Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets Administrative Center

Politiets Administrative Center (PAC) er i øjeblikket lukket for borgerhenvendelser om automatisk trafikkontrol, bøde, kørekort, tilladelser og våben på grund af situationen med corona-virus. Du kan fortsat kontakte Kriminalregisteret om straffe- og børneattester. Vi vil løbende informere om status på denne side, hvor du også finder svar på de mest almindelige spørgsmål.

Spørgsmål og svar om PAC
Samfundet befinder sig i en ekstraordinær situation, og det påvirker også Politiets Administrative Center (PAC). Størstedelen af centrets medarbejdere løser opgaver i forbindelse med myndighedernes koordinerede indsats mod corona-virus. For at minimere risikoen for smittespredning skal centeret derudover begrænse det fysiske fremmøde på kontorerne. Derfor er nogle medarbejdere hjemme uden adgang til politiets telefoniløsning, sagsbehandlingssystemer og registre.

Det betyder, at vi har lukket for opkald om automatisk trafikkontrol, bøde, kørekort, tilladelser og våben og sat store dele af sagsbehandlingen på disse områder i bero. 

Du kan fortsat få besvaret dine spørgsmål om straffe- og børneattester ved at ringe til Kriminalregisteret, som har åbnet for borgerhenvendelser. Du finder kontaktoplysningerne i oversigten længere nede på siden.

Kriminalregisteret, som behandler straffe- og børneattester, har åbnet for sine telefoner. Du finder kontaktoplysningerne i oversigten længere nede på siden. Vi ved endnu ikke, hvornår vi kan genåbne for telefonerne til PAC's øvrige afdelinger.

 

Har du spørgsmål, som du ikke kan få besvaret af informationerne på denne side, kan du fortsat skrive til os med Digital Post via e-boks. På den måde kan du også sikre dig, at vi får dine informationer rettidigt, hvis vi har bedt dig sende os oplysninger eller dokumentation. Vi behandler din henvendelse, når vi igen får mulighed for det. Du finder de direkte links til afdelingernes e-bokse nedenfor.

 

Vores selvbetjeningsløsninger er fortsat tilgængelige. Det betyder, at du kan:

angive føreren af et køretøj, der er blevet blitzet af en fotovogn eller stærekasse

bestille straffe- og børneattester

ansøge om våbentilladelse

Du kan også fortsat sende os ansøgninger om tilladelser

 

Alle ansøgninger og henvendelser bliver prioriteret med vægt på sager, der har betydning for erhvervsliv, arbejdspladser og sikkerheden i samfundet. Vi behandler sagerne så hurtigt, som denne ekstraordinære situation giver os mulighed for.

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du finder de direkte links til afdelingernes e-bokse i oversigten nedenfor.

Inden for automatisk trafikkontrol, bøde, kørekort, tilladelser og våben må du forvente, at sagsbehandlingstiden bliver forlænget med den periode, som denne særlige situation varer. Det skyldes, at vi kun i meget begrænset omfang har mulighed for at lave sagsbehandling, mens vi løser opgaver som et led i myndighedernes corona-indsats. Vi beklager de gener, det medfører. 

 

Kriminalregisteret behandler fortsat kritiske opgaver, herunder ansøgninger om straffe- og børneattester.

Hvis vores medarbejdere får tid til overs eller bliver frigjort fra deres akutte opgaver, efterhånden som der er falder ro over situationen, vil vi delvist genoptage sagsbehandlingen sideløbende med vores opgaver relateret til corona-situationen. Vi vil så prioritere de sager, der har størst betydning for, at samfundet kan fungere så normalt som muligt – eksempelvis tilladelser til virksomheder. Hensynet til sikkerhed vil ligeledes indgå i vores prioritering, således at sager, der har betydning for fx færdselssikkerheden og sikkerheden omkring våben i samfundet vil blive behandlet først.

Når PAC igen åbner for telefonbetjening og sagsbehandling, vil det være nødvendigt at prioritere i sagerne. Vi vil løbende orientere om status på PAC’s områder på denne side.

Hvis du har modtaget et brev, hvor vi beder om dine bemærkninger til en sag, skal du fortsat svare inden for den frist, som fremgår af brevet. Det skyldes, at vi sideløbende med vores corona-relaterede opgaver vil genoptage sagsbehandlingen i det omfang, der er tid til det.

Du kan både svare med digital post via e-boks eller med fysisk post. Du finder de direkte links og adresser til afdelingerne i oversigten nedenfor.
Hvis der fremgår en klagefrist af det afslag, som du ønsker at klage over, skal du fortsat svare inden for denne frist. Det skyldes, at vi sideløbende med vores corona-relaterede opgaver vil genoptage sagsbehandlingen i det omfang, der er tid til det.

Hvis ikke der fremgår nogen frist for klage af brevet med afgørelsen, kan du klage til enhver tid.

Du kan både klage via digital post sendt med e-boks eller via fysisk post. Du finder de direkte links og adresser til afdelingerne i oversigten nedenfor.
Spørgsmål og svar om automatisk trafikkontrol
Når du er blevet blitzet af en fotovogn eller stærekasse, skal du fortsat overholde de tidsfrister, der er angivet i brevet. Det gælder uanset, om du ønsker at erkende hastighedsovertrædelsen eller angive en anden fører af køretøjet. 

Vi beklager, at vi ikke har mulighed for at besvare dine eventuelle spørgsmål i den forbindelse over telefonen. Du kan dog fortsat benytte den online selvbetjening eller den telefoniske tast-selv-løsning. Du finder en vejledning i det brev, du har modtaget.
 
Vi kan desværre ikke sige generelt, hvor lang tid der går fra du er blevet blitzet til du modtager en bøde fra os - hverken i denne ekstraordinære corona-situation eller i den almindelige dagligdag. Mange faktorer kan påvirke sagsbehandlingstiden. Lige nu er den midlertidige nedlukning på grund af corona-virus en af de faktorer, der påvirker sagsbehandlingsstiden. Men så snart vi har registreret din sag, hører du fra os i din e-boks.
Hvis du skal oplyse, hvem der kørte din bil, da den blev blitzet med for høj fart af en fotovogn eller stærekasse, kan du benytte vores telefoniske tast-selv-løsning. Det kan også være, at et familiemedlem med computer kan hjælpe dig med online selvbetjening. Du finder en vejledning til begge løsninger i det brev, vi har sendt dig. 

Hvis teknikken driller, kan du alternativt sende os oplysningerne i et brev med fysisk post. I det brev, du har modtaget fra os, er der en blanket, du kan udfylde. Du skal dog sikre dig, at brevet når frem før den frist, der fremgår af brevet. Adressen er Politiets Administrative Center, Att. Automatisk Trafikkontrol, Postboks 1396, 7500 Holstebro.
Spørgsmål og svar om bøde
Hvis du har modtaget en bøde, skal du betale den inden for fristen som sædvanligt. Du finder en vejledning om, hvordan du gør, sammen med bøden.
Du modtager bøden i e-Boks og skal betale den over netbank ved hjælp af indbetalingskort, du har modtaget sammen med bøden. Hvis du er fritaget for e-boks, kommer bøden med fysisk post, men betalingen skal fortsat ske via din netbank.

Læs mere om betaling af bøder
Hvis du har modtaget en rykker på en bøde, skal du betale den hurtigst muligt og inden for fristen som sædvanligt. Du finder en vejledning om, hvordan du gør, sammen med bøden.

Sådan betaler du en bøde

Hvis du har svært ved at betale bøden, kan du ansøge om en betalingsaftale. 
 

På grund af den midlertidige lukning af Politiets Administrative Center (PAC) kan vi i øjeblikket ikke besvare opkald om betalingsaftale. Vi beklager de gener, det medfører.

Hvis du ønsker at ansøge om nedsættelse, udsættelse eller afdragsordning, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning til os vi e-boks: 

 

Udfyld og send ansøgning som borger

Udfyld og send ansøgning som virksomhed

På grund af den midlertidige lukning af PAC har vi kun i meget begrænset omfang mulighed for at sagsbehandle og besvare henvendelser. Du skal derfor forvente, at der går længere tid end sædvanligt, før du får svar. Vi ved desværre endnu ikke, hvor meget svartiden bliver forlænget. Vi beklager de gener, det medfører for dig, og vi vil løbende informere om status på denne side.
Spørgsmål og svar om kriminalregister

Kriminalregisteret behandler fortsat kritiske opgaver - herunder bestillinger af straffe- og børneattester. Du skal derfor blot bestille attesten via vores selvbetjeningsløsning.

Bestil straffe- eller børneattest

Hvis du oplever tekniske problemer ved bestilling af en straffe- eller børneattest, anbefaler vi, at du prøver i en anden browser.
Spørgsmål og svar om kørekort
På grund af den midlertidige lukning af Politiets Administrative Center (PAC) kan vi i øjeblikket ikke behandle ansøgninger om fornyelse af kørekort.

Færdselsstyrelsen og Kommunernes Landsforening arbejder på at afklare, hvad du skal gøre, hvis dit kørekort til almindelig person- eller varebil (B) eller motorcykel (A) snart udløber. Du kan eventuelt henvende dig ved din kommunes borgerservice for at forhøre dig om muligheden for at få udstedt et midlertidigt kørekort. 

Færdselsstyrelsen har besluttet, at kørekort til følgende kategorier, som udløber i perioden 1. marts 2020 til 30. april 2020, automatisk er forlænget frem til den 31. august 2020:
  • Lille lastbil (C1)
  • Lille lastbil med anhænger (C1/E)
  • Lastbil (C)
  • Lastbil med anhænger (C/E)
  • Lille bus (D1)
  • Lille bus med anhænger (D/D1/E)
  • Bus (D)
  • Bus med anhænger (D/E)
Den automatiske forlængelse gælder også for kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Vær opmærksom på, at forlængelsen udelukkende gælder for kørsel i Danmark og kun frem til den 31. august 2020. Da forlængelsen sker automatisk, skal du ikke foretage dig noget selv for at få dit kørekort til ovenstående kategorier forlænget.

Du kan holde dig opdateret om Færdselsstyrelsens tiltag på vejtransportområdet i forbindelse med corona-situationen på Færdselsstyrelsens website.
Det er i øjeblikket ikke muligt at gå til en vejledende helbredsmæssige køretest eller en kontrollerende køreprøve. Hvis du er blevet bedt om at aflægge en sådan køretest eller -prøve med en frist efter den 12. marts 2020, får du automatisk forlænget fristen. Du skal således ikke foretage dig yderligere på nuværende tidspunkt. 

Vi ved endnu ikke, hvor længe fristen bliver forlænget. Den beslutning afventer, at vi kan begynde at vende tilbage til en normal hverdag. Når vi kender den nye frist, lægger vi informationen på denne side.
Hvis vi har bedt dig indhente yderligere lægeoplysninger i forbindelse med din kørekortsag med en frist efter 12. marts 2020, får du automatisk forlænget fristen. Du skal således ikke foretage dig yderligere på nuværende tidspunkt.

Vi ved endnu ikke, hvor længe fristen bliver forlænget. Den beslutning afventer, at vi kan begynde at vende tilbage til en normal hverdag. Når vi kender den nye frist, lægger vi informationen på denne side.
Det er i øjeblikket ikke muligt at gå til kontrollerende køreprøver. Færdselsstyrelsen er bekendt med udfordringen og arbejder på at afklare, hvordan du skal forholde dig. Nærmere information følger her hurtigst muligt.
Hvis dit kørekort er udløbet, må du ikke længere køre bil.

Du skal ansøge om fornyelse af dit kørekort ved din kommunes borgerservice, men Borgerservice ekspederer i øjeblikket kun uopsættelige sager og kan derfor ikke tage imod din kørekortsansøgning. Du kan eventuelt henvende dig ved din kommunes borgerservice for at forhøre dig om muligheden for at få udstedt et midlertidigt kørekort.

Da landets lægeklikker som udgangspunkt kun håndterer akutte patienter, kan du ikke indhente den nødvendige lægeerklæring på nuværende tidspunkt. Samtidig har vi i Politiets Administrative Center kun mulighed for at sagsbehandle i begrænset omfang, da vores medarbejdere enten løser akutte opgaver i myndighedernes corona-beredskab eller arbejder hjemmefra. 

Du er derfor nødt til at afvente, at situationen normaliserer sig, så du kan indhente lægeerklæring og ansøge om kørekort via kommunens borgerservice.
Du skal bestå en køreprøve, før du kan generhverve dit kørekort. Er du dømt for spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, skal du desuden gennemføre kurset ”Alkohol, narko og trafik”, også kaldet et ANT-kursus. Disse regler gælder fortsat.

På grund af situationen med corona-virus er det i øjeblikket ikke muligt at gennemføre ANT-kursus eller gå til køreprøve. Du er derfor nødt til at vente på, at situationen normaliserer sig. Vi beklager de gener, det medfører for dig.
Hvis du har haft et misbrug af alkohol eller narkotika og gerne vil kunne køre bil, kan vi bede dig om at indhente månedlig dokumentation fra din læge eller dit misbrugscenter på, at du er ædru eller stoffri, gennem en periode på 6 måneder. Dokumentationen kan være urinprøver eller lægelige udtalelser.

Da landets lægeklinikker som udgangspunkt kun håndterer akutte patienter, er det i øjeblikket ikke muligt at få taget urinprøver eller indhente lægelige udtalelser til brug for vores behandling af sager om erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af kørekort. Vi beklager de gener, det medfører for dig.

Hvis du er blevet bedt om at aflevere lægelig dokumentation hver måned gennem en periode på 6 måneder, skal du være opmærksom på, at denne særlige situation sætter dokumentationen på pause. Hvis du endnu ikke har startet dit forløb med indhentning af lægelig dokumentation, skal du afvente, at vi vender tilbage til en almindelig hverdag. Hvis du har sendt dokumentation for nogle, men ikke alle, måneder i perioden, er denne dokumentation fortsat gyldig. Du skal dog indtil videre vente med at indhente dokumentation for de måneder, du mangler. 

Vi ved endnu ikke, hvor når vi kan genoptage indhentningen og sagsbehandlingen af din lægelige dokumentation. Det afhænger af, hvordan situationen udvikler sig. Nærmere information følger her hurtigst muligt.
I enkelte kørekortsager er svarfristen forlænget til 30. april. Men jo før, vi modtager dit svar, jo før kan vi behandle din sag, når vi kan genoptage sagsbehandlingen. Vi anbefaler dig derfor at sende os et svar hurtigst muligt – uanset om du har bemærkninger til sagen eller ej. I begge tilfælde kan du kontakte os med digital post via e-boks. Du finder de direkte links til afdelingens e-boks i oversigten længere nede på siden. Når vi har modtaget dit svar, lægger vi din sag klar til den afsluttende sagsbehandling.
Hvis du har ansøgt om at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk, skal du skaffe dokumentation for kørekortet fra dit hjemland – typisk gennem ambassaden. Men på grund af situationen med corona-virus har mange ambassader betydeligt forlænget svartid. 

Hvis vi har bedt dig indhente dokumentation for dit udenlandske kørekort med en frist efter den 12. marts 2020, får du automatisk forlænget fristen, så du får bedre tid til at skaffe dokumentationen.

Vi ved endnu ikke, hvor længe fristen bliver forlænget. Den beslutning afventer, at vi kan begynde at vende tilbage til en normal hverdag. Når vi kender den nye frist, lægger vi informationen på denne side.
Spørgsmål og svar om prøvekommission

Vi ved endnu ikke, hvordan den ekstraordinære situation med corona-virus vil påvirke forårets prøvekommission, hvor kørelæreraspiranter skal aflægge prøver for at blive godkendt som kørelærer. Dette gælder både de afsluttende prøver og forprøven.  Tidshorisonten afhænger af, hvordan situationen udvikler sig. Du kan holde dig opdateret på denne side.

 

Det er Færdselsstyrelsen, der tager beslutning om tidshorisont og prøveafvikling. Læs mere om kørelæreruddannelsen

Spørgsmål og svar om tilladelser

Da vores medarbejdere enten løser akutte opgaver i myndighedernes corona-beredskab eller arbejder hjemmefra, kan vi kun i begrænset omfang arbejde med sagsbehandling. Ansøgninger om godkendelse af vagter er blandt de sager, som vi prioriterer højst, da de har betydning for, at erhvervslivet kan fungere så normalt  som muligt. Du skal derfor blot ansøge som normalt. Så sørger vi for, at ansøgningen bliver behandlet hurtigst muligt.

Læs mere

Spørgsmål og svar om våben
Hvis din våbentillade snart udløber, skal du ansøge om fornyelse, som du plejer. Du må dog forvente en forlænget sagsbehandlingstid. Sørg derfor for at søge i ekstra god tid.

Vi beklager, at vi ikke kan besvare dine eventuelle spørgsmål i den forbindelse, men den ekstraordinære situation i ind- og udland gør, at vi nødt til at lukke for telefonerne for at løse andre opgaver. Vi vil løbende udbygge denne side med information.
 
Vi er i øjeblikket i gang med at afklare det. Nærmere information følger her hurtigst muligt. Vi bestræber os på at finde en løsning, som ulejliger borgere og virksomheder så lidt som muligt inden for lovens rammer.

Vi er klar over, at uvisheden kan være frustrerende, og vi arbejder på højtryk for at få afklaret, hvad den midlertidige lukning af PAC kommer til at betyde for vores sager. Indtil vi igen kan åbne for telefonerne, kan du holde dig opdateret på denne side, som løbende vil blive udbygget med ny information.
 
Da mange af vores medarbejdere løser akutte opgaver i myndighedernes corona-beredskab eller arbejder hjemmefra for at mindske risikoen for smittespredning, må du desværre forvente betydeligt længere sagsbehandlingstid end sædvanligt. Vi beklager de gener, det medfører.

Våbenafdelingen genoptager delvist sagsbehandlingen i det omfang, det er muligt, men vi kan endnu ikke svare på, hvor meget vores afgørelser bliver forsinkede. Det afhænger af, hvordan situationen udvikler sig. Du kan holde dig opdateret på denne side, hvor vi løbende vil lægge nye informationer på.

Afdelingen prioriterer opgaverne således, at ansøgninger om erhvervstilladelser og sager om tilbagekaldelse af våbentilladelser har førsteprioritet. Denne prioritering skal være med til at holde hjulene i samfundet i gang og opretholde det høje sikkerhedsniveau på våbenområdet.
Kontakt afdelingerne i Politiets Administrative Center

Afdelingen arbejder med sagsbehandling af de hastighedsforseelser, som politiets fotovogne registrerer i hele landet.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Automatisk Trafikkontrol
Postboks 1396
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1471

 

Automatisk Telefonservice: 3838 2222

Indtast den sags- og kontrolkode, der fremgår af brevet fra politiet. Bemærk at der ikke er omstilling til personlig betjening.

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Automatisk Trafikkontrol her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

Afdelingen arbejder med at opkræve sagsomkostninger og bøder og behandler derudover ansøgninger om nedsættelse, afdragsordning eller henstand.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Bøde
Postboks 1289
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag-torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1449

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Bøde her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed

Du skal logge ind med dit NemID.

 

Samtykkeerklæring

Hvis du henvender dig på en anden persons vegne, kan vi kun hjælpe dig, hvis vi har modtaget et skriftligt eller mundtligt samtykke fra den person, som du ringer for.

 

Hvis du henvender dig på vegne af en anden person, kan du bede vedkommende om at give sit samtykke til, at du må videregive personlige oplysninger på den anden persons vegne.

 

Samtykket kan personen give mundtlig direkte til os ved at ringe på ovenstående telefonnummer, eller du kan bede vedkommende om at sende os sit skriftlige samtykke via Digital Post på ovenstående link. 

Kriminalregisteret udsteder straffe- og børneattester og arbejder derudover med registrering og vedligeholdelse af oplysninger om sigtelser, domme og øvrige relevante personlige forhold i kriminalregisteret.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center
Kriminalregisteret
Postboks 1399
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

 

Tlf.: 7020 1475

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Kriminalregisteret her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID.

Afdelingen behandler sager om bl.a. udstedelse, fornyelse og generhvervelse af kørekort, frakendelse af førerretten og installation af alkolås.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Kørekort
Postboks 1290
7500 Holstebro

 

Telefontider
Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1472

 

Digital post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Kørekort her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

 

Afdelingen behandler ansøgninger om bl.a. autorisation af vagt- og inkassovirksomheder, tilladelse til tv-overvågning, bevilling til handel med brugte genstande og tilladelse til flagning med fremmede staters flag. Afdelingen løser derudover en række opgaver for Midt- og Vestjyllands Politi, bl.a. tilsyn med vagtvirksomheder og behandling af tilladelser til afholdelse af sportsarrangementer, festivaller og offentlige forlystelser.

 

Andre tilladelser varetages af politikredsenes bevillings- og tilladelseskontorer.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center
Tilladelser
Postboks 1088
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag-torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

Tlf.: 7020 1474

 

Digital post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Tilladelser her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID.

 

 

Afdelingen behandler ansøgninger om våbentilladelser til borgere, foreninger og virksomheder.

 

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Våben
Postboks 1062
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00

Fredag Kl. 10.00-13.00

 

Tlf.: 7020 1473

 

Digital Post

Politiet bruger e-boks til digital post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Våben her:
Send digital post som borger
Send digital post som virksomhed
Du skal logge ind med dit NemID. 

 

Om Politiets Administrative Center

Politiets Administrative Center (PAC) er et landsdækkende center, som løser administrative opgaver for hele politiet inden for områderne automatisk trafikkontrol, bøde, kriminalregisteret, kørekort, tilladelser og våben. PAC er en del af Midt- og Vestjyllands Politi og har et tæt fagligt samarbejde med Rigspolitiet.

Centrets 370 medarbejdere behandler årligt mere end 1.500.000 sager og bestræber sig hver dag på at yde en effektiv service af høj kvalitet. PAC har også et sekretariat, som primært understøtter afdelingerne med driftsanalyse, udvikling og juridisk sparring, men som også laver kvalitets- og legalitetssikring af sagsbehandlingen i afdelingerne og visiterer klager over PAC's afgørelser.

 

PAC har ikke mulighed for at tilbyde personlig betjening af borgere, men du kan altid få vejledning ved at ringe til PAC's afdelinger på telefonnumrene ovenfor. Kræver din sag personligt fremmøde, bedes du henvende dig til din politikreds. Hvis du vil kontakte PAC via e-mail, bedes du sende din mail som Digital Post via e-boks. Du finder direkte links til afdelingernes postkasser ovenfor. Når du sender mail via Digital Post, kan vi besvare dig på en sikker måde.

Afvis cookies