Spring til hovedindhold

Forslag

Nordjyllands Politi

Nyhed

24. maj 2023 08:48

Tungvognskontrol viser fortsat behov for ’passende kontroltryk’

Tungvognscenter Nord ved Nordjyllands Politi foretog tirsdag den 23. maj 2023 en større færdselskontrol. Det foregik på rastepladserne Pedersminde og Blankhøj, Østjyske Motorvej i et længere tidsrum fra kl. 09.00-15.00. I alt 108 køretøjer, heraf 48 udenlandske, blev standset.

Det oplyser lederen af Tungvogncenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen, der tilføjer, at køre- og hviletid samt fejl på kontrolapparatet var blandt fokuspunkterne – både på danske og udenlandske køretøjer/chauffører. 

Politikommissæren opsummerer her de rapporter, som politiet optog i forbindelse med tirsdagens kontrol af de 108 standsede køretøjer:  

Fejl og mangler, der indebar synindkaldelser: 3 lastbiler og 3 påhængskøretøj. Én enkelt lastbil fik kørselsforbud. Herudover diverse andre fejl og mangler på flere køretøjer. 
Ét enkelt overlæs på en varebil samt kørsel uden førerret også i varebil.
Herudover én enkelt overtrædelse af Godsloven.       

Til ovenstående resultater, tilføjer Claus Kjær-Pedersen, kommer eksterne myndigheders kontroller samt resultater.

Kontrollen foregik nemlig i samarbejde med en stribe andre myndigheder: Færdselsstyrelsen, Forsvaret, Fødevarestyrelsen, De Veterinære Myndigheder, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet samt politiets bremseprøvestand fra Tungvognscenter Øst. 

 

Multikontrol, maj 29

Formålet med en sådan tungvognskontrol – med så mange forskellige samarbejdspartnere – er at kontrollere bredt i forhold til tung- og varevognstrafikken i Danmark, forklarer politikommissæren.  
Kontrollen er målrettet føreren, køretøjerne samt køretøjernes belæsning m.m. 

Der kontrolleres løn og ansættelsesforhold, og om førerne har erhvervet og har medbragt de fornødne kørekort, beviser samt tilladelser m.m. i forbindelse med kørslen. Herudover kontrolleres om køretøjerne er i lovlig og forsvarlig stand. 

”Jeg er meget tilfreds med alles indsats under kontrollen. Vi kontrollede en del køretøjer, og resultaterne af disse kontroller viser desværre, at et passende kontroltryk på vejnettet fortsat er strengt nødvendigt,” siger Claus Kjær-Pedersen. 

Politikommissæren bebuder, at man følgelig snart foretager fornyede kontroller, men tid og sted herfor kan naturligvis ikke oplyses. 

 

Pressens kontaktperson:

Claus Kjær-Pedersen, politikommissær, TCN, Nordjyllands Politi, 4012 6286
 

Pressekontakt

Christian Brinck

E-mail: cbr013@politi.dk
Telefon: 51356716
 
Lene Kold 
E-mail: lko024@politi.dk  
Telefon: 51738871

 

Vagtcentralens pressetelefon
Telefon: 51541555

30. november 2023

Nordjyllands Politi

Efterforskning afsluttet: Ingen straffesag efter motorvejsulykke – årsag var vejret

Politiets efterforskning af den tragiske transportulykke på Motorvej E45, der skete 15. december 2022, hvorved to personer afgik ved døden, er nu afsluttet efter et længere efterforskningsforløb, der grundigt skulle klarlægge alle relevante omstændigheder i forbindelse med ulykken.

30. november 2023

Nordjyllands Politi

Stor beredskabsøvelse afvikles i Hjørring

Onsdag den 6. december 2023 afholder myndighederne en større beredskabsøvelse på Hjørring Gymnasium. Der er tale om en såkaldt fuldskala-øvelse. En sådan øvelse indebærer et stort opbud af uniformeret personale samt af forskellige indsats-køretøjer. Derfor kan øvelsesaktiviteterne påvirke trafik og færdsel til og fra skolerne. Og øvelsesledelsen appellerer til borgernes forståelse for nødvendigheden af træning i virkelighedsnære omgivelser.

23. november 2023

Nordjyllands Politi

Politiet skrev 146 sager nær vejarbejde

Nordjyllands Politi har i dag, torsdag den 23. november 2023, gennemført en hastighedskontrol med Automatisk Trafik Kontrol (ATK), i forbindelse med vejarbejde i det nordgående spor på Nordjyske Motorvej i Aalborg. Kontrollen fandt sted i tidsrummet kl. ca. 05.00-10.30 og udmøntede sig i ikke færre end 146 sager.