Spring til hovedindhold

Forslag

Offerfonden

Offerfondens formål er at hjælpe ofre for forbrydelser og trafikofre.

Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre - også grupper af ofre.

Fonden finansieres af et såkaldt offerbidrag på 500 kr. Det betales af lovovertrædere i sager, hvor der er begået kriminalitet af mere alvorlig karakter og ved grovere færdselsforseelser.

Det vil sige sager, hvor der:

 

  • vedtages bødeforelæg eller idømmes straf, forvaring eller ungdomssanktion for overtrædelse af straffeloven
  • idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller ungdomssanktion for overtrædelser af andre love end straffeloven
  • vedtages eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten
  • vedtages eller idømmes kørselsforbud, eller hvor den pågældende lovovertrædelse efter færdselsloven indebærer et såkaldt klip i kørekortet. 

 

Fonden forventes at kunne uddele ca. 27 millioner kroner om året til støtte af offerrelaterede formål. Fondens midler administreres af et uafhængigt råd bestående af i alt tre medlemmer.

Politiet varetager opkrævning af offerbidragene, og restancemyndighederne varetager inddrivelsen.

Offerfondens økonomi hviler i sig selv. Der betyder, at der årligt kan udbetales midler svarende til indtægterne fra offerbidragene fratrukket omkostninger til administration af ordningen.