Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets Administrative Center

Politiets Administrative Center behandler sager om automatisk trafikkontrol, bøde, kriminalregister, kørekort, tilladelser og våben. Du kan kontakte afdelingerne telefonisk eller med digital post. Du må i øjeblikket forvente ventetid på telefonerne.

Kontakt afdelingerne i Politiets Administrative Center

Afdelingen arbejder med sagsbehandling af de hastighedsforseelser, som politiets fotovogne registrerer i hele landet.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Automatisk Trafikkontrol
Postboks 1396
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1471

 

Automatisk Telefonservice: 3838 2222

Indtast den sags- og kontrolkode, der fremgår af brevet fra politiet. Bemærk at der ikke er omstilling til personlig betjening.

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Automatisk Trafikkontrol her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

Afdelingen arbejder med at opkræve sagsomkostninger og bøder og behandler derudover ansøgninger om nedsættelse, afdragsordning eller henstand.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Bøde
Postboks 1289
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag-torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1449

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Bøde her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed

Du skal logge ind med dit NemID.

 

Samtykkeerklæring

Hvis du henvender dig på en anden persons vegne, kan vi kun hjælpe dig, hvis vi har modtaget et skriftligt eller mundtligt samtykke fra den person, som du ringer for.

 

Hvis du henvender dig på vegne af en anden person, kan du bede vedkommende om at give sit samtykke til, at du må videregive personlige oplysninger på den anden persons vegne.

 

Samtykket kan personen give mundtlig direkte til os ved at ringe på ovenstående telefonnummer, eller du kan bede vedkommende om at sende os sit skriftlige samtykke via Digital Post på ovenstående link. 

Kriminalregisteret udsteder straffe- og børneattester og arbejder derudover med registrering og vedligeholdelse af oplysninger om sigtelser, domme og øvrige relevante personlige forhold i kriminalregisteret.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center
Kriminalregisteret
Postboks 1399
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

 

Tlf.: 7020 1475

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Kriminalregisteret her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID.

Afdelingen behandler sager om bl.a. udstedelse, fornyelse og generhvervelse af kørekort, frakendelse af førerretten og installation af alkolås.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Kørekort
Postboks 1290
7500 Holstebro

 

Telefontider
Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1472

 

Digital post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Kørekort her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

 

Afdelingen behandler ansøgninger om bl.a. autorisation af vagt- og inkassovirksomheder, tilladelse til tv-overvågning, bevilling til handel med brugte genstande og tilladelse til flagning med fremmede staters flag. Afdelingen løser derudover en række opgaver for Midt- og Vestjyllands Politi, bl.a. tilsyn med vagtvirksomheder og behandling af tilladelser til afholdelse af sportsarrangementer, festivaller og offentlige forlystelser.

 

Andre tilladelser varetages af politikredsenes bevillings- og tilladelseskontorer.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center
Tilladelser
Postboks 1088
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag-torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1474

 

Digital post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Tilladelser her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID.

 

 

Afdelingen behandler ansøgninger om våbentilladelser til borgere, foreninger og virksomheder.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Våben
Postboks 1062
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00

Fredag Kl. 10.00-13.00

 

Tlf.: 7020 1473

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Våben her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

 
Spørgsmål og svar om PAC
Samfundet befinder sig i en ekstraordinær situation, og det påvirker også Politiets Administrative Center (PAC). 

Da store dele af samfundet blev lukket ned i midten af marts, fik centrets medarbejdere tildelt opgaver i forbindelse med myndighedernes fælles indsats mod corona-virus. 

Derfor lukkede centeret midlertidigt for borgerhenvendelser om automatisk trafikkontrol, bøde, kørekort, tilladelser og våben, og store dele af sagsbehandlingen på disse områder blev sat i bero.

PAC har nu genoptaget sagsbehandling og borgerbetjening, men du må forvente ventetid på telefon og forlænget svartid på digital post.

PAC genåbnede for telefonerne 15. april 2020, men da mange gerne vil igennem, må du forvente ventetid på telefonen.

Har du spørgsmål, som du ikke kan få besvaret af informationerne på denne side, kan du også skrive til os med Digital Post via e-boks. Vi behandler din henvendelse, så snart vi får mulighed for det. Du finder de direkte links til afdelingernes e-bokse i oversigten længere oppe på siden.

 

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du finder de direkte links til afdelingernes e-bokse i oversigten længere oppe på siden.

 

Vores selvbetjeningsløsninger er også fortsat tilgængelige. Det betyder, at du kan:

angive føreren af et køretøj, der er blevet blitzet af en fotovogn eller stærekasse

bestille straffe- og børneattester

ansøge om en betalingsaftale på en bøde (nedsættelse, udsættelse eller afdragsordning)

ansøge om våbentilladelse

Du kan også fortsat sende os ansøgninger om tilladelser

 

Alle ansøgninger og henvendelser bliver prioriteret med vægt på sager, der har betydning for erhvervslivet, arbejdspladser og sikkerheden i samfundet.  Vi behandler sagerne så hurtigt, som denne ekstraordinære situation giver os mulighed for.

Inden for automatisk trafikkontrol, bøde, kørekort, tilladelser og våben har vi kun i begrænset omfang haft mulighed for at lave sagsbehandling sideløbende med vores opgaver i forbindelse med myndighedernes corona-indsats. Kriminalregisteret har i hele perioden behandlet kritiske opgaver, herunder ansøgninger om straffe- og børneattester.

Den ekstraordinære situation har indtil videre ikke forlænget PAC's sagbehandlingstid væsentligt. Hvis det i takt med PAC's genåbning viser sig at være nødvendigt at prioritere i sagerne, vil vi prioritere de sager, der har størst betydning for, at samfundet kan fungere så normalt som muligt – eksempelvis tilladelser til virksomheder. Hensynet til sikkerhed vil ligeledes indgå i vores prioritering, således at sager, der har betydning for fx færdselssikkerheden og sikkerheden omkring våben i samfundet vil blive behandlet først.

 
Hvis du har modtaget et brev, hvor vi beder om dine bemærkninger til en sag, skal du fortsat svare inden for den frist, som fremgår af brevet.

Du kan både svare med digital post via e-boks eller med fysisk post. Du finder de direkte links og adresser til afdelingerne i oversigten længere oppe på siden.
Hvis der fremgår en klagefrist af det afslag, som du ønsker at klage over, skal du fortsat svare inden for denne frist.

Hvis ikke der fremgår nogen frist for klage af brevet med afgørelsen, kan du klage til enhver tid.

Du kan både klage via digital post sendt med e-boks eller via fysisk post. Du finder de direkte links og adresser til afdelingerne i oversigten længere oppe på siden.
Spørgsmål og svar om automatisk trafikkontrol

Når du er blevet blitzet af en fotovogn eller stærekasse, skal du fortsat overholde de tidsfrister, der er angivet i brevet. Det gælder uanset, om du ønsker at erkende hastighedsovertrædelsen eller angive en anden fører af køretøjet. 

Du kan fortsat benytte den online selvbetjening eller den telefoniske tast-selv-løsning. Du finder en vejledning i det brev, du har modtaget. 

 

Automatisk trafikkontrol har også åbent for telefonerne igen, men du må forvente lang ventetid, da mange gerne vil igennem. Vi beklager de gener, det medfører

 

Vi kan desværre ikke sige, hvor lang tid der generelt går fra blitz til bøde, da flere forskellige faktorer kan påvirke sagsbehandlingstiden. Vi har ikke mulighed for at slå din sag op, før den er registreret i vores system - hverken nu i denne særlige situation eller under normale omstændigheder. Så snart vi har registreret din sag, hører du fra os i din e-boks.


Hvis du skal oplyse, hvem der kørte din bil, da den blev blitzet med for høj fart af en fotovogn eller stærekasse, kan du benytte vores telefoniske tast-selv-løsning. Det kan også være, at et familiemedlem med computer kan hjælpe dig med online selvbetjening. Du finder en vejledning til begge løsninger i det brev, vi har sendt dig. 

Hvis teknikken driller, kan du alternativt sende os oplysningerne i et brev med fysisk post. I det brev, du har modtaget fra os, er der en blanket, du kan udfylde. Du skal dog sikre dig, at brevet når frem før den frist, der fremgår af brevet. Adressen er Politiets Administrative Center, Att. Automatisk Trafikkontrol, Postboks 1396, 7500 Holstebro.

Automatisk trafikkontrol har også åbent for telefonerne igen, men du må forvente lang ventetid, da mange gerne vil igennem. Vi beklager de gener, det medfører.

 
Spørgsmål og svar om bøde
Hvis du har modtaget en bøde, skal du betale den inden for fristen som sædvanligt. Du finder en vejledning om, hvordan du gør, sammen med bøden.
Du modtager bøden i e-Boks og skal betale den over netbank ved hjælp af indbetalingskort, du har modtaget sammen med bøden. Hvis du er fritaget for e-boks, kommer bøden med fysisk post, men betalingen skal fortsat ske via din netbank.

Læs mere om betaling af bøder
Hvis du har modtaget en rykker på en bøde, skal du betale den hurtigst muligt og inden for fristen som sædvanligt. Du finder en vejledning om, hvordan du gør, sammen med bøden.

Sådan betaler du en bøde

Hvis du har svært ved at betale bøden, kan du ansøge om en betalingsaftale. 
 

Hvis du ønsker at ansøge om nedsættelse, udsættelse eller afdragsordning, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning til os vi e-boks: 

 

Udfyld og send ansøgning som borger

Udfyld og send ansøgning som virksomhed

Du skal forvente, at der går længere tid end sædvanligt, før du får svar. Vi ved desværre endnu ikke, hvor meget svartiden bliver forlænget, men du hører fra os, så snart vi er nået til din sag.

Vi beklager de gener, det medfører for dig.
Spørgsmål og svar om kriminalregister

Kriminalregisteret behandler fortsat bestillinger af straffe- og børneattester. Du skal derfor blot bestille attesten via vores selvbetjeningsløsning.

Bestil straffe- eller børneattest

Hvis du oplever tekniske problemer ved bestilling af en straffe- eller børneattest, anbefaler vi, at du prøver i en anden browser.
Spørgsmål og svar om kørekort

Hvis du ønsker at forny dit kørekort, skal du henvende dig ved din kommunes borgerservice, der også kan oplyse dig om mulighederne for at få et midlertidigt kørekort. Du skal dog være opmærksom på, at mange kommuners Borgerservice har lukket for fysisk fremmøde og dele af sagsbehandlingen. Du kan orientere dig om, hvordan du kommer i kontakt med din kommunes Borgerservice, og hvilke typer

sager kommunen aktuelt kan behandle, på kommunens hjemmeside.


Færdselsstyrelsen har besluttet, at kørekort til følgende kategorier, som udløber i perioden 1. marts 2020 til 30. juni 2020, automatisk er forlænget frem til den 31. oktober 2020:

  • Lille lastbil (C1)
  • Lille lastbil med anhænger (C1/E)
  • Lastbil (C)
  • Lastbil med anhænger (C/E)
  • Lille bus (D1)
  • Lille bus med anhænger (D/D1/E)
  • Bus (D)
  • Bus med anhænger (D/E)
Den automatiske forlængelse gælder også for kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Vær opmærksom på, at forlængelsen udelukkende gælder for kørsel i Danmark og kun frem til den 31. oktober 2020. Da forlængelsen sker automatisk, skal du ikke foretage dig noget selv for at få dit kørekort til ovenstående kategorier forlænget.

Du kan holde dig opdateret om Færdselsstyrelsens tiltag på vejtransportområdet i forbindelse med corona-situationen på Færdselsstyrelsens website.

Den 29. april blev der igen åbnet op for bestilling af tider til køreprøver, herunder vejledende helbredsmæssige køretest og kontrollerende køreprøver. Da mange venter på at komme til køreprøve, kan der opstå ventetid.

 

Fristen for bestilling af vejledende helbredsmæssig køretest er automatisk forlænget indtil den 30. maj 2020.

 

Hvis du på baggrund af en betinget frakendelse er blevet pålagt at aflægge en kontrollerende køreprøve med en frist mellem den 12. marts 2020 og den 30. august 2020, er denne frist automatisk forlænget indtil den 31. august 2020. Du kan forvente at modtage en besked om dette i din e-boks i løbet af de kommende uger.

 

Det er på nuværende tidspunkt PAC's forventning, at det er tilstrækkeligt at udsætte fristen til den 31. august 2020 i lyset af den nedlukning, der har været i afviklingen af køreprøver og den kødannelse, der vil være, når afviklingen er startet op igen. Hvis du ikke mener, at du kan nå at aflægge den kontrollerende prøve inden den 31. august 2020, skal du indgive en ansøgning til PAC om dispensation, hvor du godtgør, hvorfor det ikke kan lade sig gøre for dig. PAC vil herefter tage stilling til ansøgningen.

 

Hvis vi har bedt dig indhente yderligere lægeoplysninger i forbindelse med din kørekortsag med en frist efter 12. marts 2020, får du automatisk forlænget fristen indtil 30. maj.

 

Langt de fleste lægehuse er atter åbne for almindelig konsultation. Det vil derfor i de fleste tilfælde være muligt at indhente de nødvendige lægelige oplysninger. Hvis din lægeklinik ikke har åbent, skal du kontakte kørekortafdelingen med henblik på en udsættelse af fristen. Du skal forvente, at vi vil bede om dokumentation for, at du ikke har mulighed for at indhente de ønskede oplysninger inden for fristen.

Send digital post til kørekortafdelingen 

Langt de fleste lægehuse, ambulatorier og misbrugscentre er atter åbne for almindelig konsultation. Det vil derfor igen være muligt for dig at indhente dokumentation for enten stoffrihed eller alkoholabstinens, som du er blevet bedt om.

I løbet af de næste uger kan du derfor forvente at modtage en besked i din e-boks om, hvornår vi skal modtage næste dokumentation. Hvis du ikke indsender dokumentationen rettidigt, kan dette betyde, at din førerret inddrages eller nægtes.

 

Hvis din læge ikke har åbnet for denne slags henvendelser inden for den meddelte frist, skal du rette henvendelse til PAC med anmodning om udsættelse af fristen.

Den 29. april blev der igen åbnet op for muligheden for at gå til køreprøve. Hvis kørekortafdelingen har godkendt din ansøgning om at gå til køreprøve, kan du derfor bestille en tid til køreprøve via din kørelærer.

 

Da mange venter på at komme til køreprøve, skal du dog forvente ventetid.

 

Har du endnu ikke ansøgt om godkendelse til at gå til køreprøve, skal du henvende dig ved din kommunes borgerservice.

Hvis du har ansøgt om at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk, kan PAC have bedt dig skaffe dokumentation for kørekortet fra dit hjemland – typisk gennem ambassaden.

 

På grund af situationen med corona-virus har nogle ambassader haft betydeligt forlængede svartider. Denne situation er dog ved at normalisere sig for mange ambassader.

Hvis du er blevet om at indhente dokumentation for dit udenlandske kørekort med en frist efter den 12. marts, er denne frist automatisk forlænget indtil den 15. maj 2020.

 

Hvis du ved, at din ambassade ikke kan nå at besvare inden da, skal du indsende besked til Kørekortafdelingen i PAC om dette. Hvis kørekortafdelingen ikke har modtaget dokumentation for dit kørekortforhold inden for fristen, må du forvente, at kørekortafdelingen vil afslutte behandlingen af din ansøgning med et afslag.

Hvis dit kørekort er udløbet, må du ikke længere køre bil.

Du skal ansøge om fornyelse af dit kørekort ved din kommunes borgerservice, hvor du også kan forhøre dig om muligheden for at få udstedt et midlertidigt kørekort. Du skal dog være opmærksom på, at mange Borgerservicecentre har lukket for fysisk fremmøde. Du kan orientere dig om, hvordan du kan kontakte din kommunes Borgerservice på kommunens hjemmeside. 

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du skal aflevere en lægeattest i forbindelse med indgivelse af ansøgning om kørekort hos Borgerservice, skal du rette henvendelse til Borgerservice.

Du skal bestå en køreprøve, før du kan generhverve dit kørekort. Er du dømt for spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, skal du desuden gennemføre kurset ”Alkohol, narko og trafik”, også kaldet et ANT-kursus. Disse regler gælder fortsat.

Du kan læse mere om ANT-kursus på www.antk.dk, hvor der er link til de enkelte regioners tilmeldingssider, hvorfra du kan tilmelde dig kurset.

Der er igen åbnet op for køreprøver fra 29. april. Kontakt din kørelærer med henblik på afklaring af, hvornår du kan komme til køreprøve.

Spørgsmål og svar om prøvekommission

På baggrund af den ekstraordinære situation med coronavirus har Prøvekommissionen besluttet, at de afsluttende prøver, der skulle have været afholdt i maj/juni måned, er udskudt til afholdelse i september måned med tilmelding inden den 10. august 2020.

De aspiranter, der allerede var tilmeldt den nu udskudte afsluttende prøve, vil automatisk blive tilmeldt prøve i september måned. Det vil sige, at du kun skal gøre noget, hvis du ikke ønsker at deltage i afsluttende prøver til september, men i stedet ønsker at afvente november/december.

Det er desuden besluttet at give dispensation til, at de aspiranter, der havde en forprøve, der blev to år gammel med udgangen af juni 2020, kan deltage i de afsluttende prøver i september måned.

Forprøven var planlagt til at finde sted 18. juni 2020, men i overensstemmelse med den fase-opdelte genåbning af landet er det Prøvekommissionens vurdering, at der ikke er mulighed for at forsamle mere end 200 mennesker til afvikling af forprøven. Forprøven er derfor udskudt til afholdelse torsdag den 20. august 2020. Tilmelding skal ske inden den 22. juni 2020. De aspiranter, der allerede er tilmeldt forprøven nu, vil automatisk blive tilmeldt den nye forprøve. De skal altså give besked, hvis de ikke ønsker at deltage på det anførte tidspunkt.

 

Prøvekommissionen har forsøgt at underrette alle de særligt godkendte kørelærere selvstændigt.

 
Spørgsmål og svar om tilladelser

Ansøgninger om godkendelse af vagter er blandt de sager, som vi prioriterer højst, da de har betydning for, at erhvervslivet kan fungere så normalt  som muligt. Du skal derfor blot ansøge som normalt. Så sørger vi for, at ansøgningen bliver behandlet hurtigst muligt.

Læs mere

Spørgsmål og svar om våben
Hvis du har en våbentilladelse eller våbenpåtegning, der udløber i perioden fra den 1. marts til den 31. maj 2020, så forlænges perioden automatisk til den 31. august 2020. Du skal dog være opmærksom på, at den automatiske forlængelse kun sker, hvis du har ansøgt om fornyelse inden tilladelsens udløb.

 Når PAC har truffet afgørelse i din ansøgning om fornyelse, så erstatter den afgørelse den automatiske forlængelse. Det vil sige, at hvis PAC eksempelvis den 2. juni meddeler afslag på fornyelse, så må du ikke længere besidde dine våben - heller ikke frem til den 31. august 2020.

 Ovenstående fremgår af bekendtgørelse af 7. april 2020 om foreløbig forlængelse af våbentilladelser mv. som følge af nødvendige foranstaltninger til forebyggelse eller inddæmning af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Hvis din våbentilladelse snart udløber, skal du ansøge om fornyelse, som du plejer.

Forny våbentilladelse

Vi behandler alle ansøgninger så hurtigt som muligt, og i øjeblikket er vores sagsbehandlingstid ca. 20 hverdage som sædvanligt. 

 
Du skal forvente, at der går længere tid end sædvanligt, før du får svar. Vi ved desværre endnu ikke, hvor meget svartiden bliver forlænget, men så snart vi er nået til din sag, hører du fra os.  

Afdelingen prioriterer opgaverne således, at ansøgninger om erhvervstilladelser og sager om tilbagekaldelse af våbentilladelser har førsteprioritet. Denne prioritering skal være med til at holde hjulene i samfundet i gang og opretholde det høje sikkerhedsniveau på våbenområdet.

For at ansøge om våbentilladelse, skal du udfylde det ansøgningsskema, som passer på dit våben og din situation. Du finder information og ansøgningsblanketter på våben-sektionen her på politi.dk. De mest brugte ansøgninger er:

Ansøg om tilladelse til køb af jagtvåben og ammunition

Forny våbentilladelse

Ansøg om våbenpas (Skal printes ud og sendes fysisk)

Ansøg om samlertilladelse

Om Politiets Administrative Center

Politiets Administrative Center (PAC) er et landsdækkende center, som løser administrative opgaver for hele politiet inden for områderne automatisk trafikkontrol, bøde, kriminalregisteret, kørekort, tilladelser og våben. PAC er en del af Midt- og Vestjyllands Politi og har et tæt fagligt samarbejde med Rigspolitiet.

Centrets 370 medarbejdere behandler årligt mere end 1.500.000 sager og bestræber sig hver dag på at yde en effektiv service af høj kvalitet. PAC har også et sekretariat, som primært understøtter afdelingerne med driftsanalyse, udvikling og juridisk sparring, men som også laver kvalitets- og legalitetssikring af sagsbehandlingen i afdelingerne og visiterer klager over PAC's afgørelser.

 

PAC har ikke mulighed for at tilbyde personlig betjening af borgere, men du kan altid få vejledning ved at ringe til PAC's afdelinger på telefonnumrene ovenfor. Kræver din sag personligt fremmøde, bedes du henvende dig til din politikreds. Hvis du vil kontakte PAC via e-mail, bedes du sende din mail som Digital Post via e-boks. Du finder direkte links til afdelingernes postkasser ovenfor. Når du sender mail via Digital Post, kan vi besvare dig på en sikker måde.

Afvis cookies