdselsuheld for at få belyst alle omstændighederne ved sammenstødet, hvor cyklisten, der anvendte cykelhjelm, slap med overfladiske skrammer.

Færdselsuheld – Holbækvej / Låddenhøj, Roskilde

Kl. 07.59 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Holbækvej – Låddenhøj i Roskilde, men ingen af dem var kommet til skade.

Det viste sig, at en 25-årig kvinde fra Frederikssund var kørt i en personbil ad Holbækvej mod øst og foretog svingning til venstre mod Låddenhøj i lyskrydset.

Under svingningen stødte hun sammen med en anden personbil, som en 45-årig kvinde fra Roskilde førte ad Holbækvej i vestlig retning og i den hensigt at fortsætte ligeud i krydset.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få belyst de nærmere omstændigheder ved sammenstødet.

Anholdelse – Tyveri fra byggeplads – Greve Centervej, Greve

Kl. 08.28 fik politiet en anmeldelse fra ejeren af en gravemaskine om, at gravemaskinens installerede GPS-udstyr mv. var blevet stjålet på et ukendt tidspunkt i løbet af den forgangne weekend. Derudover var der stjålet noget dieselolie fra det område, hvor firmaets maskiner var henstillet.

Politiet undersøgte gravemaskinen for eventuelle spor efter tyven og fik herunder oplyst, at værdien af det stjålne udstyr var ca. 300.000 kr.

Det stjålne GPS-udstyr kunne ved den fortsatte efterforskning spores til en adresse i København, hvor det stjålne udstyr fra dette tyveri blev fundet.

Ved samme anledning kunne politiet kl. 12.00 anholde en 48-årig mand fra Polen som mistænkt i tyverisagen, hvorefter han blev bragt til Roskilde politistation til afhøring i sagen.

Efter afhøringen i tyverisagen forblev den polske mand i politiets varetægt, idet sagen skulle efterforskes yderligere, inden anklagemyndigheden kunne tage stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, eller om han skal løslades, så sagen mod ham senere kan afgøres.

Røg fra ovn – Lysalleen, Roskilde

Kl. 11.08 måtte brandvæsnet rykkede ud til boligen hos en 23-årig kvinde fra Roskilde på grund af en melding om brand i hendes lejlighed.

Det viste sig dog ikke at være så voldsomt som først antaget, idet der kun var svag røg i køkkenet fra brugen af en ovn. Det var formentlig ”afbrænding” af gamle madrester, der havde fået ovnen til at afgive røg i et sådant omfang, at der blev slået alarm til brandvæsnet.

Ingen kom til ved episoden, hvor brandvæsnet ikke fik brug for slukningsarbejdet. Politiet foretog ikke yderligere i sagen ud fra disse omstændigheder.

Butikstyveri – Stationscentret, Roskilde

Kl. 12.15 fik politiet en anmeldelse fra personalet i et supermarked om, at en udenlandsk mand var blevet stoppet i vindfanget på vej ud med varer, som han ikke havde betalt for.

Politiet fik i supermarkedet kontakt til en 20-årig mand fra Iran, som kunne mistænkes for at have stjålet tre par sko, et armbåndsur og en pung til en samlet værdi af 1445 kr.

Han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for butikstyveri, men løsladt efter afhøring til sagen, som blev afgjort straks med en bøde.

Den 20-årige er tidligere ved en dom udvist af Danmark, men afventer muligheden for at blive udvist.

Mand sigtet for blufærdighedskrænkelse – Silovej, Karlstrup, Karlslunde – Solrød

Kl. 13.28 anmeldte en 22-årig kvinde fra Ishøj, at en fremmed mand havde krænket hendes blufærdighed, da hun havde opholdt sig ved Karlstrup kalkgrav.

Politiet fik klarlagt, at kvinden sammen med sin kæreste havde nydt det gode vejr ved kalkgraven, da kæresten kortvarigt havde forladt stedet.

Pludselig havde en fremmed mand lagt sig ved siden af den 22-årige og herefter blottet sit underliv ved at trække bukserne ned. Kvinden blev noget chokeret over denne adfærd og fik manden til at forlade stedet uden at have foretaget et fysisk overgreb på hende.

Ud fra signalementet af den fremmede mand, der var iført firmatøj, fandt politiet frem til hans firmabil, som stadig var i området. Politiet fik herefter mistanke om, at han fortsat var i området, hvorefter politiet afsøgte hele området ved kalkgraven.

Kort efter fandt politiet ved kalkgraven den mistænkte, som blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for blufærdighedskrænkelse over for kvinden.

Der var tale om en 37-årig mand fra Ishøj, som blev løsladt efter afhøring til sagen, som han senere vil høre nærmere om i forbindelse med en strafferetlig afgørelse.

Butikstyveri – Torvet, Køge

Kl. 14.44 anmeldte personalet fra en fritidslivsforretning, at de havde fået stjålet flere bukser og jakker til en større værdi, og at den ene af to mistænkte var tilbageholdt.

Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en 44-årig mand fra Sverige, som blev anholdt og sigtet for at have en rolle i tyveri af i alt fem bukser og tre jakker til en samlet værdi af ca. 8.000 kr.

Den anholdte var i besiddelse af jakkerne, men en anden mistænkt mand, der var i besiddelse af en pose, lykkedes med at flygte væk fra stedet ad Nørregade i nordlig retning.

Den 44-årige blev afhørt til sagen og herefter løsladt, mens politiet forsøger at få identificeret den anden mistænkte mand, der var iført en blå kasket og en hvid T-shirt.

Færdselsuheld – Frederiksborgvej, Roskilde

Kl. 15.04 var to bilister impliceret i et sammenstød på Frederiksborgvej lidt nord for sidevejen Baldersvej i Roskilde by.

Det viste sig, at en 85-årig mand fra Roskilde som fører af en personbil ad Frederiksborgvej i sydlig retning af ukendte årsager var kommet lidt for langt over den modsatte kørebanehalvdel, så han strejfede en modkørende personbil, som en 44-årig kvinde fra Roskilde førte i nordlig retning.

Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, og politiet registrerede blot omstændighederne og parterne med baggrund i disse oplysninger om uheldet, der ikke var til gene for den øvrige trafik på vejen.

Færdselsuheld – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 15.38 slog en mandlig bilist selv alarm, da han var blevet impliceret i en påkørsel af to fodgængere på Kalundborgvej i Holbæk ud for Strandparken.

Ambulancer blev sendt til uheldsstedet, hvorfra to påkørte fodgængere blev bragt til skadestuen i Holbæk til undersøgelse og fornøden behandling.

Politiet kunne indledningsvist ikke udelukke, at de to fodgængere kunne være kommet alvorligt til skade, efter at de var blevet påkørt af en personbil ved et fodgængerfelt på tværs af Kalundborgvej.

Kalundborgvej blev i vestlig retning lukket for al trafik, herunder bustrafik, mens en tilkaldt bilinspektør foretog undersøgelse af den involverede personbil og uheldsstedet.
Den foreløbige omstændigheder ved påkørslen blev klarlagt som, at en mand og kvinde begge 85 år og fra Holbæk som fodgængere var gået ad Kalundborgvejs nordlige fortov i østlig retning frem til fodgængerfeltet, hvor de sammen krydsede Kalundborgvej i sydlig retning.

Her blev de to fodgængere påkørt af en personbil, som en 31-årig mand fra Svinninge førte ad Kalundborgvej i vestlig retning og med lav hastighed.

Undersøgelserne på uheldsstedet var afsluttet kl. ca. 17.30, hvor Kalundborgvej blev åbnet for al trafik i vestlig retning.

Begge fodgængere blev efter de indledende undersøgelse meldt uden for livsfare, og kvinden blev indlagt til behandling for kvæstelser som følge af påkørslen, men manden blev indlagt til observation.

Politiet mangler afhøring af de to fodgængere og afventer tillige erklæringen fra bilinspektøren om de foretagne undersøgelser på uheldsstedet for at få et fuldt overblik over omstændighederne ved påkørslen.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Ringsted

Kl. 15.57 forulykkede en bilist på Vestmotorvejen i det vestgående spor og påkørte midterautoværnet.

Politiet fik kontakt til en 57-årig mand fra Sorø, som formentlig havde fået et ildebefindende under kørslen i en personbil, så han mistede kontrollen over bilen. Efter at være kørt ud i nødsporet kørte han på tværs af motorvejen og ramte autoværnet på midten af vejen.

Den 57-årige fik rutinemæssigt udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for at få afklaret, om andre årsager end et ildebefindende kunne være årsagen til uheldet.

Uheldsstedet blev afspærret med en skiltevogn, så der kun var et spor farbart, hvilket gav anledning til en længere kø frem til kl. ca. 17.30, hvor oprydningsarbejdet var afsluttet.

Ingen øvrige trafikanter blev involveret i uheldet, som den 57-årige slap uskadt fra.

Færdselsuheld – Hovedvejen, Glim, Roskilde – Lejre

Kl. 16.42 havde en 28-årig mand fra Dianalund for sent opdaget, at de forankørende i sydlig retning på Hovedvejen ved Glim var standset på grund af køkørsel på strækningen.

Han påkørte derfor bagende af bilen foran, hvilket medførte, at den påkørte bil blev skubbet frem i en tredje part.

Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 16.49 rykkede politiet ud til endnu et færdselsuheld i den tætte trafik, men denne gang på Køge Bugt Motorvejen i det sydgående spor ved Køge.

En 42-årig mandlige bilist fra Haslev havde for sent opdaget, at trafikken foran ham i anden vognbane var gået i stå på grund af kødannelse. Han påkørte derfor bagende af bilisten foran ham, således at den påkørte bilist blev skubbet frem i en tredje part.

Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, som politiet blot registrerede omstændighederne og parterne ved.

Narko mv. som hittegods – Ladegårdsparken Vest, Holbæk

Kl. 17.48 fik politiet en henvendelse fra en opmærksom borger, som undrede sig over en mands adfærd i området. Han havde haft en ganske kortvarig kontakt til en anden person, der straks herefter var gået fra området. Anmelderen mistænkte derfor manden for måske at have solgt stoffer til den anden person.

En patrulje kørte til området og fik ved et opholdssted med et bord kontakt til seks lokale – fem mænd og en kvinde i alderen 18-25 år – der opholdt sig på stedet. På bordet lå der frit fremme en plade hash, en digitalvægt, adskillige pølsemandsposer med hashklumper i samt en mobiltelefon.

Ingen af de tilstedeværende kendte noget til effekterne på bordet, hvorfor politiet tog effekterne til sig som hittegods og i et forsøg på at finde frem til nogen, der måske kan sætte i forbindelse med både mobiltelefonen og hashen, der udgjorde en samlet vægt på knap 195 gram.

Ingen blev sigtet for noget, idet politiets undersøgelser af effekterne må afklare, om nogen af de tilstedeværende kan mistænkes i sagen.

Spirituskørsel – Nykøbingvej, Grevinge – Odsherred

Kl. 20.21 blev en 46-årig mand fra Asnæs anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel i en varebil, som han havde ført af Nykøbingvej i Grevinge.

Den 46-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Færdselsuheld – Holbækmotorvejen, Gevninge, Roskilde – Lejre

Kl. 23.38 fik politiet en anmeldelse om, at flere bilister var blevet involveret i en påkørsel af et rådyr på Holbækmotorvejen i det vestgående spor ved Gevninge.

Politiet fik klarlagt, at i alt fire bilister var blevet involveret i påkørslen af rådyret, men ingen af bilisterne var selv kommet til skade.

En skiltevogn og det lokale redningsberedskab var fremme på uheldsstedet i forbindelse med afspærring og oprydningsarbejdet.

Banken på døre og vinduer – Arsenalet, Ringsted

Kl. 01.28 fik politiet flere henvendelser fra beboere i området omkring Arsenalet, som alle var blevet vækket af en fremmed persons banken på døre og vinduer af ukendt årsag.

Politiet kørte til området og fik kontakt til en spirituspåvirket, 15-årig pige fra Ringsted, som oplyste, at hun havde mistet sin mobiltelefon og derfor ikke kunne finde hjem. Hun havde derfor banket på døre og vinduer tilfældige steder i et forsøg på at få hjælp.

Den 15-årige blev kørt hjem til sin adresse i Ringsted af politiet, som samtidig underrettede hendes værger om den situation, hun havde befundet sig i.

Politiet har også udfærdiget en rapport til de sociale myndigheder ud fra en bekymring om pigens færden i spirituspåvirket tilstand på dette tidspunkt om natten i Ringsted. De sociale myndigheder kan herefter tage stilling til, hvorvidt pigen måtte have brug for eventuel hjælp fremadrettet.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
 

 

29. september 2023

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 29. september 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 28. september 2023 kl. 07.00 til 29. september 2023 kl. 07.00.

28. september 2023

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 28. september 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 27. september 2023 kl. 07.00 til 28. september 2023 kl. 07.00.

27. september 2023

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporterne den 27. september 2023.

Røver stoppet af personale - To unge anholdt for indbrud i forretninger - Borger så cykeltyve. Læs uddraget af de seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 26. september 2023 kl. 07.00 til 27. september 2023 kl. 07.00.