Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om betalingsordning og bødenedsættelse

Ansøg om at få din bøde nedsat, få betalingen udsat eller betale via en betalingsordning. Din ansøgning er først sendt, når du har modtaget en kvittering. Du skal være opmærksom på, at hvis din forseelse er fra 2024, må din årsindkomst ikke overstige 183.300 kr. før skat. Vi bruger seneste opgjorte år til beregningen. Hvis din indkomst er ændret i forhold til seneste opgjorte år, skal du krydse det af i ansøgningsblanketten.

Hav følgende parat

MitID

Journalnummer

Bilens registreringsnummer, hvis du er blevet blitzet

Spørgsmål og svar
Hvis du ikke har MitID, kan du i stedet ringe til Bødeafdelingen i Politiets Administrative Center for at ansøge om en betalingsløsning.
Find kontaktoplysningerne til PAC
Hvis du henvender dig på vegne af en anden person, skal du ringe til Bødeafdelingen i stedet for at udfylde blanketten digitalt.

Du skal dog være opmærksom på, at vi skal have et samtykke fra den person, som du henvender dig på vegne af, før vi kan behandle sagen. Samtykke kan gives mundtligt over telefonen, hvis I sidder sammen, eller skriftligt via Digital Post.
 

Send samtykkeerklæring med Digital Post

Vi bestræber os på, at behandle din ansøgning om betalingsløsning i løbet af 7 hverdage. I perioder med spidsbelastning og ferie, kan du forvente længere sagsbehandlingstid.

Så snart vi har behandlet din ansøgning, sender vi afgørelsen til din digitale postkasse sammen med oplysninger om betalingen.
Din bøde kan nedsættes hvis din årsindkomst i 2024 er under 183.300 kr. pr. år – 15.275 kr. pr. måned. Der henvises endvidere til Rigsadvokatmeddelelsen ”Færdsel – Generelle retningslinjer for sanktionspåstande i færdselssager” afsnit 5.2.2., som anvendes til vurdering om nedsættelse af bøder. Heraf fremgår bl.a., at det er hele indtægten, der skal medregnes, herunder f.eks. pensionsudbetalinger og udbetalinger fra ATP, og at der ikke skal fratrækkes skat, arbejdsmarkedsbidrag og andre fradrag. Endvidere fremgår det, at der ikke må ske nedsættelse af en bøde blot under henvisning til, at man er pensionist, studerende, kontanthjælpsmodtager eller lignende, uden at der foreligger oplysninger om den pågældendes indtægt.

Hvis du skal have slået flere bøder sammen, kan du selv vælge, om du vil ringe til bødeafdelingen i Politiets Administrative Center (PAC) eller benytte selvbetjeningen på denne side.

 

Hvis du vælger at benytte selvbetjeningen, skal du indsende én blanket pr. bøde. Du skal indsende blanketterne for alle dine bøder på den samme dag, så vores system kan koble sagerne sammen.

Find kontaktoplysninger til PAC

Kontakt bødeafdelingen

Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til din bøde eller brug for vejledning om betaling

Se kontaktoplysninger