Spring til hovedindhold

Forslag

Fører: flyt fartbøden til dig selv

Flyt fartbøden over i dit navn, hvis du har kørt for stærkt i en andens køretøj. Vær opmærksom på, at du som fører maksimalt har 30 dage til at erkende hastigsovertrædelsen, fra det tidspunkt ejeren har modtaget bøden.

Erkend kun som dig selv

Vær opmærksom på, at du har pligt til at afgive korrekte oplysninger, og at du kun kan erkende en hastighedsoverskridelse, du selv har begået. Det er strafbart, at erkende på vegne af en anden.
Hav følgende parat

Sagskode og kontrolkode fra brevet

Bilens registreringsnummer 

Dit CPR-nummer

Spørgsmål og svar
Politiet sender et brev til ejeren af køretøjet hurtigst muligt. Vi kan ikke se din sag før ejeren af køretøjet har modtaget et brev fra os.
Du får et klip i dit kørekort, hvis du har kørt mere end 30% for stærkt og hvis det fremgår af fotoet at du benytter håndholdt teleudstyr. Det vil fremgå af brevet politiet sender dig.

Hvem skal betale bøden?

Bøde ved højest 30% hastighedsoverskridelse

Hvis du har kørt op til 30% for stærkt, får ejeren af køretøjet som udgangspunkt tilsendt bøden og skal som udgangspunkt betale.

 

Bøde ved mere end 30% hastighedsoverskridelse

Hvis der er kørt mere end 30% for stærkt, skal ejeren fortælle politiet, hvem der har kørt bilen. Der vil efterfølgende blive sendt en bøde til personen, der kørte bilen.

 

Læs mere på siden - Angiv hvem der koerte bilen

Hvis du er blevet blitzet, imens du har kørt i en andens bil, kan du erkende det over for politiet.

 

Læs mere: sådan flytter en fører bøden til sig selv

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at sende os en kopi af dit kørekort eller om at dokumentere et ejerskifte inden forseelsestidspunktet. I vores selvbetjeningsløsning kan du gøre begge dele. 

Gå til selvbetjeningen "Eftersend dokumentation"

 
Hvad skal du gøre?
Politiet sender et brev til ejeren af køretøjet hurtigst muligt. Vi kan ikke se din sag før ejeren af køretøjet har modtaget et brev fra os. Du er derfor nødt til at afvente det brev vi sender ejeren.

 Du skal være opmærksom på, at du først kan se dit foto via politiets hjemmeside 24 timer efter du modtog brevet fra politiet. 

 

Fotoet vil være tilgængeligt i 30 dage fra datoen, der fremgår af brevet fra politiet. Sags- og kontrolkoden er kun tilgængelig, indtil den i brevet angivne frist er udløbet.

Oplever du problemer eller er fotoet ikke længere tilgængeligt på hjemmesiden, kan du kontakte Politiets Administrative Center, der behandler sager om Automatisk Trafikkontrol.

Oplever du problemer, kan du kontakte Politiets Administrative Center, der behandler sager om Automatisk Trafikkontrol eller prøve igen senere.

Borgere, der er fritaget for at modtage Digital Post fra det offentlige, vil modtage almindelig brevpost fra politiet. 

Hvis du uenig i den hastighedsovertrædelse, der er registreret af en automatisk trafikkontrol, kan du kontakte kontakte Politiet Administrative Center, der behandler sager om automatisk trafikkontrol, for vejledning herunder dine muligheder for at få et retsmøde, hvor du selv er til stede.

Selvom du var under overhaling, da du blev blitzet af en automatisk trafikkontrol, fastholdes sagen. 

Der er ikke i færdselsloven fastsat særlige hastighedsbestemmelser i forbindelse med overhaling, hvorfor de på målestedets fastsatte hastighedsgrænser skal overholdes.

 

Hvis du ønsker det, kan sagen blive behandlet ved et retsmøde. Ønsker du det, skal du kontakte Politiets Administrative Center, der behandler sager om automatisk trafikkontrol.

Hvis det målte køretøj var stjålet eller solgt, da det blev målt skal du oplyse det til politiet.

Har du dokumentation for at køretøjet var solgt eller stjålet kan du indsende det. Gå til selvbetjeningen "Eftersend dokumentation"

Har du ikke dokumentation bedes du kontakte Politiets Administrative Center.

Udfyld svarblanketten, der findes vedlagt dit brev, med førers fulde navn, fødselsdata samt adresse. Evt. kopi af førerens kørekort.

Kontakt Politiets Administrative Center

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Politiets Administrative Center, som behandler sager om automatisk trafikkontrol.

Kontakt os