Spring til hovedindhold

Forslag

Samlet vurdering og endelig udvælgelse

Sidst i forløbet sammenholder vi alle ansøgere og vælger de bedst egnede.

Du skal som minimum bestå alle dele af optagelsesforløbet for at komme i betragtning. Herefter foretager vi en samlet vurdering og udvælger de bedst egnede kandidater.

 

Det vil altså sige, at du godt kan modtage et afslag, selvom du har bestået de enkelte prøver.  

Den endelige udvælgelse sker på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte ansøger efter prøveforløbet. Vi sammenholder vurderingen med de øvrige ansøgere og antallet af ledige stillinger. På den baggrund beslutter vi, hvem der får tilbud om optagelse på en af politiets uddannelser. 

Du må forvente ventetid, fra du har været til helbredsundersøgelse, og indtil du hører, om du bliver tilbudt optagelse.

 

Se aktuelle optagelsesforløb frem til studiestart