Spring til hovedindhold

Forslag

Nordjyllands Politi

Nyhed

30. november 2023 08:54

Stor beredskabsøvelse afvikles i Hjørring


Onsdag den 6. december 2023 afholder myndighederne en større beredskabsøvelse på Hjørring Gymnasium. Der er tale om en såkaldt fuldskala-øvelse. En sådan øvelse indebærer et stort opbud af uniformeret personale samt af forskellige indsats-køretøjer. Derfor kan øvelsesaktiviteterne påvirke trafik og færdsel til og fra skolerne. Og øvelsesledelsen appellerer til borgernes forståelse for nødvendigheden af træning i virkelighedsnære omgivelser.

Selve øvelsen – der kommer til at foregå primært i formiddags- og eftermiddagstimerne – vil have deltagelse af Nordjyllands Politi, Beredskabsstyrelsen, Nordjyllands Beredskab, Region Nordjylland, Hjørring Kommune og Hjemmeværnet samt af Hjørring Gymnasium.


Og formålet med øvelsen er overordnet at teste og styrke det operative samarbejde mellem alle deltagerne i realistiske omgivelser.  


Detaljer hemmeligholdes  
Der vil være tale om en såkaldt sikkerhedshændelse, der foregår inde på selve gymnasiets område, oplyser fg. politiinspektør Henrik Skals fra Nordjyllands Politi.

 

”Men da det er vigtigt, at øvelsesdeltagerne lærer så meget som overhovedet muligt, så kan jeg ikke, lige nu, komme ind på detaljerne i det scenarie, vi har forberedt til dem,” forklarer Henrik Skals, ”dog vil vi under øvelsen være meget synlige i og omkring skolen med både personale og køretøjer, ligesom der også vil være et større antal figuranter til stede.”

Håber på forståelse
Og derfor vil borgere og beboere i området på onsdag kunne opleve en stor aktivitet i og omkring gymnasiet, og man vil muligvis kunne høre løse skud blive affyret samt høre forskellige typer af udrykningskøretøjer. 


”Der er altså ingen grund til bekymring,” beroliger Henrik Skals, ”det er alt sammen nødvendigt for, at vi kan gøre øvelsen realistisk. På den måde lærer øvelsesdeltagerne så meget som muligt.

 

Politiinspektøren beklager, hvis støjen fra øvelsen skulle give anledning til gener.

 

”Vi håber på de berørte borgeres forståelse. Vi øver, fordi vi skal holde vores beredskabs færdigheder knivskarpe, hvis vi en dag skulle stå en i en alvorlig og virkelig situation.” 


Tilstede fra morgenstunden

Forventningen er, at selve øvelsen starter i løbet af onsdag formiddag, omkring kl. 10.15, og at den er slut om eftermiddagen, omkring kl. 14.30; men man vil være til stede i området fra om morgenen og til ud på eftermiddagen i forbindelse med klargøring, øvelsesafvikling samt med evaluering og oprydning.   

 

”Vi kan desværre ikke, af hensynet til øvelsesdeltagerne, være fuldstændig præcise i vores tidsangivelser af øvelsens varighed,” understreger Henrik Skals, ”men vi bestræber os som sagt på, at øvelsen både sikrer optimal læring for alle deltagerne, og at den samtidig er til mindst mulig gene for borgere, beboere, elever og andre, der bevæger sig i området.”

 

Kan give trafikgener

Selve afviklingen af øvelsesaktiviteterne kan også give anledning til visse trafikforstyrrelser, hvis man som trafikant færdes i nærområdet omkring øvelsen. Det beklager politiinspektøren, såfremt det skulle blive tilfældet. 

”Vi bestræber os som sagt på at være til mindst mulig gene, men det er klart, når personel og et større antal køretøjer opererer i området i en del timer, så vil der kunne ske forstyrrelser for færdslen,” siger Henrik Skals.

 

”Der kan,” uddyber politiinspektøren, ”være tale om, at vi kortvarigt afspærrer nogle veje i området omkring skolen, hvis køretøjer skal igennem, men vi har Hjemmeværnet kommanderet på plads, og de er klar til at dirigere færdslen; derfor er det vores forventning, at forstyrrelserne for færdslen bliver af en mindre karakter.  

 

Disse skoler kan blive påvirket

Øvelsesledelsen nævner ud over Hjørring Gymnasium, at følgende institutioner i nærområdet kan blive en smule påvirket af øvelsesaktiviteterne i form af forsinkelser og synligt politi i området. Det drejer sig om: Hjørring Privatskole (HPR), Muldbjergskolen, Hjørring VUC og HF, Bofællesskabet Laden samt UCN Hjørring.

Det er kun Hjørring Gymnasium, som indgår i selve øvelsen, mens de øvrige institutioner blot vil kunne opleve ’afledte effekter’ i form af mindre trafikforstyrrelser som følge af øvelsesaktiviteterne.

 

”Hvis man skal afhente sine børn i skolen, så opfordrer vi til, at man kører i god tid og væbner sig med lidt tålmodighed, hvis man skulle blive lidt forsinket. Vi bestræber os på, at det bliver kortvarigt. Alternativt kan man også hente en smule senere, hvis det er muligt,” lyder anbefalingen fra Henrik Skals, ligesom studerende og andre, som skal videre med offentlig transport, når skoledagen er slut, måske skal påregne mindre forsinkelser. 

Han opfordrer til, at man retter henvendelse til sin lokale skole eller institution, hvis man har særskilte spørgsmål til selve skolen i forbindelse med øvelsen – og i øvrigt orienterer sig via sin institutions kommunikationskanaler.   

 

Opfordring til borgere

Henrik Skals opfordrer ligeledes til, at borgeren i nærområdet ikke kører til gymnasiets nærområdet for at kigge på øvelsen.

”Ikke fordi det er hemmeligt, hvad vi foretager os. Tværtimod. Vi har også inviteret pressen. Og vi kan godt forstå, at det kan interessere og fascinere nogle med et stort beredskabsopbud; men vores henstilling til borgerne handler blot om, at vi skal sikre, at vores folk får mest mulig arbejdsro – så de får optimal læring på selve dagen; og at der ikke opstår yderligere belastninger af trafikken til gene for borgere, der skal hente børn, m.m.”  

 

”Befinder man sig uforvarende i øvelsesområdet, skal man forholde sig roligt – og følge de anvisninger man får af vores personale derude. Det er trods alt kun en øvelse,” beroliger Henrik Skals.   

 

 

Særskilt info til pressen
Grundet et lidt større ’øvelses-setup’ end normalt, så er der lidt begrænset adgang for pressen, blandt andet er det ikke muligt at komme ind på gymnasiet og f.eks. lave reportage, da den er afspærret for offentligheden, mens øvelsen pågår. Men man kan, naturligvis, tage billeder af øvelsesaktiviteterne udenfor, og der vil være friere bevægelsesmulighederne, om end indsatsledelsen som følge af øvelsen vil kunne foretage forskellige former for afspærringer, der skal respekteres. Vi opfordrer, af praktiske og planlægningsmæssige hensyn, til, at man forinden øvelsen kontakter Kommunikation ved Nordjyllands Politi, hvis man ønsker at dække øvelsen journalistisk. 

Pressekontakt

Christian Brinck

E-mail: cbr013@politi.dk
Telefon: 5135 6716
 
Lene Kold 
E-mail: lko024@politi.dk  
Telefon: 5173 8871

 

Maria Odgaard

E-mail: mso083@politi.dk

Telefon: 2963 7506

 

Vagtcentralens pressetelefon
Telefon: 5154 1555

21. februar 2024

Nordjyllands Politi

Flere anholdelser for indbrudstyveri

Efter et kortevarende, men dog intenst efterforskningsforløb, slog efterforskere fra Nordjyllands Politi i går, den 20. februar 2024, til på flere forskellige adresser i det nordjyske. Målet var at anholde mistænkte indbrudstyve. Og dét lykkedes. Blandt andet blev to mænd på henholdsvis 30 og 45 årige frihedsberøvet – og de er i dag blevet fremstillet og fængslet i et grundlovsforhør.

16. februar 2024

Nordjyllands Politi

35-årig mand idømt et års ubetinget fængsel for grov vold

En 35-årig mand blev i dag den 16. februar 2024 idømt et års ubetinget fængsel for at have begået grov vold mod en 31-årig kvinde. Anklagemyndigheden i Nordjyllands Politi er meget tilfredse med dommen.

16. februar 2024

Nordjyllands Politi

Besøg på vej til skyldnere i fogedsager

Politiet i Himmerland vil snart banke på døren hos en lang række borgere, som har udeståender med fogedretten. I Frederikshavn har politiet allerede anholdt 17 skyldnere og indsatsen fortsætter.