Spring til hovedindhold

Forslag

Donation af genstande

Ønsker du at donere genstande til Politimuseet, kan du gøre det her.

Donation af genstande

Hvis du har genstande som du gerne vil donere til Politimuseet, skal du henvende dig til museumsleder Frederik Strand på strand@politimuseum.dk

Hvis museet vurderer, at det er relevant at se nærmere på genstanden, vil du blive opfordret til at transportere det til museet til nærmere undersøgelse. Du kan også blive bedt om at sende fotografier af materialet. Hvis du ikke har mulighed for at transportere materialet eller sende et fotografi kan en ansat fra museet i særlige tilfælde komme ud for at besigtige materialet.

Hvis materialet viser sig at være relevant for museets samling, vil du blive bedt om at underskrive en donationserklæring, hvorved ejendomsretten til materialet overgår til Politimuseet.

Bemærk:
  • Genstande modtages kun efter forudgående aftale
  • Politimuseet tager ikke imod arkivalier, men henviser i dette henseende til Rigsarkivet