Spring til hovedindhold

Forslag

Færdsel på is

Særlige regler for færdsel på is i Midt- og Vestsjællands Politis område.

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 (ordensbekendtgørelsen) § 15, stk. 1. står anført: "Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.”

Midt- og Vestsjællands politi har den 3. oktober 2008 bemyndiget politikredsens 10 kommuner til ved opslag eller offentlig bekendtgørelse, at forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.

Har du spørgsmål, om der er forbud mod at færdes på isen, skal du rette henvendelse til den aktuelle kommune.

 

Greve Kommune
Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Køge Kommune
Lejre Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Stevns Kommune
Solrød Kommune