Spring til hovedindhold

Forslag

Undgå misbrug af identitets- og kortoplysninger

Hvis en kriminel får fat på dine personlige oplysninger, kan du risikere at få misbrugt din bankkonto, dit betalingskort eller få optaget et lån i dit navn.

De kriminelle benytter sig af forskellige metoder til at lokke personlige oplysninger ud af folk. En af de mest udbredte metoder er "phishing", hvor kriminelle forsøger at få dig til at sende dine oplysninger over sms, udlevere dem over telefonen eller klikke på et link i en sms eller e-mail og indtaste dine oplysninger på en falsk hjemmeside. Ofte kontakter svindleren folk uopfordret og udgiver sig for at være fra banken, Udbetaling Danmark, politiet eller andre myndigheder eller virksomheder.

Gode råd til at forebygge misbrug af dine oplysninger
Videregiv aldrig personlige oplysninger om dit MitID. Både dit MitID-brugernavn, MitID-kode og koderne fra dit fysiske nøglekort er personlige og må aldrig videregives.
Virksomheder eller offentlige myndigheder vil aldrig ringe eller skrive og bede dig om at udlevere dine personlige oplysninger.
Brug adressefeltet i din internetbrowser til at søge hjemmesider frem, hvor du skal indtaste personlige oplysninger, fremfor at klikke på et link, som du har modtaget på e-mail eller på sms. På den måde undgår du at klikke på et link til en falsk hjemmeside, som forsøger at stjæle dine personlige oplysninger.
Hvis du bliver kontaktet over telefon, e-mail eller sms, og er det mindste i tvivl om henvendelsens troværdighed, så kontakt virksomheden eller myndigheden, som afsenderen udgiver sig for at være fra, og spørg ind til henvendelsen.
Svindlere kan ændre visningen af det telefonnummer, de ringer fra, så det er identisk med eksempelvis bankens eller politiets telefonnummer. Ligeledes kan de også finde på at ændre navnet på afsenderen af en sms.
For at undgå misbrug af din identitet, er det en god ide at indsætte en kreditadvarsel i CPR via borger.dk. En kreditadvarsel er en markering i CPR om, at du ønsker at advare mod, at der ydes lån og kredit i dit navn. Hvis en virksomhed har mistanke om identitetsmisbrug, kan en kreditadvarsel i CPR være med til at danne beslutningsgrundlag for, om virksomheden skal give afslag på lånansøgningen.
Gode råd, hvis du har fået misbrugt dine identitetsoplysninger
Hvis du har mistanke om, at nogen har misbrugt din identitet, er det en god ide at tjekke, at det er den rigtig bankkonto, der er valgt som din NemKonto (NemKonto er den konto, som offentlige myndigheder bruger til at udbetale penge). Du kan også bede din bank om at kontrollere det.
Spær dit MitID, og bestil et nyt på mitid.dk. Her kan du også skifte adgangskode og login til dit MitID. Vi anbefaler, at du skifter dit MitID password, hvis du ved, at nogen misbruger dit MitID. Derudover er det også en god ide at skifte dit MitID bruger-id, så det ikke er identisk med dit CPR-nummer.
Hvis du har mistanke om, at dit MitID er blevet misbrugt, bør du logge på mitid.dk og kontrollere, at dine kontaktoplysninger er korrekte.
Kontakt de virksomheder, hvor dine personlige oplysninger er blevet brugt til oprettelse af lån, abonnementer e.l., og forklar din situation.
For at undgå misbrug af din identitet, er det en god ide at indsætte en kreditadvarsel i CPR via borger.dk. En kreditadvarsel er en markering i CPR om, at du ønsker at advare mod, at der ydes lån og kredit i dit navn. Hvis en virksomhed har mistanke om identitetsmisbrug, kan en kreditadvarsel i CPR være med til at danne beslutningsgrundlag for, om virksomheden skal give afslag på lånansøgningen.
Optages der lån/yderligere lån i dit navn, bør du ligeledes anmelde dette på politi.dk.
Politiet kan desværre ikke vejlede om, hvordan du skal forholde dig til rykkerskrivelser, indkaldelser til fogedret eller andre henvendelser, idet det varierer, hvordan virksomheder håndterer disse typer af sager. Politiet varetager kun den strafferetlige behandling af sagen, hvorfor vi må henvise dig til at søge bistand og vejledning hos en advokat eller en retshjælp.

Få råd og vejledning, hvis du har været udsat for eller har mistanke om at have været udsat for identitetstyveri. Du kan ringe direkte til hotlinen på telefonnummer 3398 0098.

 

Læs mere:

Hotline om identitetstyveri

 

Gode råd, hvis du har fået misbrugt dine kortoplysninger
Spær dit kort hurtigst muligt via din netbank, eller ved at ringe til din bank eller Nets på tlf.: 4489 2929 (for Dankort, Visa/Dankort og Visa Electron) eller tlf.: 4489 2750 (for Mastercard og Visa).
Hvis du opdager, at dit kort er blevet brugt til at foretage køb, som du ikke har godkendt, bør du gøre indsigelse til banken. Politiet har brug for indsigelsen til den videre efterforskning.
Hvis du konstaterer uautoriserede overførelser fra din konto, bør du ligeledes anmelde dette på politi.dk.
Hvis du opdager, at dit betalingskort er brugt til at bestille varer, som du ikke kender til, kan du forsøge at standse forsendelsen ved at kontakte den pågældende virksomhed, hvor varen er bestilt.

Er skaden sket?

Hvis du er blevet udsat for økonomisk svindel på nettet, bør du anmelde det til politiet.

Anmeld