Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

1. maj 2020 10:15

Uddrag af døgnrapport fra torsdag den 300420 kl. 0700 til fredag den 010520 kl. 0700.

Uddrag af døgnrapport, pressemeddelelser m.v. bliver dagligt opdateret på www.politi.dk – Midt- og Vestsjællands Politi og app’en POLITI. Følg os på Twitter: @MVSJPoliti.

Døgnrapport

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Jættevej, Ringsted

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Frederiksborgvej, Himmelev, Roskilde
Vestervangen, Allerup, Holbæk
Bøgevej, Roskilde
Kollekollevej, Svenstrup Hestehave, Nørre Asmindrup
Salbyvej, Køge

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen


Færdselsuheld – mand omkommet – Roskildevej / Slettebjergvej, Jystrup Midtsj. – Ringsted

Kl. 07.56 fik politiet via alarm 112 melding om et alvorligt færdselsuheld, der kort forinden var sket på Roskildevej ud for Slettebjergvej. En lastbil og en personbil var stødt sammen, og en person var fastklemt. Rednings- og ambulancepersonale samt en lægehelikopter blev sendt til uheldsstedet, hvor Roskildevej var spærret i begge retninger som følge af færdselsuheldet. Politiet foretog afspærring af vejen både nord og syd for uheldsstedet, så al trafik blev ledt ad mindre veje i området. En hårdt kvæstet mand blev hurtigst muligt reddet ud af en stærkt beskadiget personbil, hvorefter en ambulance kørte ham til et sygehus. En læge kunne dog senere konstatere, at han var afgået ved døden som følge af sine kvæstelser. Rutinemæssigt fik den omkomne udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol/euforiserende stoffer. Den 39-årige mand fra Lejre, der havde været fører af lastbilen (grisetransport), slap uskadt fra sammenstødet og var ædru, men dog noget chokeret. En bilinspektør blev tilkaldt for at undersøge både uheldsstedet og de implicerede køretøjer, samtidig med at der blev foretaget afhøringer af vidner. Ud fra undersøgelserne på uheldsstedet samt vidneforklaringer viste det sig, at lastbilen kørte ad Roskildevej mod syd, medens personbilen kørte i modsat retning. Ud for sidevejen Slettebjergvej begyndte føreren af personbilen at svinge til venstre og blev herunder primært i den sydgående kørebanehalvdel ramt på fronten af lastbilen, der ikke kunne undgå påkørslen. Som følge heraf snurrede personbilen rundt og havde fået store skader, medens lastbilen fik mindre skader på forreste, venstre hjørne. Rednings- og oprydningsarbejdet var afsluttet kl. ca. 10.00, så Roskildevej igen kunne åbnes for trafik. Politiet arbejdede resten af torsdagen og fortsætter arbejdet med at finde pårørende til underretning om dødsfaldet, idet politiet dog har en kraftig formodning om identiteten på den omkomne. Når erklæringen fra bilinspektøren og analyseresultatet af blodprøven fra den omkomne er modtaget, kan politiet afgøre, om der er grundlag for at sigte nogen i anledning af uheldet.

Eftersøgning afslørede hash-handler – Ringsted

Kl. 08.55 henvendte politiet sig på en adresse i den vestlige del af Ringsted by for at lede efter en 19-årig mand uden fast bopæl i Ringsted, der var efterlyst af politiet som udeblevet fra Forsvarets Dag (session). Politiet havde fået tip om, at han måske kunne opholde sig på bopælen hos en 27-årig fra Ringsted, men den efterlyste mand var ikke til stede. Da politiet i forbindelse med søgningen af den 19-årige kunne se hash-plader ligge frit fremme, blev 27-årige anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Ved den efterfølgende ransagning af hans bopæl fandt politiet i alt ca. 655 gram hash, der var gemt flere steder i boligen. Endvidere fandt politiet tre el-cykler, hvoraf den ene var meldt stjålet i 2018 i Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds, to stk. to meter høje nøddeknækkerfigurer, som stammede fra et tyveri i december 2019 fra centergaden ved Ringsted Outletcenter, samt nogle haglpatroner, som han ikke lovligt var i besiddelse af. Effekterne blev alle beslaglagt til nærmere undersøgelse og genudlevering til rette ejer. Politiet beslaglagde også en mobiltelefon til nærmere undersøgelse, fordi politiet mistænker den 27-årige for at have brugt den i forbindelse med salg af hash. Den 27-årige blev løsladt i løbet af eftermiddagen, da den akutte efterforskning og afhøringen til de forskellige lovovertrædelser var afsluttet, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når de beslaglagte effekter er blevet undersøgt nærmere.

Færdselsuheld – Københavnsvej / Store Hedevej, Roskilde

Kl. 11.19 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, idet en bilist og en scooter-knallert havde været impliceret i et mindre sammenstød. Bilisten var efter uheldet fortsat fra stedet uden at give sig til kende. Knallerten var blevet ført af en 69-årig mand fra Hedehusene, som var sluppet uskadt fra uheldet. Han var kørt på knallerten ad Københavnsvej i østlig retning og ville fortsætte ligeud i krydset ved Store Hedevej. Her drejede først en varebil til højre ad Store Hedevej, men den næste bil – en sort personbil formentlig af mærket VW Up – drejede også til højre, så den 69-årige ikke kunne undgå at ramme bilistens højre baghjul ganske let. Han væltede, men bilisten fortsatte ad Store Hedevej, da føreren måske ikke havde opdaget påkørslen. Politiet ledte efterfølgende i området efter bilisten, men uden at finde omhandlede bil. Rapport er nu optaget i sagen omkring færdselsuheldet i et forsøg på at få identificeret bilisten.

Politiet i Roskilde hører gerne fra personer, der har bemærket uheldet, eller som kan give oplysninger om bilisten. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Kørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 12.50 standsede politiet en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af fører og køretøj. Bilen blev ført af en 28-årig mand fra Roskilde, som i forvejen var frakendt førerretten og derfor ikke kunne vise et kørekort til politiet. Han blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven og efterfølgende gjort bekendt med, at det nu var femte gang, at han var blevet standset som fører af bilen trods frakendelsen af førerretten. Politiet valgte derfor at beslaglægge bilen, selv om den var ejet af en 25-årig mand fra Kalundborg. Bilejeren var ikke enig i grundlaget for politiets beslaglæggelse af personbilen, så nu skal Retten i Holbæk kigger nærmere på politiets grundlag for beslaglæggelsen af bilen med henblik på konfiskation efter gentagne kørsler i den uden den fornødne førerret. Den 28-årige fører vil under alle omstændigheder høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen.

Frisør sigtet for overtrædelse af corona-lovgivningen – Jyllingecentret, Jyllinge – Roskilde

Kl. 14.11 havde politiet fået et tip om, at en frisørsalon i Jyllingecentret holdt åbent og havde kunder i forretningen. En patrulje kunne efterfølgende konstatere, at frisørsalen havde åbent for kunder, idet en ansat var i færd med en klipning. Eneste adgangsvej til frisørsalen var gennem forretningscentret, hvorfor politiet vurderede, at der forelå en overtrædelse af corona-lovgivningen. Indehaveren – en 32-årig mand fra Rødovre – blev sigtet for overtrædelse af corona-lovgivningen og kan nu i nærmeste fremtid se frem til at modtage en bøde på 10.000 kr. som afgørelse på sagen. Personalet i frisørsalonen fik dog lov til at færdiggøre klipning af kunden, men instruereret om at aflyse fremtidige kundebesøg og i øvrigt holde salonen lukket for kunder med baggrund i den gældende lovgivning på dette tidspunkt.

Corona-tilsyn i hele politikredsen

Frisørsalonen i Jyllinge var en af de i alt 127 butikker, som politipatruljer i hele politikredsen besøgte i løbet af torsdagen for at kontrollere, om butikkerne fulgte retningslinjerne fra lovgivere og sundhedsmyndigheder for at minimere risikoen for smitte med coronavirus. Det generelle indtryk var glæde over at se politiet, som i øvrigt ikke fandt anledning til at tage bødeblokken frem andre steder end i Jyllinge.
Politipatruljerne foretog også tilsyn flere forskellige steder i det offentlige rum, men kunne konstatere, at havne, parker og grønne områder var meget ringe besøgt i går torsdag. Det skyldes formentlig vejrliget med koldt og regnfuldt vejr.
Patruljeringen med besøg både i butikker og på steder i offentlige rum, hvor politiet tidligere har truffet mange mennesker forsamlet i godt vejr, vil fortsætte indtil videre med baggrund i den gældende lovgivning.

Uro og uorden – Jyllinge Parkvej, Jyllinge – Roskilde

Kl. 17.59 fik politiet den første henvendelse en større gruppe, der opholdt sig ved et busskur, således at de var for mange personer forsamlet. Efterfølgende anmeldelser gik på, at en person blev jagtet af flere andre på en nærliggende p-plads og inde i en bus. Politiet kørte til stedet og traf tre personer, der var samlet i et drikkelag. Inden politiets ankomst var der opstået en eller anden form for uenighed, som havde resulteret i, at en mand var blevet jagtet rundt i området. Ingen af de tilstedeværende ønskede dog politiets indblanding, så politiet kontrollerede de resterende personer på stedet. Af disse var en 40-årig mand uden fast bopæl i Roskilde efterlyst af politiet til udlevering af et brev, så han fik overdraget oplysninger om den politiafdeling, som ønskede at tale med ham. En 26-årig mand fra Roskilde blev dog frihedsberøvet, idet han var efterlyst som udeblevet fra fogedretten i Roskilde. Han har derfor overnattet i et arresthus, inden han fredag formiddag fremstilles i fogedretten. Ingen blev sigtet for noget i anledning af politiets udrykning til stedet.

Hurtig bilist på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 18.29 målte færdselspolitiet en bilist til at køre med en gennemsnithastighed på mindst 182 km/t i nordlig retning på Køge Bugt Motorvejen i det regnfulde vejr, selv om højst tilladte hastighed ifølge skiltningen er 110 km/t. Der var tale om en personbil ført af en 21-årig mand fra Kastrup, som blev sigtet for hastighedsovertrædelsen, som han i øvrigt kunne se på politiets videooptagelse af ham. Ud over en bøde kan den 21-årige nu også forvente en påstand om frakendelse af kørekortet.

Uro og uorden – Nylandsvej, Køge

Kl. 21.53 anmeldte en lokal borger, at der blev affyret fyrværkeriraketter i området. Anmelderen kunne se lysglimt og høre høje brag. Politiets patrulje, der kørte til området straks efter anmeldelsen, kunne ikke finde nogen personer, der kunne drages til ansvar for ulovlig brug af fyrværkeri på dette tidspunkt af året. Politiet forlod derfor området kort efter.

Mange personer forsamlet – Odinsvej, Ringsted

Kl. 23.10 kørte politiet til en parkeringsplads på Odinsvej, idet politiet havde modtaget flere anmeldelser om, at op mod 20 personer var forsamlet og måske overtrådte corona-lovgivningen. Ved ankomsten til stedet kunne politiet konstatere, at mange stak af fra stedet, så politiet fik kun kontakt til fire mænd, der blev oplyst om gældende regler for forsamlinger. Ingen blev sigtet for noget.

Uro og uorden på plejehjem – Astersvej, Roskilde

Kl. 23.34 måtte personalet på et plejehjem slå alarm via 112, da to beboerne var kommet i slagsmål med hinanden, så personalet ønskede assistance. Ved politiets ankomst var der dog faldet ro over gemytterne, men to mandlige beboere på 88 og 91 år havde haft en uoverensstemmelse og var kommet i håndgemæng. De var dog gået retur på deres respektive værelser, så politiet forlod straks plejehjemmet uden at sigte nogen for noget.

Mange personer forsamlet – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 00.14 fik politiet den første henvendelse om, at to større grupperinger var forsamlet ved en fastfoodrestaurant, og der dermed formentlig overtrådte corona-lovgivningen. Ved politiets ankomst ca. 10 minutter senere traf politiet kun to mindre grupper med samlet 11 personer. De blev oplyst om gældende regler, men ingen blev sigtet for noget.
Kl. 01.13 fik politiet igen en anmeldelse om en måske ulovlig forsamling samme sted, idet op til ca. 15 personer var forsamlet. Politiet kørte igen til stedet, hvor politiet traf en mindre gruppe med under 10 personer. Dermed havde politiet ikke grundlag for at foretage yderligere og forlod området.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

22. april 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 22. april 2024

Vidner søges til groft overfald på lastbilchauffør - Mænd afsløret midt i narkohandel - Vidner søges til indbrud i tandlæge, hvor dyrt udstyr blev stjålet. Læs mere i weekendens uddrag Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 19. april 2024 kl. 07.00 til 22. april 2024 kl. 07.00.

19. april 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 19. april 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 18. april 2024 kl. 07.00 til 19. april 2024 kl. 07.00.

18. april 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 18. april 2024.

Mand sigtet for brandstiftelse på behandlingssted - Bilist uden kørekort fik taget bilen - Fart på ud for Skills. Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 17. april 2024 kl. 07.00 til 18. april 2024 kl. 07.00.