Spring til hovedindhold

Forslag

Automatisk Trafikkontrol

Find information, og se de ofte stillede spørgsmål om politiets automatiske trafikkontrol.

Værd at vide om Automatisk Trafikkontrol

Hvis du har modtaget et bødeforlæg i din e-Boks, fremgår betalingsmulighederne af dette. Hvis du har modtaget en sigtelse fordi der er kørt mere end 30% for stærkt i din bil, skal du benytte vores selvbetjeningsløsning til at angive føreren af bilen.

Se foto og angiv fører af køretøjet på gerningstidspunktet

Ja, lovgrundlaget for Automatisk Trafikkontrol og anden almindelig hastighedskontrol er færdselslovens bestemmelser om, at de generelle og skiltede hastighedsgrænser skal overholdes.

 

Indførelsen af landsdækkende Automatisk Trafikkontrol blev besluttet af Folketinget i år 2000 efter anbefaling fra Færdselssikkerhedskommissionen.

Automatisk Trafikkontrol (ATK) er hastighedskontrol foretaget fra en af politiets fotovogne eller Vejdirektoratets stærekasser. Ved brug af ATK stopper vi ikke trafikanterne på stedet, men sender efterfølgende brev. Der er ikke tale om løbende overvågning af alle trafikanter – politiet tager kun et foto, hvis hastighedsgrænsen overskrides.

 

I efteråret 2018 iværksatte Vejdirektoratet et forsøg med stærekasser (faste ATK-standere). Hastighedsoverskridelser målt med stærekasser behandles af politiet på samme måde som hastighedsoverskridelser fra politiets fotovogne. Du kan læse mere om forsøgsordningen på Vejdirektoratets hjemmeside.

Politiets formål er at sikre at gældende hastighedsbegrænsning overholdes, så trygheden blandt trafikanterne øges antallet af trafikdræbte og tilskadekomne i trafikken reduceres.
Bøden beregnes efter, hvor hurtigt du har kørt, hvor det er foregået og i hvilket køretøj.
Politiet prøver først at kontakte dig telefonisk. Kan vi ikke få kontakt, henvender vi os personligt på din bopæl, på arbejdsplads eller andre steder, hvor du kan træffes, for at få afsluttet sagen.
Alle, der overskrider hastighedsgrænserne, bliver fotograferet, og kan fotoet anvendes, får ejeren eller føreren en bøde (alt efter størrelsen af hastighedsoverskridelsen).
Pengene går i statskassen. Bøderne indgår ikke i overvejelserne om, hvor og hvornår vi skal foretage kontrol. Formålet med kontrollen er at øge færdselssikkerheden, og politiet vil altid hellere have, at trafikanterne bidrager til færdselssikkerheden end til bødekassen.
Færdselsloven gælder på alle veje, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Hastighedsbegrænsningen skal overholdes, uanset om der er fartkontrol eller ej. I dag skiltes på udvalgte strækninger.

Politiet foretager ATK-målinger på alle vejtyper - både på veje, som vi har udpeget til en særlig fokuseret hastighedsindsats og på andre strækninger af generalpræventive hensyn. Vi udfører kontrollen for at øge færdselssikkerheden.

 

På de store brede veje, som mange tror er sikre, sker der ofte mange alvorlige trafikulykker pga. for høj hastighed. For høj hastighed øger risikoen for ulykker uanset vejtype.

Hvis du oplever, at der køres for hurtigt på en strækning i dit lokalområde, kan du henvende dig til det lokale politi eller bestille en færdselskontrol. Hermed tager vi din henvendelse i betragtning, når vi udpeger strækninger til Automatisk Trafikkontrol.
Ja, hvis det fremgår af fotoet, at der fx benyttes håndholdt mobiltelefon, køres uden sele, eller nummerpladen mangler.
Nej. Passagersædet dækkes af et hvidt felt på det billede, som politiet sender til ejeren eller føreren, uanset om der er passagerer med i bilen eller ej.

Forslag