Spring til hovedindhold

Forslag

Stormflodsberedskab

Stormflodsberedskab for Østjyllands Politis område.

Stormflodsberedskabet er oprettet for at kunne varsle og eventuelt evakuere befolkningen i truende situationer med oversvømmelse. 

 

I denne sammenhæng spiller politiet en central rolle ved at lede og koordinere indsatsen i tæt samarbejde med en række andre myndigheder: Kommunerne, redningsberedskaberne, Hjemmeværnet, Beredskabssstyrelsen m.fl. 

 

I tilfælde af oversvømmelser vil Østjyllands Politi, i samarbejde med øvrige relevante myndigheder, informere borgerne i de berørte områder via beredskabsmeddelelser og andre kommunikationskanaler.