Spring til hovedindhold

Forslag

Ny producent af danske pas

Den 1. oktober 2021 fik det danske pas ny producent. Det er konsortiet idpeople-Veridos, som skal stå for al dansk pasproduktion de kommende syv år. Det nye pas vil på mange punkter ligne det gamle, men sikkerheden bliver styrket på en række områder.

Det nye pas udstedes fra 1. oktober 2021. Det betyder, at alle danske statsborgere, som bestiller pas efter denne dato, får det nye pas. Det nye pas er designet med respekt for de sidste 20 års historiske tema og velkendte designmotiver. Passets omslagsfarve vil således fortsat være den velkendte rødbedefarve, ligesom det igen vil være Jellingestenene, der er passets gennemgående tema. Den primære forskel består i en opgradering af design- og sikkerhedselementerne, som gør det lettere at kontrollere passet og sværere at misbruge det.

 

Det gamle danske pas er stadig fuldt ud gyldigt, og er fortsat et godt og sikkert rejsedokument. Der er således ingen grund til at udskifte passet før tid. Danmark udsteder otte typer pas; dansk nationalitetspas, grønlandsk nationalitetspas, færøsk nationalitetspas, diplomatpas, tjenestepas, fremmedpas, konventionspas og provisorisk pas. Alle otte pastyper bliver fornyet i forbindelse med skiftet af producent.

 

Forsiden på det nye pas har samme farve, men en ny font:

Nyt pas forside

 

Datasiden på det nye pas ligner i store træk den gamle. Der er dog nye farvenuancer og nye sikkerhedselementer, som er med til at fremtidssikre passet:

Nyt pas dataside

 

På side 1 i passet er der påført et billede af pasindehaver. På de følgende viseringssider ses der nederst på siderne motiver af de 31 største øer i det danske Rigsfællesskab:

Nyt pas viseringssider

 

Jellingestenene er også i det nye pas det gennemgående tema. Designet er dog lidt anderledes end i det tidligere pas:

Nyt pas Jellingestenen

Spørgsmål og svar om det nye pas

Det har været afgørende, at den nye danske passerie fortsat kan genkendes som et dansk pas med respekt for de sidste 20 års historiske tema og de velkendte designmotiver. Derfor er det nye pas fortsat designet med Jellingstenene som det gennemgående tema.

 

Den nye passerie indeholder nye og opdaterede sikkerhedselementer, som medfører en væsentlig og tidssvarende styrkelse af sikkerheden. Den nye passerie vil således være betydelig mere modstandsdygtig over for forfalskninger og forsøg på misbrug.

At der kommer et nyt pas, har ingen indvirkning på prisen. Priserne for pas fastsættes som hidtil direkte i pasloven. Seneste ændring var per 1. februar 2021, hvor gebyrerne blev forhøjet i forhold til de tidligere priser. Passets pris er således politisk bestemt, hvorfor yderligere spørgsmål om selve fastsættelsen må rettes til Justitsministeriet.
Der er intet krav om ombytning af pas alene fordi, der kommer en ny passerie. Alle pas er således gyldige frem til udløbet af den gyldighedsdato, der fremgår af passet. Det gamle pas er derfor fortsat et sikkert rejsedokument med en høj grad af indbygget sikkerhed.
Kontrakten med den nuværende pasleverandør udløb ultimo september 2021. I overensstemmelse med gældende regler skal kontrakter af denne størrelse sendes i udbud. Valget af leverandør er således sket efter, at Rigspolitiet har gennemført et udbud om produktion og personalisering af den danske passerie.
Det er ikke muligt at få udskiftet sit gamle pas med et nyt i den forstand, at der kan laves en gebyrfri ombytning eller en ombytning til et pas med samme data og udløbsdato som det gamle. Det er dog altid muligt at bestille og betale for et nyt pas på sædvanlig vis.

Passene udfases, efterhånden som gyldighedstiden udløber. Pas udstedes med en maksimal gyldighedstid på 10 år fra udstedelsesdatoen. Pas kan herudover forlænges i op til et år.

 

Det nuværende pas vil derfor være i omløb i op til 11 år fra det tidspunkt, hvor det sidste af de nuværende pas produceres ultimo september 2021.