Spring til hovedindhold

Forslag

Organisation

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 740 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 540 politifolk.

 

Øverste Ledelse:

Politidirektør Jørgen Bergen Skov
Chefanklager Helene Vosgerau Schrøder
Chefpolitiinspektør Peter Buhl
Stabschef Rikke Freil Laulund

 

Midt- og Vestsjællands Politi er organiseret i tre søjler:

Politisøjlen består af Beredskabslinjen, Efterforskningslinjen og linjen for Forebyggelse og Nærhed, der tilsammen har ansvaret for den politioperative indsats i Midt- og Vestsjællands Politikreds.

Anklagemyndigheden består af Advokaturen for Kvalitet og Udvikling og herunder anklagemyndighedens Administrative Enhed, Advokaturen for Almene Straffesager og Advokaturen for Specielle Straffesager, der behandler og fører politikredsens straffesager ved domstolene.

Stabssøjlen består af Ledelsessekretariatet, HR-afdelingen, Økonomiafdelingen og Kommunikation, der sikrer de administrative rammer for kredsens virke.

Hent organisationsdiagram for Midt- og Vestsjællands Politi.

 

Forslag