Spring til hovedindhold

Forslag

Nordjyllands Politi

Nyhed

22. maj 2024 15:00

Afgørelse: Efterforskning standses i sag om brud på tavshedspligt i Frederikshavns Kommune

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi har besluttet at standse efterforskningen i sagen, hvor Frederikshavn Kommune har anmeldt, at en ukendt person har brudt sin tavshedspligt ved at lække fortrolige oplysninger fra et byrådsmøde, der blev afholdt i efteråret 2023. Mulighederne for relevante efterforskningsmuligheder er udtømte.

Frederikshavn Kommune har anmeldt, at en ukendt person har videregivet fortrolige oplysninger fra et byrådsmøde til en journalist.

 

Politiets efterforskning af sagen har vist, at der er 67 personer, der har haft adgang – eller kendskab – til oplysningerne, der blev uretmæssigt videregivet. Retsplejeloven sætter rammerne for politiets efterforskningsmuligheder.

 

Specialanklager Stephen Pedersen forklarer: 

”Journalister er omfattet af særlige regler i retsplejeloven om kildebeskyttelse og kan derfor ikke pålægges at afgive forklaring om, hvem der er kilde til en oplysning. Reglerne begrænser derfor politiets mulighed for at foretage efterforskning af journalister i sager af denne type. Efterforskningen må derfor rettes mod de personer, der potentielt kan have videregivet de fortrolige oplysninger. I denne sag kan der imidlertid ikke rettes konkret mistanke mod én eller flere af de 67 personer, der har haft adgang til oplysningerne. Det betyder, at politiets efterforskningsmuligheder er meget begrænsede.”

En enkelt detalje mere gør efterforskningen endnu mere vanskelig:

”Efterforskningen har vist, at de fortrolige oplysninger med stor sandsynlighed er videregivet mundtligt. Det betyder, at selv hvis politiet kunne bevise, at der har været en telefonsamtale mellem modtageren af oplysningerne og én eller flere af de personer, der havde adgang til oplysningerne, så er det vanskeligt at føre bevis for, at der faktisk er videregivet fortrolige oplysninger i den pågældende telefonsamtale. Samlet set er det derfor vores vurdering, at der ikke er udsigt til, at politiet kan sigte nogen i sagen. Derfor er der ikke grundlag for at fortsætte efterforskningen,” fortæller specialanklageren.

Nordjyllands Politi kan genoptage sagen, såfremt der kommer nye oplysninger af betydning for sagen. 

 

 

 

Pressens kontaktperson: 

 

* Stephen Pedersen, specialanklager, anklagemyndigheden, Nordjyllands Politi, 6119 8577

 

Pressekontakt

Christian Brinck

E-mail: cbr013@politi.dk
Telefon: 5135 6716
 
Lene Kold 
E-mail: lko024@politi.dk  
Telefon: 5173 8871

 

Maria Odgaard

E-mail: mso083@politi.dk

Telefon: 2963 7506

 

Vagtcentralens pressetelefon
Telefon: 5154 1555

11. juni 2024

Nordjyllands Politi

Politi og fogedret laver indsats i Frederikshavn og Brønderslev

Nordjyllands Politi vil sammen med fogeden nu nedbringe antallet af borgere i Frederikshavn og Brønderslev kommuner med gæld og verserende fogedsager.

10. juni 2024

Nordjyllands Politi

Brandtekniske undersøgelser afsluttet af brand

Nordjyllands Politi har nu afsluttet sine omfattende brandtekniske undersøgelser af den voldsomme brand i Bælum den 18. maj 2024, hvorved to personer afgik ved døden.

7. juni 2024

Nordjyllands Politi

21-årig mand idømt 5 års ubetinget fængsel i omfattende svindelsag

En 21-årig mand er ved i retten i Aalborg den 7. juni 2024 blevet idømt 5 års ubetinget fængsel i en særdeles omfattende sag om groft bedrageri og databedrageri for ca. 36 millioner kroner i alt. Over 1.000 personer er forurettede i sagen, der har krævet et tæt samarbejde mellem efterforskere og anklagemyndighed i Nordjyllands Politi.