Spring til hovedindhold

Forslag

Nordjyllands Politi

Nyhed

19. april 2024 12:06

Tungvognskontrol på E45 viser plads til forbedringer

Tungvognscenter Nord afholdte, sammen med en række aktører, tungvognskontrol torsdag den 18. april 2024 nord for Randers på motorvej E45. Kontrollen afslørede plads til forbedringer.

Politilogo på patruljebil

Foto: Niclas Jessen

Grundighed var nøgleordet da politibetjente fra Tungvognscenter Nord i går afholdte tungvognskontrol på rasteplads Glenshøj Ø, Nordjyske Motorvej, beliggende i Nordjyllands Politikreds. Kontrollen foregik torsdag den 18. april 2024, fra kl. 09.30 til 15.00 og blev afviklet i tæt samarbejde med Operativ Færdsel fra Nordjyllands Politi, Færdselsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, De Veterinære Myndigheder, Miljøstyrelsen og politiets bremseprøvestand fra Tungvognscenter Øst. 

Leder af Tungvognscenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen, siger om aktionen: 
”Det er virkelig stærkt når vi kan rykke alle relevante instanser ud og lave en kontrol der dækker alle aspekter. Det er en stor fælles indsats, som sikrer at vi ikke står med nogle løse ender.”

Formålet med en sådan tungvognskontrol, med så mange forskellige interessenter, er at kontrollere bredt i forhold til tung- og varevognstrafikken i Danmark. Kontrollen er målrettet føreren, køretøjerne samt køretøjernes last m.m. 

Der kontrolleres løn- og ansættelsesforhold, om førerne har erhvervet – og medbragt – de fornødne kørekort, beviser samt tilladelser m.m. i forbindelse med kørslen. Herudover kontrolleres om køretøjerne er i lovlig og forsvarlig stand. 

 

 

Resultat af kontrollen

Ved kontrollen blev der standset 109 tunge køretøjer, heraf 46 udenlandske. 
Herudover blev der standset og kontrolleret 51 varebiler. Heraf 8 udenlandske. 

Til nedenstående resultater kommer eksterne myndigheders kontroller samt resultater. Hvad angår det politimæssige blev der i forbindelse med kontrollen optaget rapporter vedrørende:

 

Køre- og hviletid, samt fejl på kontrolapparatet. Dette fandtes både på danske og udenlandske køretøjer/chauffører.
Fejl og mangler; der for nogens vedkommende indebar synindkaldelser og herunder enkelte kørselsforbud. 
Manipulation.
Herudover flere sager vedr. overtrædelse af Godsloven. 
Ulovlig cabotage. 

 

Det bemærkes at listen er ikke udtømmende.

 

Politikommissær Claus Kjær-Pedersen er tilfreds med antallet af køretøjer som blev kontrolleret, men understreger: ”De mange rapporter viser desværre at et passende kontroltryk på vejnettet er strengt nødvendigt, for det er mange og alvorlige fejl vi møder derude.”

 

 

Parallel kontrol affødte flere sigtelser

Sideløbende med tungvognskontrollen kørte Operativ Færdsel en aktion i periferien af Glenshøj Rasteplads. Dels for at opfange køretøjer der forsøgte at undgå kontrollen og dels i forhold til den øvrige trafik. Der blev i den forbindelse optaget rapporter på førere af personbiler vedrørende blandt andet:

 

§ 54 (påvirket af euforiserende stoffer)
En del hastighedsovertrædelser.
Kørsel uden førerret og kørsel i frakendelsestiden.

 

Listen er ikke udtømmende.                           

 

 

 

Pressens kontakt

Claus Kjær-Pedersen, politikommissær tlf. 4012 6286.
 

Pressekontakt

Christian Brinck

E-mail: cbr013@politi.dk
Telefon: 5135 6716
 
Lene Kold 
E-mail: lko024@politi.dk  
Telefon: 5173 8871

 

Maria Odgaard

E-mail: mso083@politi.dk

Telefon: 2963 7506

 

Vagtcentralens pressetelefon
Telefon: 5154 1555

22. maj 2024

Nordjyllands Politi

Afgørelse: Efterforskning standses i sag om brud på tavshedspligt i Frederikshavns Kommune

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi har besluttet at standse efterforskningen i sagen, hvor Frederikshavn Kommune har anmeldt, at en ukendt person har brudt sin tavshedspligt ved at lække fortrolige oplysninger fra et byrådsmøde, der blev afholdt i efteråret 2023. Mulighederne for relevante efterforskningsmuligheder er udtømte.

19. maj 2024

Nordjyllands Politi

To personer fundet døde efter brand

I forbindelse med den voldsomme brand i Bælum – som Nordjyllands Politi har efterforsket i siden sent i går aftes, efter man modtog anmeldelsen – har man nu i den brændte bygning fundet to personer, der er afgået ved døden. Nærmeste pårørende er blevet underrettet. ​

19. maj 2024

Nordjyllands Politi

Brand under intens efterforskning

Nordjyllands Politi modtog sent i går aftes, den 18. maj 2024 kl. 23.08, en anmeldelse om en brand på en gård i Bælum beliggende på adressen Nørrebjergvej. Politiet frygter, at beboerne kan være indebrændt. De nærmeste pårørende er underrettet.