Spring til hovedindhold

Forslag

Den nationale operative stab (NOST)

Den nationale operative stab (NOST) træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark. Staben skal i sådanne situationer sikre det tværgående samarbejde og koordinering mellem myndighederne.

Den nationale operative stab (NOST)

Foto: Rigspolitiet

I tilfælde hvor Danmark rammes eller påvirkes af større kriser og hændelser, som fx ekstremt vejr, brand, eksplosioner, strømafbrydelser, ulykker eller angreb, træder Den nationale operative stab – i daglig tale NOST – sammen for at styre og koordinere den operative indsats på tværs af myndighederne.

 

Staben ledes af Rigspolitiet og består ud over Rigspolitiet af Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Andre myndigheder kan indkaldes efter behov i forhold til hændelsens karakter.

NOST-medlemmerne mødes fysisk flere gange i døgnet både før, under og efter en hændelse og forbereder og koordinerer den operative indsats på nationalt niveau, indtil beredskabet kan reduceres og vende tilbage til normale tilstande.

 

Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab (DCOK)

Sideløbende med at myndighedernes operative beredskab træder sammen i NOST, træder de samme myndighedernes kommunikationsberedskab sammen i Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab (DCOK).

 

DCOK understøtter NOST kommunikativt ved at koordinere kommunikationsindsatsen på tværs af myndighederne. Formålet er at sikre, at relevante, præcise og koordinerede handlingsanvisende informationer om hændelsen hurtigst muligt bliver videregivet til befolkningen og medierne.

NOST blev oprettet af regeringen i 2005 i forbindelse med tsunamien i Thailand som en del af forsvarsforliget. NOST og DCOK afholder jævnligt øvelser for at træne den nationale krisestyring, men samles typisk også flere gange om året ved virkelige hændelser.

 

Læs mere

Kriseinformation