Spring til hovedindhold

Forslag

Peberspray

Regler for besiddelse og anvendelse af peberspray.

1. januar 2019 trådte en ændring af våbenloven i kraft. Ændringen betyder, at det er lovligt for personer over 18 år at købe og besidde peberspray i hjemmet uden tilladelse fra politiet.
Værd at vide

En peberspray er en beholder med en væske, der består af et peberekstrakt, som ved hjælp af en drivgas kan sprøjtes i en retningsbestemt koncentreret stråle.

 

Det aktive stof i en peberspray er oftest capsacin, som bl.a. kendes fra chili. Pebersprayen virker typisk i en afstand op til seks til syv meter fra det sted, hvor den afgives. 

 

Det anbefales, at du søger læge, hvis du har været udsat for peberspray.

Du må ikke fremstille din egen peberspray. Du skal købe det hos en forhandler med tilladelse til at sælge peberspray og have den stående hjemme hos dig selv. Hvis du har købt en peberspray, må du transportere den hjem fra forretningen, men du må ikke foretage andre ærinder på vej hjem.

 

Peberspray må kun bruges til selvforsvar, hvis du eller en anden person bliver angrebet. Hvis du bruger pebersprayen i andre tilfælde, kan du blive straffet for vold.

 

Betingelserne for lovligt nødværge skal være opfyldt, for at du lovligt må bruge peberspray. Det betyder, at brugen af peberspray i den konkrete situation skal være nødvendig for at afværge et angreb på dig eller en anden person. Du må derfor ikke bruge peberspray som straf eller hævn mod f.eks. en indbrudstyv.

Du må gerne have mere end én peberspray i dit hjem til selvforsvar.

En peberspray skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

 

Formålet med en peberspray er selvforsvar, og derfor må du opbevare en peberspray, så du har umiddelbar adgang til den.

Du må gerne købe peberspray i udlandet, men da peberspray er et våben, skal du søge om indførselstilladelse. 

 

Du skal også være opmærksom på, at den peberspray, du tager med hjem fra udlandet, ikke er stærkere end 500.000 scoville heat units.

 

Indførsel af våben

Nej, du må kun have peberspray i dit eget hjem.

 

Du må ikke medbringe peberspray i det offentlige rum, herunder fx i toget eller bussen. Du må heller ikke have peberspray i din bil, campingvogn e.l.

 

Særligt udsatte personer, fx ofre for stalking, kan efter en konkret vurdering få en særskilt tilladelse fra politiet til at bære peberspray i det offentlige rum.

 

Tilladelse til at bære peberspray uden for hjemmet

Ulovlig indførsel eller besiddelse af peberspray straffes som udgangspunkt med en bøde i førstegangstilfælde. Ulovlig besiddelse af peberspray på offentligt tilgængelige steder straffes i førstegangstilfælde med en bøde på 3.000 kr.

Det anses efter reglerne for skærpende, hvis personer, som tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af våbenlovgivningen eller straffelovens bestemmelser om fx vold eller røveri, bærer eller besidder peberspray på steder eller under omstændigheder, hvor der er nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter, fx i aften- og nattetimerne i restaurationsmiljøet.

Straffen vil i sådanne tilfælde som udgangspunkt være 14 dages fængsel i førstegangstilfælde. Det er i sidste ende domstolene, der på baggrund af en samlet konkret vurdering beslutter, hvilken straf der skal fastsættes i den enkelte sag.
 
Afvis cookies