Spring til hovedindhold

Forslag

Skriftlig prøve i dansk

Danskprøven består af to delprøver.

Optagelsesprøven i dansk består af to delprøver og varer ca. tre timer. Heraf har du to timer til delprøve 2.

 

Du kommer gennem begge delprøver, uanset hvilken uddannelse du har søgt. På selve dagen hører du nærmere om prøverne og det videre forløb.

 

Delprøve 1: Læseprøve og diktat

Du skriver dine svar i hånden uden hjælpemidler.

 

Hvis du består delprøve 1, kan du fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen.

 

Eksempel på delprøve 1, læseprøve og diktat

 

Delprøve 2: Skriftlig dansk case 

Du har to timer til besvarelsen, og du skal medbringe din egen computer.

 

Hvis du er ordblind, må du bruge de ordblindeværktøjer, der er tilgængelige på din computer, men uden brug af internet.

 

Eksempel på delprøve 2, skriftlig dansk case

 

Betingelser for at gå videre i optagelsesforløbet

Du skal bestå delprøve 2 for at gå videre i optagelsesforløbet til basisuddannelsen til politibetjent.

 

Hvis du har søgt ind på basisuddannelsen til politibetjent, men dumper i delprøve 2, kan du i stedet for blive vurderet egnet til at fortsætte i optagelsesforløbet til politikadetuddannelsen.

 

Forberedelse til optagelsesprøven i dansk

Hvis du søger ind på uddannelsen til politibetjent, er det særligt vigtigt, at du også forbereder dig godt på den skriftlige prøve, da mange ansøgere ikke består denne del af prøveforløbet.

 

Typiske årsager til at dumpe i den danske case

Tidligere optagelsesforløb viser, at der er nogle gennemgående årsager til, at ansøgere dumper:

 

 • kommatering og øvrig tegnsætning er forkert,
 • syntaksfejl (sætninger, der ikke er konstrueret korrekt),
 • grammatiske fejl,
 • uforståelige eller ulogiske argumenter,
 • ikke overholdt de formelle krav til opgaven,
 • meget referering/kort diskussion og analyse/savner substans,
 • for mange fejl af varierende art,
 • manglende struktur,
 • mestrer ikke sproget generelt. Fx lille ordforråd, fejlagtige ordvalg, mange gentagelser eller sproget forhindrer læseren i at forstå budskabet.

Find træning og hjælp på nettet

Du kan nemt søge frem til en lang række grammatiske træningssider på nettet og finde hjælp i følgende litteratur og hjemmesider:

 

 • Grammatikken: Barbara Fischer-Hansen
 • Den gode opgave: Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen
 • Gør teksten klar: Christina Pontoppidan
 • Håndbog i nudansk: Galberg Jacobsen og Stray Jørgensen
 • www.dsn.dk
 • www.sproget.dk