Spring til hovedindhold

Forslag

Automatisk Trafikkontrol

Find information, og se de ofte stillede spørgsmål om politiets automatiske trafikkontrol.

Værd at vide om Automatisk Trafikkontrol

Hvis du har modtaget en bøde i Digital Post, fremgår betalingsmulighederne af denne.

Har du modtaget et brev uden betalingsoplysninger, skal du benytte vores selvbetjeningsløsning til at angive føreren af bilen.

Se foto og angiv fører af køretøjet på gerningstidspunktet

Automatisk trafikkontrol er hastighedskontrol foretaget fra en af politiets fotovogne eller Vejdirektoratets stærekasser. Ved brug af automatisk trafikkontrol standser vi ikke trafikanterne på stedet, men sender efterfølgende brev. Der er ikke tale om løbende overvågning af alle trafikanter – politiet tager kun et foto, når hastighedsgrænsen overskrides.

 

I efteråret 2018 iværksatte Vejdirektoratet et forsøg med stærekasser (faste automatisk trafikkontrol standere). Hastighedsoverskridelser målt med stærekasser behandles af politiet på samme måde som hastighedsoverskridelser fra politiets fotovogne. Du kan læse mere om forsøgsordningen på Vejdirektoratets hjemmeside.

Politiets formål er at sikre at gældende hastighedsbegrænsning overholdes, så trygheden blandt trafikanterne øges og antallet af trafikdræbte og tilskadekomne i trafikken reduceres.

 

Lovgrundlaget for automatisk trafikkontrol og anden almindelig hastighedskontrol er færdselslovens bestemmelser om, at de generelle og skiltede hastighedsgrænser skal overholdes.

 

Indførelsen af landsdækkende automatisk trafikkontrol blev besluttet af Folketinget i år 2000 efter anbefaling fra Færdselssikkerhedskommissionen.

Bøden beregnes efter, hvor hurtigt du har kørt, hvor det er foregået og i hvilket køretøj. 

Gå til: Bødetakster for hastighedsovertraedelser

Politiet prøver først at kontakte dig telefonisk. Kan vi ikke få kontakt, henvender vi os personligt på din bopæl, på din arbejdsplads eller andre steder, hvor du kan træffes, for at få afsluttet sagen.
Alle, der overskrider hastighedsgrænserne, bliver fotograferet, og kan fotoet anvendes, vil ejeren af køretøjet modtage et brev fra os.

Politiet foretager målinger på alle vejtyper - både på veje, som vi har udpeget til en særlig fokuseret hastighedsindsats og på andre strækninger af generel præventive hensyn. Vi udfører kontrollen for at øge færdselssikkerheden.

 

På store brede veje, som mange tror er sikre, sker der ofte mange alvorlige trafikulykker pga. for høj hastighed. For høj hastighed øger risikoen for ulykker uanset vejtype.

Færdselsloven gælder på alle veje, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Hastighedsbegrænsningen skal overholdes, uanset om der er fartkontrol eller ej. I dag skiltes på udvalgte strækninger.
Hvis du oplever, at der køres for hurtigt på en strækning i dit lokalområde, kan du henvende dig til det lokale politi eller bestille en færdselskontrol. Hermed tager vi din henvendelse i betragtning, når vi udpeger strækninger til automatisk trafikkontrol.
Ja, hvis det fremgår af fotoet, at der fx benyttes håndholdt teleudstyr, køres uden sele, eller nummerpladen mangler.
Nej. Passagersædet dækkes af et hvidt felt på det billede, som politiet sender til ejeren eller føreren, uanset om der er passagerer med i bilen eller ej.