Spring til hovedindhold

Forslag

Nye regler om peberspray

1. januar 2019 trådte en ændring af våbenloven i kraft. Ændringen betød, at det blev lovligt for personer over 18 år at købe og besidde peberspray i hjemmet uden tilladelse fra politiet.

Værd at vide

En peberspray er en beholder med en væske, der består af et peberekstrakt, som ved hjælp af en drivgas kan sprøjtes i en retningsbestemt koncentreret stråle.

 

Det aktive stof i peberspray er som oftest capsaicin, som bl.a. kendes fra chili. Pebersprayen virker typisk i en afstand op til seks til syv meter fra det sted, hvor den afgives.

 

Det anbefales, at du søger læge, hvis du har været udsat for peberspray.

  • Du må købe en peberspray hos en forhandler med tilladelse til at sælge peberspray og have den stående hjemme hos dig selv.
  • Hvis du har købt en peberspray, må du transportere den hjem fra forretningen, men du må ikke foretage andre ærinder på vej hjem.
  • Du skal opbevare pebersprayen forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.
  • Hvis du har købt en peberspray, må du kun bruge den som selvforsvar, hvis du eller en anden bliver angrebet. Hvis du bruger pebersprayen i andre tilfælde, kan du blive straffet for vold. Betingelserne for lovlig nødværge skal være opfyldt, for at brugen af peberspray er lovlig. Det betyder, at brugen af peberspray i den konkrete situation skal være nødvendig for at afværge angrebet på dig eller den anden person. Du må derfor ikke bruge pebersprayen som straf eller hævn mod fx en indbrudstyv.
  • Du må ikke uden tilladelse fra politiet købe en peberspray i udlandet og indføre den i Danmark. Det gælder også via internettet.
  • Du må ikke fremstille din egen peberspray.
  • Du må ikke medbringe peberspray i det offentlige rum, herunder i toget eller bussen. Politiet kan i såkaldte højrisikosager give tilladelse til, at en person med et særligt behov for beskyttelse kan besidde peberspray i det offentlige rum. Hvis du vil vide mere om tilladelsesordningen, kan du kontakte Politiets Administrative Center (PAC).
  • Du må ikke medbringe peberspray i din bil, campingvogn e.l.
  • Du må ikke anvende peberspray som straf eller hævn mod fx en indbrudstyv - der skal være tale om selvforsvar (lovlig nødværge).

Ulovlig indførsel eller besiddelse af peberspray straffes som udgangspunkt med en bøde i førstegangstilfælde. Ulovlig besiddelse af peberspray på offentligt tilgængelige steder straffes i førstegangstilfælde med en bøde på 3.000 kr.

 

Det anses efter de nye regler for skærpende, hvis personer, som tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af våbenlovgivningen eller straffelovens bestemmelser om fx vold eller røveri, bærer eller besidder peberspray på steder eller under omstændigheder, hvor der er nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter, fx i aften- og nattetimerne i restaurationsmiljøet.

 

Straffen vil i sådanne tilfælde som udgangspunkt være 14 dages fængsel i førstegangstilfælde. Det er i sidste ende domstolene, der på baggrund af en samlet konkret vurdering beslutter, hvilken straf der skal fastsættes i den enkelte sag.

Nej tak til cookie