Spring til hovedindhold

Forslag

Samlet vurdering og endelig udvælgelse

Sidst i forløbet sammenholder vi alle ansøgere og vælger de bedst egnede.

Sidst i forløbet foretager vi en samlet vurdering af, om du kan tilbydes optagelse.

 

Du skal som minimum bestå alle dele af optagelsesforløbet for at komme i betragtning. Herefter foretager vi en samlet vurdering af dig og dine præstationer. Det vil altså sige, at du godt kan modtage et afslag, selvom du har bestået de enkelte prøver.

Processen kan være tidskrævende, så du må forvente ventetid, fra du har været til helbredsundersøgelse, og indtil du hører, om du bliver tilbudt optagelse.

 

Se aktuelle optagelsesforløb frem til studiestart