Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets Administrative Center

Politiets Administrative Center behandler sager om automatisk trafikkontrol, bøde, kriminalregister, kørekort, tilladelser og våben. Du kan kontakte de enkelte afdelinger telefonisk og med Digital Post via e-boks.

Politiets Administrative Centers afdelinger

Afdelingen arbejder med sagsbehandling af de hastighedsforseelser, som politiets fotovogne registrerer i hele landet.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Automatisk Trafikkontrol
Postboks 1396
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1471

 

Automatisk Telefonservice: 3838 2222

Indtast den sags- og kontrolkode, der fremgår af brevet fra politiet. Bemærk at der ikke er omstilling til personlig betjening.

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Automatisk Trafikkontrol her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

Afdelingen arbejder med at opkræve sagsomkostninger og bøder og behandler derudover ansøgninger om nedsættelse, afdragsordning eller henstand.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Bøde
Postboks 1289
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag-torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1449

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Bøde her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed

Du skal logge ind med dit NemID.

 

Samtykkeerklæring

Hvis du henvender dig på en anden persons vegne, kan vi kun hjælpe dig, hvis vi har modtaget et skriftligt eller mundtligt samtykke fra den person, som du ringer for.

 

Hvis du henvender dig på vegne af en anden person, kan du bede vedkommende om at give sit samtykke til, at du må videregive personlige oplysninger på den anden persons vegne.

 

Samtykket kan personen give mundtlig direkte til os ved at ringe på ovenstående telefonnummer, eller du kan bede vedkommende om at sende os sit skriftlige samtykke via Digital Post på ovenstående link. 

Kriminalregisteret udsteder straffe- og børneattester og arbejder derudover med registrering og vedligeholdelse af oplysninger om sigtelser, domme og øvrige relevante personlige forhold i kriminalregisteret.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center
Kriminalregisteret
Postboks 1399
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

 

Tlf.: 7020 1475

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Kriminalregisteret her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID.

Afdelingen behandler sager om bl.a. udstedelse, fornyelse og generhvervelse af kørekort, frakendelse af førerretten og installation af alkolås.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Kørekort
Postboks 1290
7500 Holstebro

 

Telefontider
Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1472

 

Digital post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Kørekort her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

 

Afdelingen behandler ansøgninger om bl.a. autorisation af vagt- og inkassovirksomheder, tilladelse til tv-overvågning, bevilling til handel med brugte genstande og tilladelse til flagning med fremmede staters flag. Afdelingen løser derudover en række opgaver for Midt- og Vestjyllands Politi, bl.a. tilsyn med vagtvirksomheder og behandling af tilladelser til afholdelse af sportsarrangementer, festivaller og offentlige forlystelser.

 

Andre tilladelser varetages af politikredsenes bevillings- og tilladelseskontorer.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center
Tilladelser
Postboks 1088
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag-torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1474

 

Digital post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Tilladelser her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID.

 

 

Afdelingen behandler ansøgninger om våbentilladelser til borgere, foreninger og virksomheder.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Våben
Postboks 1062
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00

Fredag Kl. 10.00-13.00

 

Tlf.: 7020 1473

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Våben her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

 

Om Politiets Administrative Center

Politiets Administrative Center (PAC) er et landsdækkende center, som løser administrative opgaver for hele politiet inden for områderne automatisk trafikkontrol, bøde, kriminalregisteret, kørekort, tilladelser og våben. PAC er en del af Midt- og Vestjyllands Politi og har et tæt fagligt samarbejde med Rigspolitiet.

Centrets 370 medarbejdere behandler årligt mere end 1.500.000 sager og bestræber sig hver dag på at yde en effektiv service af høj kvalitet. PAC har også et sekretariat, som primært understøtter afdelingerne med driftsanalyse, udvikling og juridisk sparring, men som også laver kvalitets- og legalitetssikring af sagsbehandlingen i afdelingerne og visiterer klager over PAC's afgørelser.

 

PAC har ikke mulighed for at tilbyde personlig betjening af borgere, men du kan altid få vejledning ved at ringe til PAC's afdelinger på telefonnumrene ovenfor. Kræver din sag personligt fremmøde, bedes du henvende dig til din politikreds. Hvis du vil kontakte PAC via e-mail, bedes du sende din mail som Digital Post via e-boks. Du finder direkte links til afdelingernes postkasser ovenfor. Når du sender mail via Digital Post, kan vi besvare dig på en sikker måde.

Afvis cookies