Spring til hovedindhold

Forslag

35-årig får dom for medvirken til ulovlig fildeling

En 35-årig mand fra Nørresundby er idømt tre måneders betinget fængsel for at formidle betaling for adgang til såkaldte seedboxe, som blev benyttet til ulovlig fildeling.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i en tilståelsessag ved Retten i Aalborg fået idømt en 35–årig mand tre måneders betinget fængsel for at have medvirket til ulovlig deling af ophavsretligt beskyttede værker i form af film, tv-serier, bøger med videre.

Den 35-årige har i en periode fra november 2020 til maj 2021 via sin virksomhed solgt adgang til og stillet såkaldte seedboxe til rådighed for brugerne på fildelingstjenesterne ”ShareUniversity”, ”Superbits” og ”Danishbytes.org”, der delte rettighedsbeskyttet materiale.

Seedboxe kan i nogen grad skjule brugernes identitet og har andre fordele for de ulovlige fildelingstjenester, og i denne sag blev de benyttet til at dele mere end 3800 ophavsretbeskyttede værker på tjenesterne.

Ud over fængselsstraffen har den dømte fået konfiskeret 300.000 kroner, som han havde modtaget som betaling fra brugere af tjenesterne.

Den 35- årige er samtidig dømt til at betale en erstatning på 298.660 kroner til Rettighedsalliancen.

”Med en straf på tre måneders fængsel sendes der et signal om, at myndighederne tager krænkelser af ophavsretten alvorligt. Man risikerer at få en dom, hvis man deler eller faciliterer deling af ulovligt materiale,” siger Jan Østergaard, der er specialanklager hos NSK.

Sagen er en del af et større sagskompleks om ulovlige fildelingstjenester, der udspringer af en anmeldelse fra Rettighedsalliancen i 2018. Det har ført til, at en række af tjenesterne nu er lukket.

FAKTA OM NSK
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i dansk politi med ca. 1.000 medarbejdere. NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.
 
NSK understøtter desuden dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning, analyser og efterretninger. 
 
NSK har egen anklagemyndighed, der fører de straffesager, hvor efterforskningen har udgangspunkt i NSK’s politiarbejde. Efterforskning og strafforfølgning i NSK er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet.
 
De komplekse kriminalitetsområder, hvor NSK ofte vil have ansvar for sagerne, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.
 

Pressekontakt

 

Pressetelefon: 4015 0147

E-mail: nsk-presse@politi.dk

Flere nyheder

26. maj 2023

National enhed for Særlig Kriminalitet

30-årig mand får 14 års fængsel for at distribuere store mængder hård narkotika

En 30-årig mand har fået en langvarig fængselsstraf efter at have tilstået distribution af store mængder hård narkotika.

24. maj 2023

National enhed for Særlig Kriminalitet

Lange fængselsdomme for handel med store mængder kokain

NSK har fået idømt to mænd fra Københavnsområdet lange fængselsstraffe på 11 og 9 og et halvt år. Mændene tilstod, at de havde besiddet og videredistribueret mellem 26 og 31 kilo kokain i København.

23. maj 2023

National enhed for Særlig Kriminalitet

Videreoverdragelse af flere kilo kokain kostede syv års fængsel

En 35-årig mand fra Kosovo er blevet idømt syv års fængsel samt udvisning af Danmark for bestandig. Manden er dømt for at have videreoverdraget store mængder kokain som led i organiseret narkotikahandel.

Forslag