Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Nyhed

18. april 2024 09:32

Politiet underretter kommunen om børn, der risikerer omsorgssvigt

Hver uge screener Midt- og Vestsjællands Politi politiets systemer for anmeldelser og øvrige registreringer, der involverer socialt udsatte børnefamilier. Formålet er at nedbringe risikoen for, at børn og unge bliver udsat for omsorgssvigt.

Efterladt børnecykel

Arkivfoto Foto: Rigspolitiet

Politiet bruger et it-værktøj, der hedder Socialsøg, som kan identificere risikoadfærd i familier med børn. Risikoadfærd kan fx være, hvis en forælder flere gange er involveret i sager om fx spiritus-/narkokørsel, vold, trusler om selvmord, husspektakler eller lignende. 

 

Identificerer forældre med risikoadfærd 

"Når vi ser en forælder - eller en anden voksen, der bor sammen med børn - der gang på gang udviser risikoadfærd, bliver vi bekymret for barnets trivsel. Vi ser både på den aktuelle sag og på, om det er en adfærd, der gentager sig. Hvis det er tilfældet, sender vi en underretning i form af en socialrapport til kommunen, hvor vi udtrykker vores bekymring for, om den uhensigtsmæssige adfærd påvirker barnet," siger politiinspektør Thomas Tarpgaard for Midt- og Vestsjællands Politi.

I 2023 sendte Midt- og Vestsjællands Politi i alt 1.139 socialrapporter til kommunen med politiets bekymring for børn og voksne i mistrivsel. 232 af disse - altså ca. 20 % - udgjorde socialsøgsrapporter, som er rapporter baseret på en kobling af oplysninger i en aktuel sag med den historik, politiet har registreret på en familie, hvor der er børn. 

 

Børnene er de helt store tabere

"De helt store tabere i socialt udsatte familier er ofte børnene. Det kan have store konsekvenser, hvis de oplever et svigt fra deres forældre eller andre helt centrale personer i deres liv. Når vi har identificeret en socialt udsat børnefamilie, underretter vi kommunen om, at her er en familie, de bør se nærmere på. Ved hjælp af det samlede billede over familiens situation, som vi giver kommunernes socialforvaltninger, har de gode muligheder for hurtigt at igangsætte en tidlig forebyggende indsats over for familien, inden situationen eskalerer yderligere," siger politiinspektør Thomas Tarpgaard.

 

Socialsøgsrapporter sendt til kommunerne

I 2023 sendte Midt- og Vestsjællands Politi 180 socialsøgsrapporter til de 10 kommuner, der er i Midt- og Vestsjællands Politi. I alt sendte politikredsen 232 socialsøgsrapporter i 2023. De resterende 52 socialsøgsrapporter blev sendt til kommuner uden for politikredsen.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

22. maj 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

14 års fængsel for indsmugling af narko

Som den første er 34-årig mand i dag dømt i omfattende sag om indsmugling af narko fra Holland.

22. maj 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 22. maj 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 21. maj 2024 kl. 07.00 til 22. maj 2024 kl. 07.00.

19. maj 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Etablering af midlertidigt militært område i Roskilde og Kalundborg

En del af lufthavnen i Roskilde og af havnen i Kalundborg bliver midlertidigt militært område fra mandag 20. maj 2024.