Spring til hovedindhold

Forslag

Bistandsadvokat

I nogle tilfælde kan du få en bistandsadvokat under dit sagsforløb.

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan du i visse tilfælde få en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten er uden omkostninger for dig og kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen.

 

Hvem har ret til en bistandsadvokat?

Når du har været udsat for voldtægt eller en lignende alvorlig seksualforbrydelse, får du en bistandsadvokat, medmindre du ikke ønsker det.

 

Når du har været udsat for anden personfarlig kriminalitet som vold eller røveri, skal du selv bede politiet om at få en bistandsadvokat, hvis du ønsker det.

 

Politiet vil fortælle om dine muligheder for at få en bistandsadvokat.

 

Det er retten, som afgør, hvem der kan få en bistandsadvokat. Retten beslutter også, hvilken advokat det skal være. Hvis du gerne vil have en bestemt advokat til at hjælpe dig, kan du bede om det.

 

Bistandsadvokatens rolle

En bistandsadvokat kan:

 

  • Hjælpe dig med dig råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten
  • Rådgive dig, hvis du er bange for, at gerningsmanden skal opsøge dig
  • Hjælpe dig med at søge erstatning – ved at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det under en eventuel retssag og over for Erstatningsnævnet
  • Forklare dig, hvordan en straffesag foregår, og tage med dig, hvis du skal afgive forklaring i retten som vidne

 

Samtale med bistandsadvokat inden kontakt til politiet

Er du blevet udsat for voldtægt eller et andet seksuelt overgreb, har du ret til at få en gratis samtale med en bistandsadvokat, før du kontakter politiet.

 

Du kan tale med bistandsadvokaten om det overgreb, du har været udsat for. Du kan også tale med bistandsadvokaten, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør anmelde overgrebet. Bistandsadvokaten kan vejlede dig om dine muligheder og rettigheder, og hvordan du kan forvente, at sagen vil forløbe, hvis du anmelder overgrebet til politiet.

 

Du kan finde kontaktoplysninger på landets bistandsadvokater på hjemmesiden domstol.dk. Her ligger der under de fleste byretter lister over alle bistandsadvokater i retskredsen. Kan du ikke finde listen, kan du kontakte den enkelte byret.