Spring til hovedindhold

Forslag

Fører: flyt fartbøden til dig selv

Flyt fartbøden over i dit navn, hvis du har kørt for stærkt i en anden persons køretøj. Vær opmærksom på, at du som fører maksimalt har 30 dage til at erkende bøden i.

Erkend kun som dig selv

Vær opmærksom på, at du har pligt til at afgive korrekte oplysninger, og at du kun kan erkende en hastighedsoverskridelse, du selv har begået. Du må altså ikke erkende på vegne af en anden.
Hav følgende parat

Sagskode og kontrolkode fra brevet

Bilens registreringsnummer 

Dit CPR-nummer

Spørgsmål og svar

Uanset, om du har kørt mere eller mindre end 30% for stærkt, sender vi et brev til bilens ejer / registrerede bruger. Hvis du har kørt højst 30% for stærkt, sender vi et bødeforlæg med betalingsoplysninger. Ejeren eller den registrerede bruger kan så bede dig om at flytte bøden over i dit navn, hvis ikke ejeren / den registrede bruger vil betale bøde. Det har du 30 dage til at gøre.

 

Hvis du har kørt mere end 30% for stærkt, beder vi i et brev ejeren eller den registrerede bruger oplyse, hvem der førte bilen. Når ejeren / den registrerede bruger har gjort det, sender vi et nyt brev til dig, hvori vi beder dig bekræfte, at du førte bilen på det tidspunkt, hvor målingen blev foretaget.

 

Hvad enten du har kørt mere eller mindre end 30% for stærkt, kan du ved hjælp af selvbetjeningsløsningen på denne side bekræfte, at du var fører af bilen på gerningstidspunktet. 

 

Vi anbefaler, at du flytter bøden over i dit navn hurtigst muligt og inden for 30 dage, da sagerne derefter enten bliver låst eller sendt til videre efterforskning.

Hvis du har overskredet fartgrænserne med højst 30 %, skal du inden for 30 dage henvende dig til os gennem selvbetjeningsløsningen på denne side for at få flyttet bøden over i dit navn. Efter de 30 dage bliver sagen låst, og ejeren af det køretøj, du kørte i, hæfter for bøden. 

 

En hastighedsoverskridelse på højst 30% svarer til, at bilen er blevet målt til at køre følgende: 

  • Op til 65 km/t i en 50 km/t-zone
  • Op til 104 km/t i en 80 km/t-zone
  • Op til 143 km/t i en 110 km/t-zone

Hvem skal betale bøden?

Det afhænger af, hvor stor en hastighed som bilen har været ført med. Hvis der er kørt under 30% for stærkt i forhold til det tilladte, får ejeren eller den registrerede bruger af køretøjet automatisk bøden. Hvis der er kørt mere end 30% for stærkt, skal ejeren eller den registrerede bruger fortæller politiet, hvem der har kørt bilen - eksempelvis vedkommende selv eller en, som har lånt køretøjet.

 

Bøde ved hastigheder på højest 30% overskridelse

Når der er tale om en hastighedsoverskridelse på højst 30% over gældende hastighedsgrænse, så behandler politiet din sag efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar.

Betinget objektivt ejeransvar betyder, at bøden sendes til den person, der ejer eller er registreret bruger af køretøjet, og at denne er ansvarlig for at betale bøden - uanset om han/hun selv førte køretøjet, da det blev målt til at køre for stærkt.

 

Det betyder, at du som ejer eller registreret bruger i udgangspunktet hæfter for en fartbøde - også hvis du ikke førte køretøjet, da det blev målt. En ejer / registreret bruger kan både være en privatperson og et firma. Det er dit ansvar som ejer eller registreret bruger, at bøden bliver betalt. Du kan dog vælge at få en anden til at vedkende sig bøden, hvis han/hun har kørt din bil på gerningstidspunktet.

 

OBS: Hvis din hastighedsoverskridelse er på højst 30 % (dvs. hastighedsoverskridelser under grænsen for klip i kørekortet eller frakendelse af førerretten), er der ikke noget krav om, at føreren af køretøjet skal kunne genkendes/være synlig på billedet. Det er derfor muligt, at du kun kan se nummerpladen på køretøjet, og at resten af billedet er mørkt.

 

Oplys føreren ved hastigheder over 30%

Efter en hastighedsmåling, der overstiger 30 % af gældende hastighedsgrænse, sender politiet et brev til din e-Boks vedlagt foto af køretøjet og føreren i forbindelse med hastighedsoverskridelsen.

I brevet bliver du som ejer / registreret bruger bedt om at oplyse, hvem der var fører af køretøjet på det pågældende tidspunkt.

Hovedreglen er, at ejeren / den registrerede bruger af et køretøj efter anmodning fra politiet skal oplyse, hvem der har ført køretøjet (færdselslovens § 65, stk. 1). Overtrædelse af oplysningspligten medfører bøde på 2500 kr. (færdselslovens § 118, stk. 1).

Du er som ejer / registreret bruger af køretøjet ikke forpligtet til at give oplysningen i følgende tilfælde:

  • Hvis du selv har ført køretøjet
  • Hvis du har overladt køretøjet til en person, der ikke lovligt kunne føre køretøjet, fx hvis pågældende ikke havde gyldigt kørekort

Hvis du er blevet blitzet eller har fået en bøde i en trafikkontrol, imens du har kørt i en andens bil, skal du erkende/vedkende det for politiet. Har en anden været fører af køretøjet, og vil du som ejer/registreret bruger undgå at skulle betale bøden, skal du selv finde frem til føreren og få ham/hende til at erkende overtrædelsen over for politiet. Føreren skal i dette tilfælde henvende sig til politiet inden for 30 dage, fra du modtog bøden. Såfremt føreren ikke henvender sig, skal du som ejer/registreret bruger betale bøden.

 

Læs mere: sådan flytter en fører bøden til sig selv

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at sende os en kopi af dit kørekort eller om at dokumentere et ejerskifte inden forseelsestidspunktet. I vores selvbetjeningsløsning kan du gøre begge dele. 

Gå til selvbetjeningen "Eftersend dokumentation"

 
Hvad skal du gøre?
Borgere, der er undtaget e-Boks, vil modtage almindelig brevpost fra politiet. 
Sags- og kontrolkoden er kun tilgængelig, indtil den i brevet angivne frist er udløbet, og du kan først se dit foto og angive oplysninger om fører via politiets hjemmeside dagen efter den dato, der fremgår af henvendelsen fra politiet. Skulle du opleve problemer, kan du kontakte Politiets Administrative Center, der behandler sager om Automatisk Trafikkontrol.
Uanset hvilken hastighedsovertrædelse, der er tale om, har du mulighed for at se det foto, der ligger til grund for sagen. Hvis du logger ind via politiets hjemmeside, skal du anvende sags- og kontrolkoden, der fremgår af det brev, vi har sendt dig. Fotoet vil være tilgængeligt i 30 dage fra datoen, der fremgår af brevet fra politiet. Sags- og kontrolkoden er kun tilgængelig, indtil den i brevet angivne frist er udløbet.

Du skal være opmærksom på, at du først kan se dit foto og angive oplysninger om fører via politiets hjemmeside dagen efter den dato, der fremgår af henvendelsen fra politiet. Skulle du opleve problemer, kan du kontakte Politiets Administrative Center, der behandler sager om Automatisk Trafikkontrol.

Såfremt du har indsigelser eller klager, bedes du følge vejledningen, der fremgår af dit brev. Er du fortsat i tvivl, kan du kontakte Politiets Administrative Center for vejledning, herunder dine muligheder for at få et retsmøde, hvor du selv er til stede.

 

 


Der kan være undtagelser, såfremt køretøjet var stjålet eller solgt, da det blev målt. I sådanne tilfælde bedes du kontakte Politiets Administrative Center, der behandler sager om Automatisk Trafikkontrol.
Udfyld svarblanketten, der findes vedlagt dit brev, med førers fulde navn, fødselsdata samt adresse. Evt. kopi af førerens kørekort.
Vi henvender os til dig, og vi behandler din sag hurtigst muligt. 

Kontakt Politiets Administrative Center

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Politiets Administrative Center, som behandler sager om Automatisk Trafikkontrol.

Kontakt os