Spring til hovedindhold

Forslag

Bøder

Du kan blive straffet økonomisk med en bøde, hvis du overtræder færdselsloven, straffeloven eller en særlov.

Om betaling

Du modtager din bøde i din e-Boks. Hvis du udover bøden skal betale offerbidrag og sagsomkostninger, vil det fremgå af opkrævningen.

 

Du skal betale bøden senest 30 dage fra datoen på den medsendte opgørelse via din netbank. På side 1 af opkrævningen finder du et betalings-id, der starter med +71, som du skal bruge til at betale fra din netbank.

Hvis du ikke har e-boks, kommer bøden med posten, men du skal fortsat betale den via din netbank inden 30 dage.

Hvis du bor i udlandet, skal du bruge IBAN-nummeret og SWIFT-adressen, der fremgår af bøden.

Hvis du i forbindelse med en automatisk trafikkontrokl har modtaget en bøde på en bil, du ejer, men ikke selv har kørt, skal bøden flyttes over i førerens navn. Herefter vil føreren modtage den endelige bøde med betalingsoplysninger. Læs mere om automatisk trafikkontrol

 

 

Hvis du har svært ved at betale bøden, kan du ansøge om en betalingsløsning. Du kan ansøge om:

  • at få nedsat bødens beløb, hvis du har en særlig lav indkomst
  • at betale via en afdragsordning over seks måneder
  • at få udsat betalingen i op til et halvt år

Uanset hvilke betalingsløsninger, du ansøger om, skal din bøde være betalt inden for 6 måneder. Du kan ansøge om både udsættelse og afdragsordning, når blot antallet af måneder samlet set giver højst 6.

Læs mere om betalingsløsninger

Hvis du ikke betaler din bøde, og du ikke kontakter politiet inden betalingsfristens udløb, bliver din sag sendt til retten. Sker det, kan retten dømme dig til at betale bøden, uden at du bliver indkaldt til et retsmøde. Vær opmærksom på, at du ikke kan få nedsat en bøde, som du er blevet idømt i retten.

 

Retten vil sende dommen til din e-Boks. Betalingsoplysningerne vil blive sendt til dig i et særskilt brev fra politiet. Hvis du stadig ikke betaler, vil din bøde blive overført til Gældsstyrelsen. Bøden vil herefter fremgå af din årsopgørelse.

Du skal betale et bidrag på 500 kr. til Offerfonden, hvis du:

  • Accepterer bøden eller idømmes straf for overtrædelse af straffeloven, forvaring eller ungdomssanktion
  • Idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller ungdomssanktion for overtrædelser af andre love end straffeloven
  • Accepterer eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten
  • Accepterer eller idømmes kørselsforbud, eller hvor den pågældende lovovertrædelse efter færdselsloven indebærer et såkaldt klip i kørekortet

Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser eller trafikofre. Bidraget opkræves sammen med din bøde. Læs mere om Offerfonden 

Der kan være tilknyttet sagsomkostninger til din forseelse. Eksempler på sagsomkostninger kan være en hunds ophold på internat eller udtagelse af blodprøve i forbindelse med spiritus- eller narkokørsel. Eventuelle sagsomkostninger vil blive opkrævet sammen med din bøde.

Om nedsættelse af bøder

Du kan få nedsat din bøde til det halve, hvis du har en særlig lav indkomst. Bøden vil dog ikke kunne blive sat ned til mindre end 500 kr.

 

Din indkomst er særligt lav, hvis din gennemsnitlige indkomst er mindre end 14.495 kr. per måned eller 173.940 kr. per år før skat (2021). 

Vi vurderer dine muligheder for at få nedsat din bøde ved hjælpe af oplysninger fra Gældsstyrelsen.

 

Du kan dog ikke få din bøde nedsat, hvis bøden allerede er fastsat på baggrund af din indkomst, eksempelvis i sager om spirituskørsel, kørsel i påvirket tilstand, kørsel i frakendelsestiden m.v.

 

Indkomstbestemte bøder bliver fastsat ud fra din indtægt i senest afsluttede kalenderår. Hvis din indtægt på gerningstidspunktet har ændret sig væsentligt i forhold hertil, skal du kontakte bødeafdelingen for at få genberegnet din bøde.

Du skal først betale bøden, når du har fået svar på din ansøgning.

Når vi skal vurdere, om du kan få nedsat din bøde, tager vi udgangspunkt i din samlede indkomst i det senest afsluttede kalenderår.

 

For forseelser begået i 2021 kan du få din bøde nedsat, hvis din samlede indkomst sidste år var højst 173.940 kr.

Hvis du mener, at der er sket markante ændringer i din indkomst siden årsskiftet, indhenter vi nye oplysninger fra Skattestyrelsen. Ud fra disse oplysninger vurderer vi, om din indkomst i gerningsmåneden var atypisk i forhold til din normale indkomst. 

Hvis vi vurderer, at din indkomst i gerningsmåneden svarer til din normale indkomst, kan du få nedsættelse, hvis indkomsten i gerningsmåneden var højst 14.495 kr. (2021). 

Hvis vi vurderer, at din indkomst i gerningsmåneden afviger væsentligt fra din normale indkomst, kigger vi på din indkomst i det løbende år frem til og med gerningsmåneden. Du kan så få nedsættelse, hvis din indtægt i denne 12-måneders periode var højst 173.940 kr. (2021).

Du kan henvende dig til bødeafdelingen via e-Boks og oplyse, at du vil klage over afgørelsen. Her skal du medsende dokumentation for, at din indtægt er anderledes end det, bødeafdelingen har brugt til beregning af din ansøgning.

Se kontaktoplysninger

Om udsættelse af betaling og afdragsordning

Hvis du har svært ved at betale hele bøden på én gang, kan du søge om at betale din bøde via en afdragsordning. Afdragsordningen kan maksimalt løbe over seks måneder. Fx kan en bøde på 3.000 kr. afdrages med 500 kr. om måneden i seks måneder. 

Hvis du har svært ved at betale bøden nu, kan du også søge om at få udsat betalingen af din bøde. Bøden skal dog være betalt senest efter seks måneder. 

 

Du kan ansøge om både nedsættelse og udsættelse, men bøden skal være betalt inden for seks måneder. Det betyder, at du eksempelvis kan få udsættelse i tre måneder og derefter afdrage din bøde i løbet af de efterfølgende tre måneder.

 

Du skal først betale bøden, når du har fået svar på din ansøgning. 

Når du har fået en afdragsordning, vil du modtage en opkrævning i din e-Boks. Der kommer en opkrævning hver måned, indtil hele bøden er betalt.
Det er desværre ikke muligt at tilmelde en afdragsordning til Betalingsservice. Du skal derfor selv sørge for at betale afdragene hver måned, indtil hele bøden er betalt.
Om klagemuligheder

Du kan klage over bødeforlæg, som politiet har udstedt. Bødeforlægget er politiets vurdering af, hvordan din sag skal afgøres. Hvis du erkender overtrædelsen og er indforstået med at betale bøden, behøver sagen ikke komme for retten. Men hvis du er uenig i politiets vurdering, har du ret til at få din sag prøvet i retten, hvor en uvildig dommer vil tage stilling til afgørelsen.

Hvis du er blevet idømt en bøde i retten, kan du ikke klage til politiet over den, men i nogle tilfælde kan du anke den. Læs mere om dine ankemuligheder domstol.dk

 

Hvis du har vedtaget en bøde i forbindelse med en frakendelse af førerretten eller et kørselsforbud, kan du heller ikke efterfølgende få sagen prøvet i retten.

Når du vil gøre indsigelse mod en bøde, vil vi gerne have din klage på skrift. På den måde er både du og vi sikre på, at vi har forstået din indsigelse rigtigt. Du bestemmer selv, om du vil sende klagen som brevpost eller digital post via e-boks. Har du ikke mulighed for at sende din klage skriftligt, kan vi tage imod den over telefonen.

Se kontaktoplysninger 

Hvis du vil klage over en bøde, skal vi have modtaget din klage, inden betalingsfristen udløber. På den måde får du mulighed for at fremlægge din sag for en dommer.

Hvis ikke du har reageret inden for betalingsfristen, sender vi sagen videre til retten, som vil afsige sin dom uden at holde et retsmøde. Derved får du altså ikke mulighed for at deltage og fremlægge din sag. 
Det koster ikke noget at indgive en klage over en bøde. Hvis du vælger at møde i retten med en advokat, skal du dog som udgangspunkt selv betale sagsomkostninger til advokaten.

Retten kan desuden bestemme, at du også skal betale øvrige sagsomkostninger, fx udgifter til tekniske undersøgelse, transport af køretøjer m.v.
Når du gør indsigelse mod en bøde, får du mulighed for at få prøvet din sag ved retten. Du skal derfor afvente, at du bliver kontaktet af politikredsen, hvis politiet har opfølgende spørgsmål til sagen, eller at du bliver indkaldt til et retsmøde.

Kontakt bødeafdelingen

Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til din bøde eller brug for vejledning om betaling

Se kontaktoplysninger