Spring til hovedindhold

Forslag

Oplys, hvem der kørte

Oplys, hvem der førte dit køretøj, hvis det er blevet blitzet for at køre for stærkt – uanset om du selv eller en anden sad bag rattet. Du kan angive dig selv som fører, eller du kan angive dig selv som registreret bruger af køretøjet.

Selvbetjening: Se foto og angiv føreren

Uanset hvilken hastighedsovertrædelse, der er tale om, har du mulighed for at se det foto, der ligger til grund for sagen. Du skal anvende sags- og kontrolkoden, der fremgår af det brev, vi har sendt dig. Fotoet vil være tilgængeligt i 30 dage fra datoen, der fremgår af brevet fra politiet. Sags- og kontrolkoden er kun tilgængelig, indtil den i brevet angivne frist er udløbet.

Du skal være opmærksom på, at du først kan se dit foto og angive oplysninger om fører via politiets hjemmeside dagen efter den dato, der fremgår af henvendelsen fra politiet.

Se foto og angiv fører


Regler for hastighedsoverskridelse

Hastighed på maksimalt 30% overskridelse

Når der er tale om en hastighedsoverskridelse på højst 30 % over gældende hastighedsgrænse, så behandler politiet din sag efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar. Betinget objektivt ejeransvar betyder, at bøden sendes til den person, der ejer eller er registreret bruger af køretøjet, og at denne er ansvarlig for at betale bøden - uanset om han/hun selv førte køretøjet, da det blev målt til at køre for stærkt. Det betyder, at du som ejer eller registreret bruger i udgangspunktet hæfter for en fartbøde, selvom du ikke førte køretøjet, da det blev målt. En ejer / registreret bruger kan både være en privatperson og et firma.

 

Efter en hastighedsmåling vil du som ejer eller registreret bruger derfor få sendt et bødeforelæg fra politiet til din e-Boks, hvis hastighedsoverskrivelsen ikke er på mere end 30%. 

 

OBS: Hvis din hastighedsoverskridelse er på højst 30 % (dvs. hastighedsoverskridelser under grænsen for klip i kørekortet eller frakendelse af førerretten), er der ikke noget krav om, at føreren af køretøjet skal kunne genkendes/være synlig på billedet. Det er derfor muligt, at du kun kan se nummerpladen på køretøjet, og at resten af billedet er mørkt.

 

Hastigheder over 30% overskridelse

Efter en hastighedsmåling, der overstiger 30 % af gældende hastighedsgrænse, sender politiet et brev til din e-Boks vedlagt foto af køretøjet og føreren i forbindelse med hastighedsoverskridelsen. I brevet bliver du som ejer / registreret bruger bedt om at oplyse, hvem der var fører af køretøjet på det pågældende tidspunkt.

Hovedreglen er, at ejeren / den registrerede bruger af et køretøj efter anmodning fra politiet skal oplyse, hvem der har ført køretøjet (færdselslovens § 65, stk. 1). Overtrædelse af oplysningspligten medfører bøde på 2500 kr. (færdselslovens § 118, stk. 1).

Du er som ejer / registreret bruger af køretøjet ikke forpligtet til at give oplysningen i følgende tilfælde:

  • Hvis du selv har ført køretøjet
  • Hvis du har overladt køretøjet til en person, der ikke lovligt kunne føre køretøjet, fx hvis pågældende ikke havde gyldigt kørekort

Sådan flytter en fører bøden til sig selv

Har en anden været fører af køretøjet, og vil du som ejer/ registreret bruger undgå at skulle betale bøden, skal du selv finde frem til føreren og få ham/hende til at erkende overtrædelsen over for politiet. Føreren skal i dette tilfælde henvende sig til politiet inden for 30 dage, fra du modtog bøden. Såfremt føreren ikke henvender sig, skal du betale bøden.

 

Læs mere: sådan flytter en fører bøden til sig selv

Spørgsmål og svar

Uanset, om du har kørt mere eller mindre end 30% for stærkt, sender vi et brev til bilens ejer / registrerede bruger. Hvis du har kørt højst 30% for stærkt, sender vi et bødeforlæg med betalingsoplysninger. Ejeren eller den registrerede bruger kan så bede dig om at flytte bøden over i dit navn, hvis ikke ejeren / den registrede bruger vil betale bøde. Det har du 30 dage til at gøre.

 

Hvis du har kørt mere end 30% for stærkt, beder vi i et brev ejeren eller den registrerede bruger oplyse, hvem der førte bilen. Når ejeren / den registrerede bruger har gjort det, sender vi et nyt brev til dig, hvori vi beder dig bekræfte, at du førte bilen på det tidspunkt, hvor målingen blev foretaget.

 

Hvad enten du har kørt mere eller mindre end 30% for stærkt, kan du ved hjælp af selvbetjeningsløsningen på denne side bekræfte, at du var fører af bilen på gerningstidspunktet. 

 

Vi anbefaler, at du flytter bøden over i dit navn hurtigst muligt og inden for 30 dage, da sagerne derefter enten bliver låst eller sendt til videre efterforskning.

Hvis du har overskredet fartgrænserne med højst 30 %, skal du inden for 30 dage henvende dig til os gennem selvbetjeningsløsningen på denne side for at få flyttet bøden over i dit navn. Efter de 30 dage bliver sagen låst, og ejeren af det køretøj, du kørte i, hæfter for bøden. 

 

En hastighedsoverskridelse på højst 30% svarer til, at bilen er blevet målt til at køre følgende: 

  • Op til 65 km/t i en 50 km/t-zone
  • Op til 104 km/t i en 80 km/t-zone
  • Op til 143 km/t i en 110 km/t-zone

Hvem skal betale bøden?

Det afhænger af, hvor stor en hastighed som bilen har været ført med. Hvis der er kørt under 30% for stærkt i forhold til det tilladte, får ejeren eller den registrerede bruger af køretøjet automatisk bøden. Hvis der er kørt mere end 30% for stærkt, skal ejeren eller den registrerede bruger fortæller politiet, hvem der har kørt bilen - eksempelvis vedkommende selv eller en, som har lånt køretøjet.

 

Bøde ved hastigheder på højest 30% overskridelse

Når der er tale om en hastighedsoverskridelse på højst 30% over gældende hastighedsgrænse, så behandler politiet din sag efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar.

Betinget objektivt ejeransvar betyder, at bøden sendes til den person, der ejer eller er registreret bruger af køretøjet, og at denne er ansvarlig for at betale bøden - uanset om han/hun selv førte køretøjet, da det blev målt til at køre for stærkt.

 

Det betyder, at du som ejer eller registreret bruger i udgangspunktet hæfter for en fartbøde - også hvis du ikke førte køretøjet, da det blev målt. En ejer / registreret bruger kan både være en privatperson og et firma. Det er dit ansvar som ejer eller registreret bruger, at bøden bliver betalt. Du kan dog vælge at få en anden til at vedkende sig bøden, hvis han/hun har kørt din bil på gerningstidspunktet.

 

OBS: Hvis din hastighedsoverskridelse er på højst 30 % (dvs. hastighedsoverskridelser under grænsen for klip i kørekortet eller frakendelse af førerretten), er der ikke noget krav om, at føreren af køretøjet skal kunne genkendes/være synlig på billedet. Det er derfor muligt, at du kun kan se nummerpladen på køretøjet, og at resten af billedet er mørkt.

 

Oplys føreren ved hastigheder over 30%

Efter en hastighedsmåling, der overstiger 30 % af gældende hastighedsgrænse, sender politiet et brev til din e-Boks vedlagt foto af køretøjet og føreren i forbindelse med hastighedsoverskridelsen.

I brevet bliver du som ejer / registreret bruger bedt om at oplyse, hvem der var fører af køretøjet på det pågældende tidspunkt.

Hovedreglen er, at ejeren / den registrerede bruger af et køretøj efter anmodning fra politiet skal oplyse, hvem der har ført køretøjet (færdselslovens § 65, stk. 1). Overtrædelse af oplysningspligten medfører bøde på 2500 kr. (færdselslovens § 118, stk. 1).

Du er som ejer / registreret bruger af køretøjet ikke forpligtet til at give oplysningen i følgende tilfælde:

  • Hvis du selv har ført køretøjet
  • Hvis du har overladt køretøjet til en person, der ikke lovligt kunne føre køretøjet, fx hvis pågældende ikke havde gyldigt kørekort

Hvis du er blevet blitzet eller har fået en bøde i en trafikkontrol, imens du har kørt i en andens bil, skal du erkende/vedkende det for politiet. Har en anden været fører af køretøjet, og vil du som ejer/registreret bruger undgå at skulle betale bøden, skal du selv finde frem til føreren og få ham/hende til at erkende overtrædelsen over for politiet. Føreren skal i dette tilfælde henvende sig til politiet inden for 30 dage, fra du modtog bøden. Såfremt føreren ikke henvender sig, skal du som ejer/registreret bruger betale bøden.

 

Læs mere: sådan flytter en fører bøden til sig selv

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at sende os en kopi af dit kørekort eller om at dokumentere et ejerskifte inden forseelsestidspunktet. I vores selvbetjeningsløsning kan du gøre begge dele. 

Gå til selvbetjeningen "Eftersend dokumentation"

Kontakt Politiets Administrative Center

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Politiets Administrative Center, som behandler sager om Automatisk Trafikkontrol.

Kontakt os