Spring til hovedindhold

Forslag

Bøder

Enheden for bøder opkræver sagsomkostninger og bøder for hele politiet, samt sagsbehandler sager om automatisk trafikkontrol. Enheden behandler også ansøgninger om bødenedsættelse, afdragsordninger og ansøgninger om henstand.

Adresse

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Bøder
Stationsvej 74
7500 Holstebro

 

Telefontider

Mandag-torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00

  • Henvendelser vedr. bøder - brug tlf.: 7020 1449
  • Henvendelser vedr. automatisk trafikkontrol - brug tlf.: 7020 1471 

Telefonerne er lukket på helligdage og Grundlovsdag den 5. juni.

 

Typiske ventetider 

Oversigt over ventetid ved telefonisk kontakt til Kontakcentret - der er kortest ventetid kl 13 og frem, onsdag til fredag.

 

Selvbetjening

Se foto og oplys fører

Hvis du har fået en fartbøde og vil se fotoet, eller vil tilkendegive at du har ført køretøjet, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning. Fotoet er tilgængeligt fra 24 timer efter og i op til 30 dage fra det tidspunkt, hvor du har modtaget bøden.

Se foto og oplys fører

 

Eftersend dokumentation

Hvis du bliver bedt om at eftersende en kopi af dit kørekort, en slutseddel eller andre former for dokumentation for ejerskifte, kan du benytte selvbetjeningen herunder.

Send dokumentation 

 

Søg om betalingsordning

Hvis du ønsker at ansøge om henstand, afdragsordning eller bødenedsættelse, kan du benytte vores selvbetjeningsløsning. 

Ansøg om betalingsordning


Afgiv fuldmagt

Hvis du skal afgive en fuldmagt i forbindelse med, at en anden person skal henvende sig til politiet på dine vegne, skal du udfylde en fuldmagtserklæring. Dette gør du online ved hjælp af dit MitID.

 

! Bemærk, at personen som afgiver fuldmagt, fortsat skal bruge sit MitID til at underskrive på fuldmagtserklæringen.

Udfyld fuldmagtserklæring online

 

Digital Post

Politiet bruger Digital Post for at beskytte dine oplysninger. Du kan skrive direkte til Bøder via de nedenstående links:

 

Automatisk trafikkontrol (fartbøder)

Automatisk trafikkontrol: send Digital Post som borger 
Automatisk trafikkontrol: send Digital Post som virksomhed

 

Bøder (øvrige)

Bøder: send Digital Post som borger 

Bøder: send Digital Post som virksomhed

 

Parkeringsafgifter og -bøder

P-afgift og bøder: send Digital Post som borger

P-afgift og bøder: send Digital Post som virksomhed

 

Samtykkeerklæring

Hvis du henvender dig på en andens vegne, kan vi kun hjælpe dig, hvis vi har modtaget et skriftligt eller mundtligt samtykke fra den person, som du ringer for.

 

Samtykket kan personen give mundtlig direkte til os ved at ringe på ovenstående telefonnummer, eller du kan bede vedkommende om at sende os sit skriftlige samtykke via Digital Post på ovenstående link. 

Selvbetjening