Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets Administrative Center

Politiets Administrative Center behandler sager om automatisk trafikkontrol, bøde, kriminalregister, kørekort, tilladelser og våben. Du kan kontakte afdelingerne telefonisk eller via e-boks.

Kontakt afdelingerne i Politiets Administrative Center

Afdelingen arbejder med sagsbehandling af de hastighedsforseelser, som politiets fotovogne registrerer i hele landet.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Automatisk Trafikkontrol
Postboks 1396
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1471

 

Automatisk Telefonservice: 3838 2222

Indtast den sags- og kontrolkode, der fremgår af brevet fra politiet. Bemærk at der ikke er omstilling til personlig betjening.

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Automatisk Trafikkontrol her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

Afdelingen arbejder med at opkræve sagsomkostninger og bøder og behandler derudover ansøgninger om nedsættelse, afdragsordning eller henstand.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Bøde
Postboks 1289
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag-torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1449

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Bøde her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed

Du skal logge ind med dit NemID.

 

Samtykkeerklæring

Hvis du henvender dig på en anden persons vegne, kan vi kun hjælpe dig, hvis vi har modtaget et skriftligt eller mundtligt samtykke fra den person, som du ringer for.

 

Hvis du henvender dig på vegne af en anden person, kan du bede vedkommende om at give sit samtykke til, at du må videregive personlige oplysninger på den anden persons vegne.

 

Samtykket kan personen give mundtlig direkte til os ved at ringe på ovenstående telefonnummer, eller du kan bede vedkommende om at sende os sit skriftlige samtykke via Digital Post på ovenstående link. 

Kriminalregisteret udsteder straffe- og børneattester og arbejder derudover med registrering og vedligeholdelse af oplysninger om sigtelser, domme og øvrige relevante personlige forhold i kriminalregisteret.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center
Kriminalregisteret
Postboks 1399
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

 

Tlf.: 7020 1475

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Kriminalregisteret her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID.

Afdelingen behandler sager om bl.a. udstedelse, fornyelse og generhvervelse af kørekort, frakendelse af førerretten og installation af alkolås.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Kørekort
Postboks 1290
7500 Holstebro

 

Telefontider
Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1472

 

Digital post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Kørekort her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

 

Afdelingen behandler ansøgninger om bl.a. autorisation af vagt- og inkassovirksomheder, tilladelse til tv-overvågning, bevilling til handel med brugte genstande og tilladelse til flagning med fremmede staters flag. Afdelingen løser derudover en række opgaver for Midt- og Vestjyllands Politi, bl.a. tilsyn med vagtvirksomheder og behandling af tilladelser til afholdelse af sportsarrangementer, festivaller og offentlige forlystelser.

 

Andre tilladelser varetages af politikredsenes bevillings- og tilladelseskontorer.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center
Tilladelser
Postboks 1088
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag-torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1474

 

Digital post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Tilladelser her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID.

 

 

Afdelingen behandler ansøgninger om våbentilladelser til borgere, foreninger og virksomheder.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Våben
Postboks 1062
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00

Fredag Kl. 10.00-13.00

 

Tlf.: 7020 1473

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Våben her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

 
Spørgsmål og svar om kørekort

Hvis du ønsker at forny dit kørekort, skal du henvende dig ved din kommunes borgerservice, der også kan oplyse dig om mulighederne for at få et midlertidigt kørekort.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal aflevere en lægeattest i forbindelse med din ansøgning om kørekort, skal du ligeledes henvende dig ved din kommunes borgerservice.

Færdselsstyrelsen har den 19. juni 2020 oplyst på sin hjemmeside, at EU har forlænget gyldigheden af kørekort, som udløber i perioden 1. februar til 31. august 2020, med syv måneder. Forlængelsen af kørekortet sker automatisk.

Hvis dit kørekort er udløbet før 1. februar 2020, og du ikke har et midlertidigt kørekort, må du ikke køre bil.

Du kan holde dig opdateret om Færdselsstyrelsens tiltat på vejtransportområdet i forbindelse med corona-situationen på Færdselsstyrelsens website.

Den 29. april blev der igen åbnet op for bestilling af tider til køreprøver, herunder vejledende helbredsmæssige køretest og kontrollerende køreprøver.

Hvis du på baggrund af en betinget frakendelse er blevet pålagt at aflægge en kontrollerende køreprøve med en frist mellem den 12. marts 2020 og den 30. august 2020, er denne frist automatisk forlænget indtil den 31. august 2020.

Hvis du ikke mener, at du kan nå at aflægge den kontrollerende køreprøve inden for fristen, og i øvrigt kan dokumentere, at fristen med rimelighed kan overholdes, kan du ansøge om dispensation ved kørekortafdelingen i Politiets Administrative Center. Du skal i så fald godtgøre, hvorfor det ikke kan lade sig gøre for dig. Kørekortafdelingen vil herefter tage stilling til din ansøgning.

Hvis du har ansøgt om at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk, kan PAC have bedt dig skaffe dokumentation for kørekortet fra dit hjemland – typisk gennem ambassaden.

På grund af situationen med corona-virus har nogle ambassader haft betydeligt forlængede svartider. Denne situation er dog ved at normalisere sig for mange ambassader.

Hvis du ved, at din ambassade ikke kan nå at besvare inden den frist, mder fremgår i brevet fra os, skal du indsende besked til Kørekortafdelingen i PAC om dette. Hvis kørekortafdelingen ikke har modtaget dokumentation for dit kørekortforhold inden for fristen, må du forvente, at kørekortafdelingen vil afslutte behandlingen af din ansøgning med et afslag.

Du skal bestå en køreprøve, før du kan generhverve dit kørekort. Er du dømt for spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, skal du desuden gennemføre kurset ”Alkohol, narko og trafik”, også kaldet et ANT-kursus. Disse regler gælder fortsat.

Du kan læse mere om ANT-kursus på www.antk.dk, hvor der er link til de enkelte regioners tilmeldingssider, hvorfra du kan tilmelde dig kurset.

Der er igen åbnet op for køreprøver fra 29. april. Kontakt din kørelærer med henblik på afklaring af, hvornår du kan komme til køreprøve.

 
Spørgsmål og svar om prøvekommission

På baggrund af den ekstraordinære situation med coronavirus har Prøvekommissionen besluttet, at de afsluttende prøver, der skulle have været afholdt i maj/juni måned, er udskudt til afholdelse i september måned med tilmelding inden den 10. august 2020.

De aspiranter, der allerede var tilmeldt den nu udskudte afsluttende prøve, vil automatisk blive tilmeldt prøve i september måned. Det vil sige, at du kun skal gøre noget, hvis du ikke ønsker at deltage i afsluttende prøver til september, men i stedet ønsker at afvente november/december.

Det er desuden besluttet at give dispensation til, at de aspiranter, der havde en forprøve, der blev to år gammel med udgangen af juni 2020, kan deltage i de afsluttende prøver i september måned.

Forprøven var planlagt til at finde sted 18. juni 2020, men i overensstemmelse med den fase-opdelte genåbning af landet er det Prøvekommissionens vurdering, at der ikke er mulighed for at forsamle mere end 200 mennesker til afvikling af forprøven. Forprøven er derfor udskudt til afholdelse torsdag den 20. august 2020. Tilmelding skal ske inden den 22. juni 2020. De aspiranter, der allerede er tilmeldt forprøven nu, vil automatisk blive tilmeldt den nye forprøve. De skal altså give besked, hvis de ikke ønsker at deltage på det anførte tidspunkt.

 

Prøvekommissionen har forsøgt at underrette alle de særligt godkendte kørelærere selvstændigt.

 

Om Politiets Administrative Center

Politiets Administrative Center (PAC) er et landsdækkende center, som løser administrative opgaver for hele politiet inden for områderne automatisk trafikkontrol, bøde, kriminalregisteret, kørekort, tilladelser og våben. PAC er en del af Midt- og Vestjyllands Politi og har et tæt fagligt samarbejde med Rigspolitiet.

Centrets 370 medarbejdere behandler årligt mere end 1.500.000 sager og bestræber sig hver dag på at yde en effektiv service af høj kvalitet. PAC har også et sekretariat, som primært understøtter afdelingerne med driftsanalyse, udvikling og juridisk sparring, men som også laver kvalitets- og legalitetssikring af sagsbehandlingen i afdelingerne og visiterer klager over PAC's afgørelser.

 

PAC har ikke mulighed for at tilbyde personlig betjening af borgere, men du kan altid få vejledning ved at ringe til PAC's afdelinger på telefonnumrene ovenfor. Kræver din sag personligt fremmøde, bedes du henvende dig til din politikreds. Hvis du vil kontakte PAC via e-mail, bedes du sende din mail som Digital Post via e-boks. Du finder direkte links til afdelingernes postkasser ovenfor. Når du sender mail via Digital Post, kan vi besvare dig på en sikker måde.