Spring til hovedindhold

Forslag

Tolketakster

Her kan du se de lokale takster for honorering af tolke i Nordjyllands Politi.

Taksterne reguleres årligt og næste gang den 1. januar 2023.

 

 

Satser for fremmøde- og telefontolkning

Tolkekategori
Pris per påbegyndt time
2021 2022
Kategori 1 – Translatør 604,91
615,19
Kategori 2 – Statsprøvet
403,27
410,13
Kategori 3 – Øvrige
345,65
351,52

 

Satserne gælder i tidsrummet kl. 8.00-17.00. Herefter betales dobbelttakst. Dobbelttakst betales også i weekender og på helligdage.

 

Forgæves fremmøde – dvs. aftaler som aflyses af Nordjyllands Politi senere end 24 timer før den planlagte tolkning – honoreres som 1 times tolkning.

 

 

Satser for skriftlig oversættelse – almindelig tekst

Tolkekategori
Pris per linje
2021 2022
Kategori 1 – Translatør
24,50
24,90
Kategori 2 – Statsprøvet
18,03
18,33
Kategori 3 – Øvrige
15,10
15,36

 

 

 

Satser for skriftlig oversættelse – svær tekst

Tolkekategori
Pris per linje
2021
2022

Kategori 1 – Translatør

26,24
26,69
Kategori 2 – Statsprøvet
19,26
19,59
Kategori 3 – Øvrige
16,23
16,51

 

 

En linje beregnes som 60 anslag inklusive mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så de udgør 60 anslag. En eventuel overskydende linje beregnes som en hel linje.

 

Der kan i forbindelse med beregning af linje-antal anvendes elektronisk optælling. Ved elektronisk optælling skal en linje ligeledes beregnes som 60 anslag.

 

Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer.

 

 

 

Satser for kørselsgodtgørelse

Tolkekategori
Pris per 30 minutter
2021
2022
Kategori 1 – Translatør
302,46 307,60
Kategori 2 – Statsprøvet
201,64 205,06
Kategori 3 – Øvrige
172,83
175,76

 

 

Kørselsgodtgørelse betales for den tid, tolken bruger på transport fra det sted, hvor tolken opholder sig forud for tolkningen, til det sted, hvor tolkningen foregår, hvis afstanden overstiger 10 km.

Kørselsgodtgørelsen beregnes på grundlag af den korteste transportvej.

 

 

 

Tolkefortegnelsen hos Rigspolitiet

Hvis du som tolk ønsker at løse opgaver for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og Integrationsministeriets område, skal du søge om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse:

 

Rigspolitiets tolkefortegnelse

Forslag